Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aristotel

Aristotel

Ratings: (0)|Views: 2,953 |Likes:
Published by etela1

More info:

Published by: etela1 on Jun 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

 
ARISTOTEL(384 – 322 î. Hr.)
Vreme de mai bine de un mileniu şi jumătate, în Antichitate şi înEvul Mediu, Aristotel a fost supranumit pur şi simplu
Filosoful 
,considerându-se, deci, el s-ar identifica cu însăşi condiţia filosofiei.Pruirea de care s-a bucurat de-a lungul timpului Aristotel sedatorează, în primul nd, înnoirilor fundamentale pe care el le-adeterminat atât în filosofie cât şi în alte domenii ale culturii. El esteconsiderat nu numai unul dintre cei mai valoroşi filosofi ai tuturortipurilor, ci şi fondatorul majorităţi ştiinţelor fundamentale, dar are şireflecţii deosebit de pertinente asupra artei, moralei, educaţiei, religiei,politicii etc.
1. Repere biografice
Aristotel s-a născut la
Stagira
(de la denumirea acestei localităţiel este numit uneori
Stagiritul 
), în nordul Greciei continentale, înpeninsula Chalcidică, în vecinătatea graniţei cu Macedonia, ca fiu al luiNicomach, medic al curţii macedonene, şi al soţiei sale Phaistis.Deşi a rămas de timpuriu orfan de ambii părinţi, fiind crescut deun unchi, profesia tatălui său şi-a pus amprenta asupra formaţiei salespirituale, trezindu-i interesul pentru studiul fenomenelor naturii, înspecial al celor biologice.După copilăria, petrecută, probabil, la Pella, capitala regatuluimacedonean, la vârsta de 17 ani Aristotel vine la Atena şi se înscrie înAcademia platoniciană, unde rămâne circa 18-20 de ani, mai întâi cadiscipol şi apoi ca profesor. În această perioapersonalitateaproeminentă a lui Platon şi-a pus în mod decisiv amprenta asuprauniversului u spiritual, Aristotel devenind în scurt timp cel maistrălucit discipol al lui Platon.Cu toate acestea între ei au apărut de timpuriu o serie dedezacorduri, care se vor accentua cu timpul. Ele se referă, în special,la dezinteresul manifestat de Platon pentru studiul fenomenelor naturii în favoarea filosofiei şi matematicii. Aceasta este probabil şi explicaţiafaptului că bătrânul Platon, când a trebuit să numească un succesor laconducerea Academiei nu la numit pe Aristotel, aşa cum era firesc, cipe propriul său nepot, Speusip, care era un filosof destul de obscur.Platon s-a temut, probabil, dai-ar fi încrediat conducereaAcademiei lui Aristotel, acesta şi-ar fi impus dumoartea sa înprogramul de învăţământ al Academiei propria sa concepţie filosofică,eliminând-o pe cea platonicia. Platon voia asigure astfel
 
perpetuarea filosofiei sale în posteritate.Afectat de această decizie, Aristotel a părăsit nu numaiAcademia, ci şi Atena, imediat după moartea lui Platon, dacă nu chiar înainte. În următorii ani el va întreprinde o serie de călătorii în diferitecetăţi din nordul Greciei continentale şi din Asia Mică. Se va stabilipentru câţiva ani în Assos, unde va deschide o filială a Academiei, ceeace însemnă nu era îndecis se rude spiritul filosofieiplatoniciene. Tot în această perioa, Aristotel a cut o serie decercetări de biologie marină la Mytilene, în insula Lesbos, ale cărorrezultate le va valorifica în lucrările sale ştiinţifice ulterioare.Deşi filiala Academiei deschisă la Assos a devenit repedecelebră, Aristotel n-a avut prea mult timp să se ocupe de organizareaşi de conducerea sa întrucât a fost solicitat de regele Filip al II-lea alMacedoniei să se ocupe de educaţia fiului său Alexandru, viitorul regeAlexandru Macedon. Vreme de câţiva ani, Aristotel i-a format tânăruluiAlexandru o solidă educaţie grecească, astfel încât se poate aprecia căcel puţin o parte a geniului politic şi militar a lui Alexandru Macedon ise datorează dascălului u. Datorimoii subite a talui u,Alexandru a trebuit să-i urmeze la tron la numai 20 de ani,abandonându-şi studiile.Aristotel s-a considerat dezlegat de angajamentul pe care şi-lluase faţă de Filip al II-lea privind educaţia lui Alexandru şi revine laAtena. Aici decide să-şi înfiinţeze propria şcoală filosofică, în afaracetăţii, nu departe de
 Academia
platoniciană. Şcoala a fost organizată într-o grădină în care se afla un templu dedicat zeului Apollo Lykeios.În cinstea zeului, Aristotel îşi va numi şcoala filosofică
Liceul 
. Şcoala vamai fi numită şi
 peripatetică
, iar discipolii săi
 peripatetici 
(gr. peripatein– a se plimba), datorită faptului că lecţiile se desfăşurau în timpulplimbărilor unui dascăl însoţit de un grup de discipoli pe aleile grădinii în care funcţiona şcoala.Datorită faimei şi competenţei lui Aristotel,
Liceul 
devine repedecelebru, întrucât
 Academia
intrase după moartea lui Platon într-undeclin evident.
Liceul 
atrăgea tineri dornici de instrucţie din întreagalume grecească.Devenit rege, Alexandru a continuat campania începută de tatălsău de cucerire a cetăţilor greceşti şi de înglobare a lor în regatulmacedonean, devenit în scurt timp imperiu prin cucerirea unor întinsezone din Europa, Asia şi Africa (anexând o mare parte din Tracia, întreaga Grecie continentală, insulară şi microasiatică, desfiinţând,practic, imperiul persan, care constituise o permanentă ameninţarepentru greci, cucerind India şi proclamându-se faraon al Egiptului!).Deşi mulţi greci îl admirau, Alexandru avea şi numeroşi duşmani, înspecial la Atena, care nu suportau ca cetatea lor să fie înglobată într-un imperiu „barbar” şi militau pentru recâştigarea independenţei.
 
