Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
+ x S@rrià n7

+ x S@rrià n7

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by Roger Casero Gumbau
Butlletí número 7 del PSC de Sarrià de Ter. Juny 2009.
Butlletí número 7 del PSC de Sarrià de Ter. Juny 2009.

More info:

Published by: Roger Casero Gumbau on Jun 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Més x S@rrià
Sarrià de Ter
. MOCIÓ DEL PSC PERFORAGITAR LES“GALLINES”DEL PONT DE L’AIGUA. LA SUPRESSIÓ DELSSERVEIS SOCIALSMUNICIPALS:UN ERRORHISTÒRIC I IRREVERSIBLE. LES PROPOSTES DEMILLORESDEL
PSC
PELMIEM
Butlletí delPSCde Sarrià de Ter. Juny 2009. Número 7sarriadeter@socialistes.cat
El PSC de Sarrià de Ter va presentar al ple municipal del mes de generunamoció per la
retirada
, previ inventari, de la simbologia ranquistaexistent encara avui a Sarrià de Ter; la moció va ser aprovada perunanimitat. La moció eia especial reerència a lesplaques dels HPO(Habitatges de Protecció Ocial) i a les àguiles imperials del Pont del’Aigua. A l’any 2005 el PSC de Sarrià de Ter, aleshores al govern, java presentar una moció semblant i ruit d’aquella moció es van retirar,l’any 2006, les plaques ranquistes amb el jou i les fetxes dels monòlitsdels extrems del Pont de l’Aigua, però no es van retirar les àguilesimperials.La nalitat de la moció és
alliberar
els espais públics de lasimbologia ranquistai, en el cas de les àguiles del Pont de l’Aigua,proposem que ormin part del Museu d’Història de Girona
En clau d’humor 
La VEU del portaveu
A + crisi, - serveis socials
La decisió de l’actual govern de
suprimir
elsserveis socials municipals en temps de crisi, decreixement de l’atur, no és només paradoxal sinóque algú podria pensar que fns i tot és
temerària
. Mentre altres municipis reorcen els seus equipsde serveis socials, a Sarrià de Ter el govern nonomés prescindeix dels proessionals reerentsde serveis socials, sinó que ens a tornar a unasituació semblant al nivell d’atenció que teníema més de 7 anys.Quan en general, també a Sarrià de Ter, la demandad’atenció, serveis i prestacions socials creix, a Sarriàde Ter el govern amb la seva decisió ens a retrocedir.Si fns ara teníem un equip de 3 proessionals a jornada sencera exclusivament per Sarrià de Ter, arahi haurà un equip de 3 proessionals que treballaranaSant Julià de Ramis i Medinyà, Cervià de Ter, SantJordi Desvalls i Sarrià de Ter, és a dir, un equip queatendrà a molta
més població
i amb molta
mésdispersió territorial.
El què deia, a Sarrià de Ter ara a més crisi, menysserveis socials...
Roger Casero Gumbau, portaveu.
http://rogercasero.blogspot.com
SarriaTerJUN09.indd 112/06/2009 10:30:05
 
