Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cv Instructions

Cv Instructions

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by dodane_5032

More info:

Published by: dodane_5032 on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2014

pdf

text

original

 
Instruc
ţ 
iuni de utilizare a Curricumului Vitae Europass - http://europass.cedefop.eu.int - © Comunit
ăţ 
ile Europene 2003 Pagina 1
 Instruc
ţ
iuni pentru folosirea curriculumului vitae Europass
 
Introducere
Redactarea unui curriculum vitae reprezint
ă
un pas important atunci când sunte
ţ 
i în c
ă
utarea unei slujbe sau a unuicurs de instruire/formare. CV –ul este adesea primul contact cu un viitor angajator, de aceea el trebuie s
ă
atrag
ă
 imediat aten
ţ 
ia cititorului
ş
i s
ă
demonstreze de ce ar merita s
ă
fi
ţ 
i intervievat.
Important!
De obicei angajatorii nu aloc
ă
mai mult de un minut fiec
ă
rui CV, atunci când fac selec
ţ 
ia ini
ţ 
ial
ă
aaplica
ţ 
iilor/candidaturilor primite. Dac
ă
rata
ţ 
i impactul corect, ve
ţ 
i pierde ocazia de a fi angajat.Citi
ţ 
i cu aten
ţ 
ie instruc
ţ 
iunile urm
ă
toare, înainte de a introduce informa
ţ 
iile personale în modelul de CV.
Recomand
ă
ri generale
 Înainte de a începe s
ă
scrie
ţ 
i CV-ul, aminti
ţ 
i-v
ă
câteva principii importante:
Aten
ţ
ie la modul cum v
ă
prezenta
ţ
i CV-ul
Prezenta
ţ 
i-v
ă
calific
ă
rile, aptitudinile
ş
i competen
ţ 
ele în mod clar 
ş
i logic, astfel încât atributele personale s
ă
fiepuse în valoare.
Acorda
ţ
i aten
ţ
ie sporit
ă
fiec
ă
rui detaliu relevant,
atât ca fond cât
ş
i ca form
ă
; nu exist
ă
scuz
ă
pentrugre
ş
elile de ortografie
ş
i de punctua
ţ 
ie!
Concentra
ţ
i-v
ă
pe aspectele esen
ţ
iale
-
 
un CV trebuie s
ă
fie concis: în cele mai multe cazuri, dou
ă
pagini sunt suficiente pentru a ar 
ă
ta cine sunte
ţ 
i.Un CV de trei pagini poate fi considerat prea lung în unele
ţă
ri, chiar dac
ă
experien
ţ 
a dumneavoastr 
ă
 profesional
ă
este remarcabil
ă
.
-
 
dac
ă
experien
ţ 
a dumneavoastr 
ă
profesional
ă
este înc
ă
limitat
ă
(pentru c
ă
tocmai a
ţ 
i absolvit
ş
coala saufacultatea), inversa
ţ 
i ordinea rubricilor 
ş
i începe
ţ 
i cu descrierea studiilor 
ş
i a preg
ă
tirii; scoate
ţ 
i în eviden
ţă
 stagiile de practic
ă
profesional
ă
efectuate în timpul studiilor (a se vedea exemplele online);
-
 
concentra
ţ 
i-v
ă
pe informa
ţ 
ia esen
ţ 
ial
ă
, care aduce valoare sporit
ă
aplica
ţ 
iei dumneavoastr 
ă
; experien
ţ 
a demunc
ă
sau cursurile de preg
ă
tire vechi sau nerelevante pot fi omise.
Adapta
ţ
i CV-ul în func
ţ
ie de postul pentru care candida
ţ
i
Verifica
ţ 
i-v
ă
sistematic CV-ul ori de câte ori dori
ţ 
i s
ă
-l trimite
ţ 
i unui angajator, pentru a corespunde profiluluicerut; pune
ţ 
i-v
ă
în eviden
ţă
calit
ăţ 
ile în concordan
ţă
cu cerin
ţ 
ele specifice angajatorului. C
ă
uta
ţ 
i informa
ţ 
iidespre compania la care urmeaz
ă
s
ă
candida
ţ 
i pentru a v
ă
putea adapta CV-ul la profilul c
ă
utat.
 
Instruc
ţ 
iuni de utilizare a Curricumului Vitae Europass - http://europass.cedefop.eu.int - © Comunit
ăţ 
ile Europene 2003 Pagina 2
Aten
ţ
ie
: nu “umfla
ţ 
i” în mod artificial CV-ul; risca
ţ 
i sa fi
ţ 
i descoperit la interviu.
Respecta
ţ
i structura modelului
Curriculum vitae Europass v
ă
permite prezentarea calific
ă
rilor, aptitudinilor 
ş
i competen
ţ 
elor într-o ordinelogic
ă
:
-
 
informa
ţ 
ii personale;
-
 
descrierea experien
ţ 
ei profesionale;
-
 
descrierea studiilor 
ş
i a cursurilor de formare (care poate s
ă
apar 
ă
înaintea rubricii ‘Experien
ţ 
a profesional
ă
, în cazul celor cu experien
ţă
limitat
ă
de munc
ă
; pentru a inversa ordinea celor doua rubrici, folosi
ţ 
i comanda‘copy/paste’ (copiere/lipire) a procesorului de texte utilizat);
-
 
inventar detaliat al aptitudinilor 
ş
i competen
ţ 
elor dumneavoastr 
ă
, dobândite pe parcursul studiilor 
ş
i form
ă
riiprofesionale, al experien
ţ 
ei profesionale
ş
i vie
ţ 
ii cotidiene.
Observa
ţ
ii:
 