Aristotel a fost, cel puţin până la un punct, un partizan al politicii deexpansiune a lui Alexandru, întrucât era conştient de faptul că în noulcontext geopolitic polisurile grecti nu aveau nici o şansă desupravieţuire, iar grecii nu erau dispuşi să renunţe la fărâmiţarea lorpolitică tradiţională.În urtorii 12 ani Aristotel s-a ocupat de organizarea şiconducerea
Liceului 
şi şi-a elaborat o mare parte a operei, începută încă din perioada în care se afla la
 Academie
. El a continuat să întreţină relaţii strânse cu Alexandru şi după ce acesta a devenit regeşi apoi s-a proclamat împărat, iar Alexandru chiar l-a sprijinit înrealizarea unor cercetări. Datorită acestor relaţii, Aristotel şi-a făcutnumeroşi duşmani la Atena, care-l considerau trădător, cu atât maimult cu t el nu era ceţean atenian. Atâta vreme t a titAlexandru, nimeni n-a avut însă curajul să-i facă ceva lui Aristotel.Datorită morţii premature a lui Alexandru Macedon, la numai 33 deani, în 323 î.Hr., Aristotel a mas protecţie. Imediat dumoartea lui Alexandru, naţionaliştii atenieni, în frunte cu oratorulDemostene, i-au intentat lui Aristotel un proces de impietate.Aristotel n-a avut însă tăria morală a lui Socrate să-şi înfruntedestinul nedrept şi a fugit din Atena înaintea începerii procesului,motivându-şi fapta, nu tocmai onorabilă, prin afirmaţia că n-a vrut sădea atenienilor ocazia mai tuiască, îno da, împotrivafilosofiei.Peste numai un an la vârsta de 62 de ani, în 322 î.Hr. în plinăputere creatoare, Aristotel a murit însă în împrejurări misterioase, la
Chalcis
, în insula
Eubeea
. L-a ajuns răzbunarea Atenei, s-a îmbolnăvit,a avut un accident? – sunt întrebări care istoricii şi filosofii n-au reuşitsă răspundă încă satisfăcător.
2. Opera aristotelică
Aristotel a fost unul dintre cel mai prolifici filosofi ai antichităţii,fiindu-i atribuite circa 145 de lucrări în cele mai diferite domenii. Ceamai mare parte a acestor lucrări sunt cursuri predate de el la Liceu.Aristotel a predat la Liceu două categorii de cursuri: cursuri
exoterice
, care se adresau celor neiniţiaţi şi erau destinate publicării, şicursuri
ezoterice
, care se adresau iniţiaţilor, fiind elaborate într-oformă teoretică riguroasă şi presupunând stăpânirea temeiniacunoştinţelor elementare despre domeniile respective. Cea mai mareparte a cursurilor exoterice – adevărate tratate – s-a pierdut, dar celeezoterice, adevărate tratate, s-au păstrat şi ne-au parvenit aproape în întregime.Aristotel şi-a început opera încă de când se afla la Academie,adoptând nu numai o serie de teme şi motive platoniciene, pe care leva repudia ulterior (teoria Ideilor, concepţia platoniciaasupra

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
Bibu Bia liked this
Raluca Andreea liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Maxim Ciuperca liked this
David Alexandra liked this
Ina Ojog liked this
ancacciobanu liked this
Ionut Gp liked this
iris28011982 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->