Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Előszó a magyar kiadáshoz
Néhány szó a szerzőkről
A fejezetek rövid áttekintése
A köNyvHöz TArTozó kIEgészíTő ANyAgok
Köszönetnyilvánítás
A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás
A tanár-diák párbeszéd elemzése
Az óRA MegszeRvezÉse
Az óraelemzés elsajátítása
A hatékony tanítás
Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfgyelésével
A tANóRA koMPlex egYsÉg
Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével
Az osztályban végzett megfgyelések haszna
A megfgyelések dokumentálása
Az értelmezés veszélyei
Az esettanulmány-készítés technikái
A megfgyelés egyszerűsítése
A megfigyelés egyszerűsítése
A megfgyelések megbízhatósága
Általános óramegfgyelési terv
A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata
A tanár mint döntéshozó
1.1 FÜGGELÉK az ELső FEjEzEthEz
A tanári elvárások által kiváltott hatások két típusa
Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat?
A Brophy–Good-féle modell
Gyakorlati példák
Miként alakulnak ki a tanár elvárásai?
Miként közli elvárásait a tanár a diákkal?
miként közli elvárásait a tanár a diákkal?
Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot
Az elvárások közlését befolyásoló tényezők
koNtextus
A csoport, az osztály és az iskola elvárásainak hatása
CsoPoRtokRA kIfeJtett HAtÁsok
Az IskolAI HAtÁsok
Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére
Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére
Az elvárások hasznosítása
HANgsÚlYozzuk A PozItívuMokAt!
Tantermi jelenet
Az irányításra vonatkozó kutatás
A diák szerepe
Tantermi példák
Kulcsfontosságú tanári magatartásformák
A tanár mint példakép
mI TANulHATó mEg A PélDAkéPEk mEgfIgyEléséBől?
mEly TéNyEzők HATNAk ArrA, AkI mEgfIgyElI A PélDAkéPET?
Az osztály irányításának általános alapelvei
ElőrE TErvEzzük mEg A szABályokAT és EljárásokAT!
Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe
A jó tanévkezdés előkészítése
egY HARMAdIk osztÁlYBAN vÉgzett vIzsgÁlAt
A hatékony tanulási környezet fenntartása
legYeNek PozItívAk A kívÁNAtos vIselkedÉsRe CÉlzó utAlÁsAINk!
A kíváNATos vIsElkEDés fElIsmErésE és mEgErősíTésE
A fgyelem felkeltése és fenntartása
fIgYeleM-összPoNtosítÁs Az óRA eleJÉN
tARtsuk Jó RItMusBAN Az óRÁt!
ügYelJüNk ARRA, HogY A gYeRekek fIgYelJeNek!
A figyelem felkeltése és fenntartása
A fElElősség fENNTArTásA
Az önálló munka
Az önfegyelem kialakítása
A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése
A kiscsoportos tanulás irányítása
fElső TAgozATos PélDA
PélDA A közéPIskolA Első Három évfolyAmáBól
Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok?
milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok?
Az apróbb fgyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések
ReNdszeReseN kísÉRJük fIgYeleMMel Az egÉsz osztÁlYt!
NE vEgyüNk TuDomásT A kIsEBB, múló fEgyElmEzETlENségről!
szüNtessük Meg A HosszAN tARtó ReNdetleNkedÉst!
Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése
A közvetleN koRRekCIó HelYes MódJA
A közvetleN koRRekCIó HelYteleN MódJA
Konfiktuskezelés
goRdoN
JoNes És JoNes
Az Egész IskoláT érINTő ProgrAmok
A büntetés
A HelYteleN BüNtetÉs
A BüNTETés csAk végső Eszköz
Szerepválasztás
A tanár mint szocializációs tényező
A problematikus viselkedés elemzése
MIt JeleNt A PRoBleMAtIkus vIselkedÉs?
A szülők és más fElNőTTEk BEvoNásA
Az osztályirányítás más megközelítései
A MAgABIztos fegYelMezÉs
fElTéTElEkET mEgszABó szErzőDésEk
Az elviselhetetlen elviselése
4.1 fÜggelék a nEGyEdiK FEjEzEthEz
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nyissunk be a tanterembe könyv

Nyissunk be a tanterembe könyv

Ratings:
(0)
|Views: 46|Likes:

More info:

Published by: horvathgezane_margit on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 4 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 105 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 110 to 181 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->