Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thomas More _ Utopia

Thomas More _ Utopia

Ratings: (0)|Views: 443|Likes:
Published by ghettolife

More info:

Published by: ghettolife on Jun 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
Thomas More _ UtopiaUYARI:www.kitapsevenler.comKitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletinyenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüzsitemizdeki tüm e-kitaplar, 5846 sayılı kanun'un ilgili maddesine istinaden,engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla ekran okuyucu, ses sentezleyiciprogram, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekran ve benzeri yardımcıaraçlara, uyumlu olacak şekilde, "TXT", "DOC" ve "HTML" gibi formatlarda,tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar,"engelli-engelsiz elele" düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin,tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz yardımseverarkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, görme engelli kitap sevenlerinistifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbir şekilde ticari amaçla veyakanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecektüm yasal sorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla eser sahiplerinezarar vermek değildir.www.kitapsevenler.com web sitesinin amacı görme engellilerin kitap okuma hak veözgürlüğünü yüceltmek ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir. Ben de birgörme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin depaylaşıldıkça pekişeceğine inanıyorum. Tüm kitap dostlarına, görme engellilerinkitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıkları katkılardanötürü teşekkür ediyorum.Bilgi paylaşmakla çoğalır.Yaşar MUTLU İLGİLİ KANUN:5846 sayılı kanun'un "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EKMADDE 11" : "ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim veedebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarîamaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişitek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıfveya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesive benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülenizinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz,ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmasıve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."Bu e-kitap görme engelliler için düzenlenmiştir. Kitap taramak gerçekten incelikve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne mutlu ki, bir görme engellinin,düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevincipaylaşabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için birkitabınızı tarayıp, kitapsevenler@gmail.com adresine göndermeyi ve bu isimsizkahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz.Bu kitaplar, size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek,lütfen bu açıklamaları silmeyiniz.Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağanediniz...Teşekkürler.Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.www.kitapsevenler.comwww.yasarmutlu.com
 
yasarmutlu@yasarmutlu.comyasarmutlu@kitapsevenler.comkitapsevenler@gmail.com Tarayanın NotuBu ekitap "Görme Engelli" dostlar için taranmış ve ilk defawww.kitapsevenler.com da yayınlanmıştır. Bu sitenin sahibi görme engelli dostYaşar Mutlu'nun gayret ve azmini görünce iki gözümden utanıp yardımedebileceğimi düşündüm. Bir katre ışık olabildiysem ne mutlu. Herkesi bumutluluğa davet ediyorum. Bu dostlara yardımcı olun.Polaris ----{ kutupyıldızı kitaplığı }----38UTOPİAThomas More(Mina Urgan’ın incelemesiyle)İkinci Basım2000 İÇİNDEKİLERTHOMAS MORE'UNYAŞAMI VE UTOPIA'NIN İNCELENMESİGirişThomas More'un YaşamıUtopia'nın Birinci Bölümü ÜstüneUtopia'nın İkinci Bölümü ÜstünePlaton'un Devlet'i ile More'un Utopia'sıUtopia'nın Günümüzde DeğerlendirilmesiKaynakçaUTOPIAI.BölümII.Bölüm
 
