Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
asigurari omerciale curs8

asigurari omerciale curs8

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 81 |Likes:
Published by c.o_stea

More info:

Published by: c.o_stea on Jun 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2011

pdf

text

original

 
 
ASIGURARI, C825.11.2008
Suma asigurata
La asigurarile de tip CARGO suma asigurata este formata din valoarea bunurilor potrivit facturii,costul transportului si al asigurarii daca nu sunt incluse in factura, cheltuieli si taxe vamale si osupraasigurare de 10% din valoarea marfurilor pt acoperirea cheltuielilor care nu pot fi prevazute lamomentul incheierii asigurarii.
Prima de asigurare
Se determina prin inmultirea asigurarii cu cota de prima care variaza in functie de felultransportului. Se pot incheia asigurari facultative de abonament pt transporturi de cale ferata, transporturi prin posta, cu vehicule sau combinat.Asigurarea se incheie fara termen pt sumele maxime stabilite de asigurator pe un vagon de caleferata, un vehicul sau colet. Daca la transport valoarea bunurilor este mai mare decat cea prevazuta inabonament, pt diferenta se poate incheia o asigurare suplimentara.
Raspunderea
societatii de asigurare incepe si inceteaza diferit in functie de transport. Latransportul pe cale ferata, raspunderea incepe in momentul primirii bunurilor de catre transportator curespectarea regulamentului de transport. La vehicule, raspunderea incepe din momentul incarcarii bunurilor in vehicul.Raspunderea societatii de asigurare inceteaza la bunurile transportate pe cale ferata dinmomentul eliberarii bunurilor catre destinatar iar la vehicule din momentul descarcarii acestora la locul dedestinatie.Societatea de asigurari are dreptul sa verifice situatia reala a bunurilor transportate si sa efectueze pe aceasta baza regularizarea primelor de asigurare in functie de situatia reala.
Constatarea si evaluarea daunei. Stabilirea despagubirii
.Constatarea are loc in mod specific dar cu incadrarea la mecanismele asigurarii de bunuri. Areloc in urma sesizarii organelor de polie si instiintarii societatii de asigurari cu privire la producerea pagubelor. La constatare participa inspectorul de daune al soc. de asigurari, carausul, organele de politie,asiguratii sau reprezentantii lor si dupa caz, martori. Cu aceatsa ocazie se intocmeste un proces verbal deconstatare a pagubei.Evaluarea daunei are loc in functie de cantitatea de bunuri prejudiciate si de preturile de evaluarela data produceii evenimentului asigurat.Despagubirea este in principiu cel mult egala cu paguba cu conditia sa nu depaseasca sumaasigurata. Plata despagubirii se efectueaza in termenul specificat in contractul de asigurare; in principiu30zile in caz de furt sau disparitia bunurilor de la data instiintarii. Daca ulterior bunurile sunt recuperate,atunci sumele platite ca despagubire se restituie societatii de asigurari.
Asigurarea autovehiculelor auto CASCO
Pot incheia aceste asigurari persoanele fizice sau juridice cu domiciliul in Romania.
Obiectul asigurat
il constituie autovehiculele care sunt inmatriculate conform dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice, respectiv: autovehicule pt transport de persoane, pt transportde bunuri, autovehicule speciale pt gospodaria comunala, tramvaiele si alte mijloace de transport pe cale,remorcile auto tractate de vehiculele asigurate.1
 
