Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DALUYONG

DALUYONG

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 5,302|Likes:
Published by sarah may
ANG NOBELANG ITO AY MAY KAANYUAN SA NANGYAYARI SA MGA TAO SA ISANG PANAHON DAHIL SA MGA TAONG HINDI PANTAY KUNG TUMURING SA KANILA.
ANG NOBELANG ITO AY MAY KAANYUAN SA NANGYAYARI SA MGA TAO SA ISANG PANAHON DAHIL SA MGA TAONG HINDI PANTAY KUNG TUMURING SA KANILA.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sarah may on Jun 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

 
BUOD NG DALUYONGChapter 1Kabilang sa maraming utang na hindi nababayaran ng tao ay ang utang na loob. Ganitoang laman ng isipan ni Lino Rivera, ama ni Ernesto. Ika-21 noon ng Mayo, 1955, taon ngmga halalang pambayan sa Sangkupalan, nakaupo si Lino sa isang palapag. Tahimisiyang nagmumuni-muni at dinidiktahan siya ng kanyang sarili na siya nag may-ari nglupang kanyang sinsasakahan, ngunit bumabalik siya sa realidad na hinuhulugan na anglupa taun-taon mula sa maliit na bahagi mula sa maliit na bahagi ng kanyang anihin.Bigla niyang narinig ang tinig ni Rey Amando Fehevana parokya ng pinyahan. Sa kanyaniya utang ang maliit na bahagi ng lupang kanyang sinasakahan. Kaya nga nama’ysinasabi ni Lino na siya ay mapalad sapagkat mabait ang kanyang Panginoon. Sa iba,umiralang Tenancy System na siyang pinag-uugatan ng maraming kasamaa. Utang niyakay Pari Amando at sa pamangkin nitong si Miss Loreto Sanches na isang guro angkanyang buhay. Si Miss Loreto Sanchez ang nagkupkop kay Ernesto ng mapagbintangansi Linong pumatay [sino pinatay niya?]. Dahil sa pagsuko ni Miss Loreto Sanchez kayKoronel Roda sa kabundukan, napawalang bias ang kasalanang pagpatay na ibinibintangkay Lino. Sapagkat matagal ng umiibig si Koronel Roda kay Miss Sanchez. Naisipniyang tanging paraan upang makabayad ng utang ay ang paglapitin ang puso ng dalawa.Dumating si Ernesto.Chapter 2Dumating si Ernest at Bidong, sakay ng isang kabayo at dala ang maraming pasalubongmula sa Pinyahan. Ibinalita ni Ernesto na si Pari Amando na siyang tinatawag niyangLolo Amando ang bumili ng kabayo para kay Lino. Sinabi rin ng anak na maraming padala si Miss Sanchez na tinawag niyang Nanay Luring. Ipinakita ni Lino ang lupangkanyang sinasakahan. Pagpahinga ni Ernesto, nag-usap si Bidong at Lino tungkol kayHuli na matagal ng iniibig ni Bidong. May sakit ang babae at balak ng lalake na dalawinito ngunit ang mga magulang ng babae na si Aling Barang at Mang Abeng ay galit samanliligaw. Hampas lupa raw kasi siya. Knughit, kahit na ganoon, pinagpasiyahan niBidong na bumisita roon dala ang sardines at bigas. Pagkaalis ni Bidong, nagharapnaman ang mag-ama at nagkwentuhan tungkol sa kabaitan at katapatan ni Bidong. Isaitong ulila noon at inampon lamang ni Lin. Dahil sa kabaitan, itinuturing na ito ni Lino bilang isang kapatid. Isinalaysay ni Ernesto ang mga padala, na ang pinakamahalaga salahat ay ang mga binhing padala ni Pari Amando. Ibinalita din ni Ernesto na maglilimanggrado na siya sa pasukan at mapapalayo na kay Lino. Tahimik si Lino. Bumalik si Bidongna bigong madalaw si Huli. Nakiusap si Bidong kay Lino kung maarang ipamanhikan[can’t read it right, the Xerox copy isn’t clear] si Huli. Pagkatapos ng pag-uusap mulingnag-isip si Lino sa kanyang utang na loob kay Amando at Miss Sanchez. Sino ba ang masmatimbang?Chapter 3Ibinalita ni Bidong na ipapalipat na si Miss Sanchez sa pangalan ni Lino ang dokumentong kastanyo. Pinuri nilang muli si Miss Sanchez sa kabaitan. Nag-usap muli si Bidong atLino tungkol kay Huli. Pakiramdam ni Bidong na mahal din siya ni Huli. Nagkukuwentuhan na dati’y may kaya ang pamilya ni Huli ngunit dahil kay Tirso, ang panganay na pinag-aral sa Los Baños, naubusan. Nag-aral siya ng magsasaka hindi para
 