Utopia Şehirleri ve Başkent Amaurote ÜstüneYönetim GörevlileriBilimler, Sanatlar, UğraşlarUtopia'lıların Yaşayışları ve Karşılıklı İlişkileriUtopia'lıların Gezileri ve Başka KonularKöleler, Hastalar, Evlenme ve Çeşitli Başka KonularSavaş ÜstüneUtopia'da Dinler GİRİŞOn altıncı yüzyılda tüm Avrupa'yı etkileyen Rönesans, Hümanizm ve Reformasyon,Batı dünyasının ilk sosyalisti Sir Thomas More'un kişiliğini de yoğurdu. İç içeörülü olan bu üç akımı birbirinden ayırmanın yolu olmadığı gibi, bunları More'unkişiliğinden ayırmanın da yolu yoktur. Thomas More, Rönesans'tan ve Hümanizm'denyanaydı; Reformasyon'a, yani dinsel reforma karşı çıkışı ise, ölüm cezasınaçarptırılmasına neden oldu.Rönesans, eski Yunan ve Roma uygarlığının kalıtımını koruyan İtalya'da ondördüncü yüzyılda başlayıp, on altıncı yüzyılda tüm Avrupa'yı etkisi altınaaldı. Rönesans sözcüğünün anlamına gerçekten uygun olan bu "yeniden doğuş"unbaşlıca nedenlerinden biri, Hıristiyan dünyasını egemenliği altında tutanKatolik Kilisesi'nin, ortaçağın bitmesiyle baskı gücünü kısmen yitirmişolmasıydı. Bu baskının hafiflemesiyle birlikte, doğrudan doğruya Kilise'ninöğretilerine bağlı kalan; doğayı ve insanları kalıplaşmış geleneklerin ve darkafalı bir mantığın sınırları içine hapseden skolastik dünya görüşü gözdendüşmüştü. Tüm bilim dalları, dinbilime değil, felsefeye bağlanıyordu artık. Ogüne dek nasıl düşüneceklerini, nasıl davranacaklarını Katolik Kilisesi'ndenezbere öğrenen insanlar, gözetim altında yaşamaktan kurtulunca, bilgiye ne denlisusamış olduklarını anladılar. Kendi iç dünyalarını da, dış dünyayı da sonsuzbir merakla incelediler.Thomas More doğmadan bir yıl önce, yani 1477'de William Caxton'un İngiltere'deilk matbaayı kurması, bilginin yayılmasına yardımcı oldu. Nicholas Koppernik'inastronomi alanında görüşleri ve uzak denizlere açılan yolcuların bilinmedikdünyalar, bilinmedik ülkeler bulmaları, Rönesans adamının yalnız iç dünyasınadeğil, içinde yaşadığı evrene de yeni boyutlar kazandırdı. Bu yolculuklarsayesinde ufku genişleyen Rönesans adamı, içinde yaşadığı toplumdan bambaşkatoplumların da var olabileceğini düşündü belki de. Uzaklara giden bu yolcuların,More'un hayal gücünü de etkilediği kuşkusuzdur. Çünkü ileride göreceğimiz gibi,onun sözcüsü olarak Utopia adasını bize anlatan gemici, Amerika'yı Colombus'tanönce bulduğunu ileri süren Amerigo Vespucci ile uzun yolculuklara çıktığını,ondan ayrıldıktan sonra da, yolculuklarını sürdürüp, sonunda sözde Utopia'yavardığını söyler. Bize kalırsa, More o sıralarda Amerigo Vespucci'nin çok ünlüolan yolculuk anılarını da okumuştu. Hatta bu anılarda, Vespucci, Utopia'lılargibi özel malı mülkü olmayan, ülkelerinde altın bulunduğu halde altına önemvermeyen, her şeyi ortaklaşa paylaşan, özgürlük içinde kralsız yaşayanlardan dasöz eder. Ne var ki, bu adamlar, More'un Utopia'lıları gibi uygar değildirler.Rönesans'ta Katolik Kilisesi'nin baskısından doğan bağnazca dinsellik gücünüyitirince, insanlar, ruhlarıyla birlikte bir de bedenleri olduğunun; ruhlabedenin birbirine bağlı kaldığının; ruhun yücelmesi için bedenin ille ezilmesive acı çekmesi gerekmediğinin; tam tersine, beden ne denli sağlıklı olursa,ruhun da o denli sağlıklı olacağının bilincine vardılar. Bu bilinç, Rönesansadamının yaşama karşı benimsediği tutumda büyük bir değişikliğe neden oldu:Bedeni önemsemeyen, dinibütün ortaçağ adamı, mutluluğu ancak öldükten sonra,öteki dünyada beklerdi. Hatta bu dünyada ne denli acı çektiyse, öteki dünyada odenli sevineceğine inanırdı. Oysa Kilise'nin boyunduruğundan kurtulup, hem aklınegemenliğini her şeyden üstün tutan, hem de yaşamaktan coşkun bir haz duyanRönesans adamı, yalnız gelecekte ve öteki dünyada değil, bu dünyada ve hemenmutlu olmak istiyordu.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Haluk Turan liked this
Özgül Başaran liked this
dweeep liked this
dersimli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->