 
ASIGURARI, C825.11.2008
Riscurile asigurate
Autovehiculele sunt asigurate pt riscurile la care sunt expuse atunci cand circula dar si in timpulstationarii: accidente, incendiu, trasnet, explozie, calamitati naturale, furtul autovehic sau al unocomponente sau piese, pagube produse ca urmare a furtului, pagube produse incaperii in care se aflavehiculul ca urmare a furtului prin efractie sau tentativei de furt. Se mai acorda despagubiri la cheltuielilefacute cu transportul autovehiculului la atelierul de reparatii cel mai apropiat sau la locul de adapost celmai apropiat; pagube produse autovehic cu ocazia masurilor de salvare luate in timpul producerii risculuiasigurat pt salvarea autovehic si chelt facute cu ocazia limitarii pagubei.Asigurarea se incheie la solicitarea posesorului autovehic in baza declaratiei de asigurare sirespectiv a contractului de asigurare. Perioada de asigurare este de un an sau de 6luni iar pt detinatorii deautovehic aflate temporar in Romania poate fi si mai mica de minim o luna. Asigurarea se consideraincheiata prin emiterea de catre asigurator a contractului de asigurare si incasarea primei de asigurare fiindvalabila pt autovehic specificat in contract.
Suma asigurata
Asigurarea se face la suma declarata de asigurat dar care nu trebuie sa depaseasca valoareaautovehicului la momentul incheierii contractului. Valoarea autovehiculului la data incheierii contractuluise determina prin scaderea din pretul de comercializare a uzurii aferente.
Prima de asigurare
este stabilita in suma fixa pe tipuri si marci de autoturisme sau sub formaunor cote tarifare la 100 lei suma asig. In tariful de prime se cuprind sumele de asigurare anuale in sumaabsoluta, diferentiate pe 12 grupe tarifare in functie de capacitatea cilindrica a motorului.Pt autoturismele folosite ca taximetre sau in scolile de conducere auto, primele de asigurare semajoreaza. Pt remorcile tractate de autovehicule se pot incheia de asemenea asigurari cu prima deasigurare integrala sau redusa cu 15%-30%, 20% fata de cea prevazuta in tariful de prime. In aceastasituatie si despagubirile se micsoreaza corespunzator reducerii primei de asigurare.Primele de asigurare stabilite de socetatea de asigurari pot fi reduse si in ipoteza aplicarii clauzei bonus. In cazul in care asigurare se reinoieste in urmatorii ani fara ca asiguratul sa fi beneficiat dedespagubire, prima de asigurare se micsoreaza cu 15% in primul an, 25% in al doilea an, 35% in al 3lea,45% in urmatorul an.
Despagubirea
nu poate depasi suma asigurata, marimea pagubei si nici valoareaautovehiculului in momentul producerii riscului asigurat. Daca suma asigurata este mai mare decatvaloarea autovehic in momentul producerii riscului, despagubirea va fi egala cu paguba. Daca sumaasigurata este mai mica decat valoarea autovehic, despagubirea va fi calculata conform principiuluiraspunderii proportionale reducand cuantumul acesteia corespunzator raportului dintre suma asigurata sivaloarea autovehic. Nu se acorda despagubiri pt: pagube produse prin intrebuintare, uzare, defecte de fabricatie, pagube produse partilor componente de rezerve (prelate), chelt pt transformarea sau imbunatatirea vehic incomparatie cu starea dinaintea producerii riscului asigurat, chelt pt repararea unor avarii necuprinse inasigurare si pagube indirecte cum ar fi: reducerea valorii autovehic dupa reparatii, pagube produse inlegatura cu utilizarea autovehic la concursuri si antrenamente, pagube produse cu intentie de asigurat.2
 
 
ASIGURARI, C825.11.2008
 Nu se acorda despagubiri daca autovehic nu avea certificat de inmatriculare valabil, asiguratul acondus autovehic si a produs accidentul sub influenta bauturilor alcoolice sau in momentul produceriiaccidentului autovehic era condus de o persoana fara permis de conducere valabil.
Asigurarea aeronava
Obiectul asigurarii
Sunt asigurate navele aeriene apartinand companiilor aeriene de transport si asoc sportive pt: pierderea si avarierea aeronavei, raspunderea fata de pasageri, bagajele acestora si marfurile transportate siraspunderea civila fata de terti.
Riscurile asigurate
In baza asigurarilor pt pierderea eaeronavelor se acorda despagubiri pt pierderea fizica directasau pierderea totala constructiva ori avarierea in timpul zborului, decolarii sau stationarii la sol.Pierderea fizica directa= distrugerea completa fiind imposibila recuperearea aeronaveiPierderea totala constructiva= avarierea grava a aeronavei astfel incat cheltuielile pt operatiile desalvare, chelt de masuri de limitare a pagubei, de transport, reparatie si repunere in stare de functionaredepasesc 75% din suma asigurata.Alte riscuri: disparitia aeronavei, avariile pricinuite aeronavei de masurile de salvare, chelt ptsalvarea si conservarea aeronavei, chelt de judecata si de arbitraj facute de asigurat cu acordulasiguratorului in scopul formularii pretentiilor fata de terti.In baza asigurarii aeronavelor pt raspunderea legala fata de terti, asiguratorul este obligat sa le plateasca cu titluri de despagubire si chelt de judecata pt vatamarea corporala sau decesul pasagerilor caurmare a accidentarii acestora la bordul aeronavei sau in cursul operatiunilor de imbarcare/debarcare, pierderea aeronavei sau deistrugerea bagajelor si a bunurilor aflate asupra pasagerilor, distrugereamarfurilor transportate, vatamarea corporala sau decesul persoanelor ori avarierea sau distrugerea bunurilor din afara aeronavei cu conditia sa fi fost direct cauzate de aeronava sau de bunuridesprinse/cazute din aceasta.
Riscuri excluse
La asigurarea aeronavelor nu sunt acoperite: picarea suferita ca urmare a folosirii pistelor siterenurilor de aterizare neautorizate cu exceptia cazurilor de forta majora; pierderi provocate detransportul de pasageri, bagaje, marfuri oeste numarul de locuri si greutatea permisa de capacitateaaeronavei, pierderi provocate de acte intentionate ale asiguratului, pierderi din perioada in care aeronavaera folosita in scop ilegal sau este utilizata in alt mod decat cel corespunzator termenilor din certificatul deaeronavigabilitate, pierderi ca urmare a transferului de interese ale asiguratului in legatura cu aeronavafara consimtamantul scris al asiguratorului, pierderi provocate de razboi, piraterie, pierderi produse dincauza zgomotului si poluarii .Asiguratul nu are raspundere civila legala daca accidentul a fost produc dintr-un caz de fortamajora, din culpa exclusiv a persoanelor pagubite sau a unei terte persoane.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->