magsaka kundi para magturo pa ng pagsasaka, kaya’t naiwan kay Mang Abeng angtrabahong magsaka. Kaya’t nagkasakit si Mang Abeng at namatay. Sinabi ni Bidong na bago mamatay ang lalaki, nagsaka ito kay Don Tito na sinasabing may-ari halos ng buongMaruhat. Sinasabi na ang kalakhan ng Maruhat ay pagmamay-ari ng ninuno ni Huli sa parte ni Mang Abeng. Naagaw lang ni Don Tito dahil sa kataga nitong agrimensor. Naging bangkero pala si Lino ni Don Tito [huh?]. Umalis si Lino ngunit bumalik kaagadat naratnan si Aling Barang isinasauli ang kamilang padala. Muling nag-usap si Bidong atLino [geez they sure talk a lot]. Nangako si Bidong na magbabago mula sa palaawayhanggang sa pagiging responsible [error again]. Pinag-usapan nilang mahal mahal niBidong si Huli, at ang kanilang samahan, na maaasahan nila ang isa’t isa. Sinabi ni Linouuwi sila ni Ernesto kinabukasan at ang balik ay Lunes [in the first place, they never didtell us just where they were]. Ipinagkatiwala ang lahat kay Bidong. Bigla nilang nakita siHuli na sumasalok ng tubig. Maganda siya sabi ni Lino. At siya naman ang kanilang pinag-usapan, na mayroon siyang karibal sa pag-ibig ng babae. [vague]. Pagkaraa’y sabini Bidong na sa mga araw na walang gagawin, marapat na magliwaliw silang dalawa niLino.Chapter 4-5Sa bulwagan ng kumbento ng simbahan sa nayon ng Pinyahan ay naroon nag-uusp si DonTito at Pari Amando. Batid sa mukha ng pari ang pakamatamlay nito at may bahid ng pagkakapahiya sa mukha ng Don. Mag-iika 3 ng hapn ng dumating si Ernesto sa kubo niLino sa isang bukid sa Maruhat kasama si Bidong. Inumpisahan ni Don Tito ang kanilang pag-uusap ng pari, binanggit nito ang sakit ng ulong dala ng kanyang anak na si Benigno.Ipinaliwanag nito ang pag-iba ng kanyang isip hinggil sa pagsunod nito sa nais ng pari naalisin ang tenancy system. Sinabi niya ang pagiging maka-Amerikano ng anak at ang pagpintas nito sa sariling bansa. Ayon sa Don ay lahat ng nakikita ng anak ay mali at angtanging tama lamang ay ang pagpapalakad ng Estados Unidos. Habang patuloy sa pagkekewento ang Don ay minamatyagan niya ito dahil alam niyang tuso ito. Ngunitayon din sa Don ay mas gusto ng kanyang anak na magsalita ng Tagalog dahil hindi rawmagandang naghihiram ng wika ng ibang bansa. Nabanggit niya mng minsangmagkaroon ng bisita ang anak at hirap naman itong manangalog.Ayon sa Don ay bagamat tapos ng medisina ang anak ay ayaw nitong manggamot ng mgamay sakit bagkus ay gusto nitong gamutin ang pamamalakad ng pamahalaan. Nangmuling itanong ng pari ang nagpapasakit sa ulo ni Don Tito ay binanggit na nito ang naisng kanyang anak na papasok sa pulitika. Tumungo ang pari sa usapan nilang dalawa athinintay na ilaglag ng Don ang pagkukunwari nito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Don Titoat ang paksa pa rin ng kanilang usapan ay si Benigno at ang gagawin nitong pagpasok sa pulitika. Tumigil sandali ang Don atnabatid ang pagbigat ng kalooban ng pari. Kailanganniyang mapatawa ang pari, alam niyang mayroong malaking magagawa ang pari para sa pamumulitika ng anak at makakatulong ito upang makuha ang kamay ni Ms. Sanchez. Napatawa run ng Don si Pari Amando at nagpatuloy sila sa pag-usap. Tinanong siya kungano ang saloobin nito hinggil sa desisyon ng anak at sinabi niyang hahayaan niya kungano ang nais nito at rin naman gusto niyang magkaroon ng gobernador na anak. Ayon saDon ay nais na niyang nagkaroon ng asawa.Chapter 6 – Hamog na Nakalalanta
 
