Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna 878

Slobodna Bosna 878

Ratings: (0)|Views: 57 |Likes:
Published by wvpwvp

More info:

Published by: wvpwvp on Sep 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
I            
www.slobodna-bosna.ba
D@ENAN[AHOVI],EKSPERTUN-aUSIRIJI:KOJEOTROVAONAROD
 
www.slobodna bosna.ba
portal slobodne bosne
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
IZNAD PALA ZORA SVI]E
MOM^ILO KRAJI[NIK PONOVOME\U SRBIMA
Na{ reporter bio je na Palama tokomdo~eka presu|enog ratnog zlo~incaMOM^ILA KRAJI[NIKA i prenosiatmosferu s tog ~udnogretronacionalisti~kog skupa koji nijeodu{evio nikoga, pa ni zlo~inca Kraji{nika
HAP[ENJE TEKSTILNE MAFIJE
NAKON BOSSA MASTER
Iako je SEDINET SIDO KARI]za nepunihmjesec dana, i to kao uzoran osu|enik,trebao iza}i na prijevremenu slobodu,neko}najpoznatiji tajkun iz Sreberenikaponovno se na{ao u pritvoru; na{anovinarka otkriva rezultate policijskeistrage koja je protiv Kari}a i njegovihposlovnih ortaka, osumnji~enih zamilijunske poreske i carinske utaje i pranjenovca, mjesecima vo|ena pod kodnomoznakom „MASTER“
SKANDALOZNO
ETNI^KO ^I[]ENJE PO MODELUMILORADA DODIKA
Re`im MILORADA DODIKA uRepublici Srpskoj u posljednjih neko-liko mjeseci u ti{iniprovodipolitikuetni~kog ~i{}enja koju je zapo~eoRADOVAN KARAD@I]; na koji na~inse od Bo{njaka i Hrvata koji su izbjegliiz BiH tajno oduzima imovina za na{list otkriva BORKO D@AJI], predsjed-nik nevladine organizacije Forumroditelja RS-a
PODJELE U ISLAMSKOJZAJEDNICI BiH
ZA I PROTIV REISA KAVAZOVI]A
Nije pro{la ni puna godina otkako jeHUSEIN ef. KAVAZOVI]izabran za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u BiH, a novise muslimanski vjerski poglavar ve}na{aona udaru `estokih kritika; najnovije podjeleu Islamskoj zajednici nisu, me|utim,izazvane vjerskim i ideolo{kim razlozima,nego najavom kontrole utro{enih donacijai namjerom reisa Kavazovi}a da se svanov~ana pomo}muslimanima ubudu}eupla}uje na ra~un Rijaseta
SIGURNOSNA MISIJA BH.EKSPERTA
JE LI BILO UPOTREBE HEMIJSKOGORU@JA U SIRIJI?
[ve|anin bosanskih korijena dr. D@ENAN[AHOVI],direktor Instituta kome jegeneralni sekretar UN-a Ban Ki-moonpov- jerio istragu u Siriji, za na{list govori kako je dospio u [vedsku i izgradio zavidnunau~nu karijeru
KAKO SI VAHA, IMA[ LI DAHA
GRAD NA NERETVI U DESETTA^AKA (II)
U Mostaru je sve politi~ki obojeno: i voda istruja, i telefon i po{ta, i vodovod ikanalizacija, i ~isto}a i vatrogasci, i “Vele`”i Zrinjski”, i jo{puno toga...; kako danas`ivi “ranjeni grad” i “grad slu~aj”, sa ~im sebore i za {ta su se Mostarci izborili, {ta ihmu~i a {ta raduje, ko koga voli a ko kogamrzi, pi{emo i u ovom broju na{egmagazina
NAJVE]A SVJETSKA TVZVIJEZDA ZA „SB“
BITI DRUGA^IJI, A USPJE[AN
Neponovljiva televizijska voditeljica, jednaod najuspje{nijih i najbogatijih `ena svijeta,OPRAH WHITNEY,u razgovoru koje susamo za na{listvodile kolege izameri~ke medijskeagencije „InterviewHub“,govori osvojoj novinarskoj,ali i filmskoj karijerikoja je ovih danado`ivjela vrhunac usvjetskom hitu„BUTLER“
5.9.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12182240262834
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->