-
 
imprima
ţ 
i/tip
ă
ri
ţ 
i curriculum vitae pe hârtie alb
ă
;
-
 
p
ă
stra
ţ 
i caracterele
ş
i formatul sugerate;
-
 
evita
ţ 
i sublinierile
ş
i scrierea de fraze întregi cu majuscule sau litere îngro
ş
ate: afecteaz
ă
lizibilitateadocumentului;
-
 
nu separa
ţ 
i paragrafele unei rubrici pe dou
ă
pagini (de exemplu: lista cursurilor de formare) – pentru a evitaacest lucru folosi
ţ 
i comanda ‘page break’ (întrerupere pagin
ă
) a procesorului de texte utilizat;
-
 
casetele care con
ţ 
in diferitele rubrici nu trebuie s
ă
apar 
ă
atunci când documentul este imprimat.
Fi
ţ
i clar 
ş
i concis
Profilul dumneavoastr 
ă
trebuie apreciat de c
ă
tre poten
ţ 
ialul angajator dup
ă
câteva minute de lectur 
ă
a CV-ului.Prin urmare:
-
 
folosi
ţ 
i propozi
ţ 
ii scurte;
-
 
concentra
ţ 
i-v
ă
pe aspectele relevante ale preg
ă
tirii
ş
i experien
ţ 
ei profesionale;
-
 
explica
ţ 
i orice întreruperi ale studiilor sau carierei dumneavoastr 
ă
;
-
 
 îndep
ă
rta
ţ 
i orice rubric
ă
facultativ
ă
(de exemplu dac
ă
nu ave
ţ 
i ‘Aptitudini
ş
i competen
ţ 
e artistice’ (a sevedea pagina 2 a modelului) sau considera
ţ 
i c
ă
astfel de aptitudini
ş
i competen
ţ 
e nu aduc valoare în plusaplica
ţ 
iei dumneavoastr 
ă
, îndep
ă
rta
ţ 
i toat
ă
rubrica folosind comanda ‘cut’ (decupare) a procesorului detexte utilizat.
Ruga
ţ
i pe cineva s
ă
v
ă
citeasc
ă
CV-ul
Verifica
ţ 
i cu aten
ţ 
ie CV-ul la final pentru a îndep
ă
rta orice gre
ş
eala de ortografie
ş
i ca s
ă
v
ă
asigura
ş
i c
ă
esteredactat logic
ş
i clar.Pune
ţ 
i pe altcineva s
ă
v
ă
citeasc
ă
CV-ul pentru a v
ă
asigura c
ă
are un con
ţ 
inut clar 
ş
i u
ş
or de în
ţ 
eles.
 
Instruc
ţ 
iuni de utilizare a Curricumului Vitae Europass - http://europass.cedefop.eu.int - © Comunit
ăţ 
ile Europene 2003 Pagina 3
 
Instruc
ţ
iuni detaliate pentru folosirea curriculumului vitae Europass
 
)
 
Cum s
ă
redacta
ţ 
i Curriculum Vitae Europass?
I.
 
Utiliza
ţ
i interfa
ţ
a online sau desc
ă
rca
ţ
i modelul de CV:
Pute
ţ 
i fie s
ă
:(a)
 
folosi
ţ 
i interfa
ţ 
a online disponibil
ă
pe website-ul Europass (http://europass.cedefop.eu.int). CV-uldumneavoastr 
ă
poate fi apoi salvat în directorul ales;sau(b)
 
s
ă
desc
ă
rca
ţ 
i modelul de CV (Word sau OpenDocument) în limba preferat
ă
de pe acela
ş
i website
ş
i s
ă
-lsalva
ţ 
i pe unitatea hard a calculatorului dumneavoastr 
ă
; apoi completa
ţ 
i diferitele rubrici în coloana dinpartea dreapt
ă
 
ş
i insera
ţ 
i datele personale.Dac
ă
ave
ţ 
i nevoie de îndrumare, consulta
ţ 
i exemplele de CV oferite pe http://europass.cedefop.eu.int 
II.
 
Completa
ţ
i diferitele sec
ţ
iuni/rubrici dup
ă
cum urmeaz
ă
:
Important
:
-
 
nu schimba
ţ 
i textul din coloana stâng
ă
;
-
 
p
ă
stra
ţ 
i formatul
ş
i caracterele utilizate în model.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->