La supressió dels serveis socials:un error històric i irreversible
La decisió del govern
Vols rebre aquest butlletí per e-mail?. Envia’ns un correu a:sarriadeter@socialistes.cat
El ple municipal de fnals de març el govern vaaprovar, amb els vots en contra del grup municipaldel PSC de Sarrià de Ter, la modifcació de laplantilla de personal que suprimia els tres llocsde treball del fns ara equip de serveis socials deSarrià de Ter: la treballadora social, l’educadorasocial i la monitora social.Amb aquesta decisió esconfrmava la voluntat dels dos grups del governde suprimir l’equip de serveis socials municipal,passant la gestió d’aquest servei al Consorci deBenestar Social Gironès – Salt.Des del PSC de Sarrià de Ter entenem que aquestadecisió és un
error històric i irreversible,
 ja quediícilment podrem disposar, a Sarrià de Ter, delnivell d’atenció social primària que hem tingutaquests darrers set anys.Aquest error històriccontrasta amb la decisió històrica, tambévalenta i d’alt compromís amb els veïns i veïnesde Sarrià de Ter, que va prendre l’alcalde JosepTurbau quan va decidir crear els serveis socialsmunicipals.
I ara què?
El què abans del 2002 eia el Consell Comarcal delGironès, ara ho arà el Consorci de Benestar SocialGironès – Salt. Malgrat aquest canvi, la previsió ésque Sarrià de Ter ormi part de nou de l’EBASP or-mat per Sant Julià de Ramis i Medinyà, Cervià deTer i Sant Jordi Desvalls.De les tres proessionalsque fns ara treballaven, només una seguirà, ambun càrrec i categoria inerior (de monitora social aauxiliar administrativa) i la resta de l’equip serà elpropi del Consorci. Aquest equip haurà d’atendrea
més del doble de població
que fns ara amb una
 dispersió territorial 10 vegades major.
Malgrat tot des del PSC de Sarrià de Terens po-sem a disposició del nou equip de serveis socialsper col·laboraren tot allò que necessitin per a laseva bona integració al poble.
La proposta de serveis socials d’atenció primària del PSC
Des del PSC de Sarrià de Ter pensem que
és necessari un encaix
dels serveis socials municipals deSarrià de Ter amb el Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, però per nosaltres ara, amb la propostadel govern, més que encaixar-nos, ens diluïm dins el Consorci.Des del PSC
hem proposat que la decisió
de suprimir l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP) de Sarrià de Ter
es posposés
, en espera detrobar i negociar amb el Consorci, una proposta de serveis socials que mantingués els mateixos nivellsd’atenció i proximitat.En aquest sentitel PSC de Sarrià de Ter va proposar que la creació d’una nova EBASP ormada pels municipisde Sant Julià de Ramis i Medinyà i Sarrià de Ter, mantenint l’equip proessional de serveis socials i ampliant-lo, com a mínim, amb dos proessionals més,garantint d’aquesta manera la
proximitat i qualitat del servei,
 alhora que integrant-nos d’una manera més eectiva al Consorci.La nostra proposta requeria dues qüestionsbàsiques: temps, i per tant no actuar ni amb presses ni precipitadament, i negociació, no només amb elConsorci, sinó que també amb l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà.
Dadesterritorialsi de població comparativesentre l’EBASP de Sarrià de Ter i el nou EBASP
EBASP SARRIÀ DE TER: 4.320 habitants, 4 km2
3 proessionals: 1 treballadora social, 1 educadora social, 1
•
monitora social.Àmbit d’intervenció:
•
Sarrià de Ter (4.320 habitants, 4 km2)
•
NOU EBASP: 8.942 habitants, 44 km2
3 proessionals: 1 treballadora social, 1 educadora social, 1
•
auxiliar administrativa.Àmbit d’intervenció:
•
Sant Julià de Ramis i Medinyà (3.133 habitants, 18 km2)
•
Cervià de Ter (863 habitants, 10 km2)
•
Sant Jordi Desvalls (626 habitants, 12 km2)
•
Sarrià de Ter (4.320 habitants, 4 km2)
•
(Dades 2008. Font: MUNICAT)
SarriaTerJUN09.indd 212/06/2009 10:30:05
 
La
no participació
en el procés d’elaboració, malgrat
posar-nos a disposició
del govern des del principi.La
voluntat
del nostre grup de presentar
propostes demillora
durant el període d’exposició pública.El nostre
desig
és aprovar
avorablemen
t el MIEM deSarrià de Ter.Per aquest motiu vam er una reunió amb els clubs ientitats de Sarrià de Ter,per
exposar-los i debatre
lesnostra proposta de millora i suggerimentsdel MIEM deSarrià de Ter.
La nostra valoració general
Propostes del PSC per millorar el MIEM de Sarrià de Ter.La nostra aportació en clau positiva i constructiva
Des del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter em una
valoració general positiva
de la proposta del MIEM, doncsés una bona eina que ens permet tenir una
radiografa
de la pràctica i les instal·lacions esportives a Sarrià de Ter,alhora que considerem que és una
gran oportunitat per projectar
el nostre utur en clau de la pràctica de l’esport.Malgrat aixòhem detectat alguna
mancança
en la ase d’anàlisi del MIEM, sobretot la línia que marca el punt 3.3. dela Guia MIEM del Consell català de l’Esport, pel que a a les enquestes sobre hàbits fsicoesportius de Sarrià de Ter, així comla
nul·la participació
de les associacions de veïns i altres entitats del poble. També considerem que el documentés
poc ambiciós
i és
conservador
en la majoria de propostes i que en aquestes i manquen, a criteri nostre, algunsequipaments i usos.
Justiicació de l’abstencióinicial del PSCLes nostres 10 propostes de millora pel MIEM
(+ detalls de cada proposta al web PSC Sarrià de Ter)
1.- Enquesta sobre elshàbits fsicoesportiusde la població de Sarrià de Ter2.- Camp devoleibol exterior3.- Nova zona esportiva alPasseig del Riu4.- Duespistes de tennisa la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa5.- Centre desenderisme i BTTa la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa6.- Piscinacoberta7.- Major defnició nova zona esportiva Pla de Dalt. Aegir-hi unapista poliesportiva8.- Pista poliesportiva alPla dels Vinyers9.- Sala demusculació10.- Excel·lència esportiva –tecnifcació handbol
SarriaTerJUN09.indd 312/06/2009 10:30:05

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->