Pagkauwi ni Ernesto ay binigay niya agad ang pasaubong na bayabas niya kay Erni niyasiya mismo ang kumuha mula sa puno [errgg...another weird error?]. Nang una’y ayaw paniyang kunin ang bayabas dahil gusto niyang sumama sa Maruhat ngunit hindi makasamadahil hindi na sila kasya sa kabayo. [so confusing]. Sinabi pa ni Ernesto na tanaw natanaw ang lahat mula sa taas ng punong bayabas at lalo pang nagpilit si Erni at nangakonaman si Ernesto na kapag malaki na sila ay magbabakasyon sila doon ngunit ayawmaniwala si Erni kaya nagkasagutan silang kaunti at sinabi pa ni Ernesto na isusumbongniya si Erni sa kanyang nanay. Nang kakainin ni Erni ang bayabas ay dumating naman siMs. Sanchez at sinabing itabi muna ang bayabas dahil hindi pa sila nagaalmusal. Napagsabihan niya si Ernesto dahil dahil delikado raw umakyat ng puno at tinanong kungnasaan si Lino. Si Lino ay maagang umalis para kumuha ng gatas dahil ang kalabaw nilaay lalaki lang kung kaya’t sinabi ni Ms. Sanchez na bibigyan niya ng babaeng kalabaw siLino dahil mainan daw ang may gatas sa bahay. Inayos na niya ang hapagkainan.Tanghali na ngunit wala pa rin si Lino kung kaya’t pinuntahan siya ni Ms. Sanchez sa balkonahe at nadatnan dun si Lino at Albino na nag-uusap. Ngunit hindi niya narinig ang pag-uusap dahil umalis na si Albino, Nag-usap na si Lino at si Ms. Sanchez. Sabi ni Linona hinihintay siya ni Albino dahil may mahalag siyang dapat sabihin: kakausapin dawsiya ni Don Tito. Hindi na kakain si Lino dahil kailangan niyang makipagkita jay DonTito. Nabagabag ang dalaga kung ano ang ipinapasabi ni Don Tito kay Lino dahilnatatakot siya dahil baka makuha si Lino o tungkil ito sa lupa. Kumain sila at ikinwentoni Ms. Sanchez na pumunasila ni Beba sa kumbento at naabutan nila sa Amando at DonTito na nag-uusap. Ayaw pa sana nilang pumasok ngunit napilitan sila dahilnagkakainitan na sila [the priest and rich man, I think] ng ulo. Umaasa si Ms Sanchez nasapat na ang kwentong iyon upang magingal [what word is that?] si Lino kay Don Tito.Pagkatapos nila kumain ay umupo umna sila sa sala dahil nais na makita ng nanay ni MsSanchez si Lin [huh] kung kaya’t binigyan niya ng lemonadong tsaa ni Ms Sanchez. SiMs Sanchez ay isang tipikal na dalagang Pilipina, mahinhin at matimpi kung kaya namanay iginagalang siya ng lahat ngunit pagkaharap niya kay Lino ay nawawala ang mgakatangiang yoon dahil mahal niya si Lino. Iniisip ni Lino na hindi siya karapat-dapat sa pagtingin niya ni Ms. Sanchez dahil marami pang tao na mas makapagbibigay ng masmaganda sa kanya. Dumating na si Aling Basila at kinausap si Lino at sinabing dapat ayhuwag siyang mahihiway. Lagi daw siyang pumunta doon at ipinatatag ang loob pagnandoon siya dahil tanggap naman siya doon. Hindi nagtagal ay umalis na si Lino doondahil hinihintay siya ni Ka Amando sa kumbento. Ngunit bago siya umalis doon ayitinanong sa kanya ng kanyang anak (Ernesto) kung babalik pa siya at ipinangako namanng kanyang tatay na babalik siya at ipinaalaga kay Ernesto ang mga alaga nilang hayop.Chapter 7 – May Dilim sa LangitHabang naglalakad si Lino papuntang simbahan dahil sa kanyang pagtupad na makaniigsiya nang maghapon sa tuwing lingo ay mayroon naming nangyayari sa bahay ni DonTito. Nakaupo sa isang maluwang na silid ang anak ni Don Tito na si Dr Benigno Sityar na nagbibigay ng aral at payo sa mga kausap niya na kasing edad niya rin. Lahat siladoon ay naninigarilyo at makikita ang mga baso ng kape sa kanilang pinaginuman. Sinabing anak ni Don Tito na hihingi sila ng payo sa mga matatanda ngunit hindi nila itosusundin at gagawa ng ibang plano ngunit hindi magagalit ang mga matatanda dahil kungmayroong magandang kalalabasan ang ibang plano nila ay sasabihing ang mga matatanda

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->