Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nagy Ateista Konyv

Nagy Ateista Konyv

Ratings: (0)|Views: 568|Likes:
Published by Wucelis Saerus

More info:

Published by: Wucelis Saerus on Jun 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2010

pdf

text

original

 
 Nagy Ateista Könyv
Verzió: 2.3.0[0] BevezetésMindenekelőtt egy definíció engedtessék meg nekem, ami nagyon fontos az egész könyvszempontjából:
[0,1] fundi:
 
Olyan ember, aki küldetésének érzi hogy a vallás zagyvaságait, dogmáit,hittételeit terjessze a világban, és aki emiatt nyíltan bevallva vagy burkoltan ellenségének tartja az ateistákat (kivéve azokat akiket sikerül behálóznia, meggyőznie).
[0,2]
A fundi-szót fontos volt a legelején definiálni, mert e szó általánosan használt a könyvegész hátralevő terjedelmében! Röviden úgy is definiálhattuk volna, hogy a fundi egy anti-ateista, de ennek a legszélgesebb, legelvakultabb formájában. A szó a"fundamentalista"-szóból lett megalkotva.
[0,3]
Én magam, e könyv szerzője eképp anti-fundinak vallom magamat. Na és akkor most pár szót e könyvről!
[0,4]
E könyv célja, hogy ott lehessen mindenki mellény- vagy farzsebében, s amikor egyfundi, például egy jól felkészült jehovista „be akarja fűzni”, meg akarja zavarni a józan eszét,s e könyv birtokosának valamiért nincs épp ötlete hogy mivel vágjon vissza a jól hangzóhitérvre – s ennek sok oka lehet, például mert fiatal, mert nincs a megfelelő tudományosismeretek birtokában, nem ismeri a Szentírást elég alaposan, mert nem jó a beszédkészsége – akkor vegye elő e könyvet, keressen rá a megfelelő témára, s ekkor remélhetőleg megtalálja ekönyvben a megfelelő választ! Ez nagyon hasznos még azesetben is, ha esze ágában sincsvitatkoznia holmi térítőkkel, mert megtörténhet nagyon gyakran, hogy bizony olyan jólhangzó érvet mond némelyik fundi, hogy még a különben természettudományosan igenkomolyan felkészült embert is megtévesztik, a kétely gondolatait ültetik el benne! Ez mégvelem, a szerzővel is megtörtént fiatalabb koromban, s bár e könyvnek nem önmagam bemutatása a célja, de engedtessék meg hogy e bevezetőben – először és utoljára e könyvbenígérem! - magammal példálódzzam, mert tanulságos: egy vita során melyben az evolúciótvédtem a kreacionizmussal szemben, vitapartnerem azt mondta, hogy az evolúció biztos nemlehet igaz, mert ha úgy volna ahogy mondom, akkor minden egyed rém önző lenne, hiszen azevolúció a kíméletlen önzés elmélete, márpedig nyilvánvaló hogy a világ nem csupa önzésbőláll: ott volna például a szülői szeretet, de a testvérek egymás iránti szeretete is, ez pedig csak 
 
felsőbb hatalomból származhat! Abból, hogy van lelkünk, mely ösztönösen felismeri a Jót, aSzépet és a Helyeset!Ezzel megzavart. Természetesen nem lettem ettől még hívő, de nem tudtam visszavágnihirtelenjében, mert az evolúció valóban az önzés elmélete! Bár istenhívő ettől valóban nemlettem, de éveken át kínzott a kétely, hogy az evolúció elméletében talán valóban van valami jókora hiba! Ez nem azt jelentette hogy kreacionista lettem volna, de nagyon aggályosanszemléltem az evolúciós elméleteket-eszmefuttatásokat, s mindennek a tetejébe az egyik kedvenc szerzőm is írt egy könyvet, melyben meglehetősen evolúcióellenes és teremtéspártinézeteket vallott! A címét nem írom le, nem csinálok reklámot neki. De jó lett volnaakkoriban nekem, ha már akkor is van Nagy Ateista Könyv! (Attól kezdve azonban már nemő lett a kedvenc szerzőm...)
[0,5]
Végül teljesen véletlenül akadt kezembe Richard Dawkins egyik könyve, sok évvel amegjelenése után, címe:
 Az önző gén.
Elmondhatatlan hogy mekkora hatással volt rám! Ezkifejezetten az engem annyira kínkérdést taglalta: megmutatta hogy az evolúcalapegysége nem az egyed hanem a gén. A gének szintjén valóban kíméletlen önzés folyik, deez az egyedi testek szintjén az önzetlenség korlátozott mértékű megjelenését eredményezheti.Hogy miért, azt majd Olvasóim e könyv evolúcióval foglalkozó fejezetében olvashatják el.nyeg az hogy MINDEN rdésemre, evolúcs telyemre rthe, alapos ésolvasmányos laszt kaptam, emiatt e nyvet melegen ajánlom mindenkinek!Elgondolkoztató azonban, hogy e könyv messze nem kapott annyi reklámot (éppenséggelsemennyit sem) mint Nemere említett evolúcióellenes könyve! Azt például úton-útfélenárulták mindenféle könyvesstandokon, Dawkins könyvét azonban nem, ismétlem évekkelkésőbb fedeztem csak fel egy vidéki könyvtár egyik eldugott polcán sok más könyv mögött,véletlenül! Ezek után hogy is várhatjuk el, hogy gyermekeink kellően fel legyenek vértezvetudományos műveltséggel a fundik népbutítása ellen?!Egyre azonban ne számítson a Tisztelt Olvasó: Hogy e könyv teljes volna! Szó sincs róla! Azemberi butaság oly feneketlenül mély, hogy egy efféle könyvet csak abbahagyni lehet, dereménytelen próbálkozás befejezni! A tudomány és haladás ellenségei mindigis kitalálnak majd újra meg újra valami eszement lyeséget, amire mi zanok álmunkban semgondolunk! Ide most csak a leggyakoribb agymenéseiket gyűjtöttem össze.
[0,6]
Ki kell térnem még arra az ellenvetésre is, hogy e könyv amiatt volna felesleges, mert
 —A tudomány kompatibilis a vallással, tehát nem ellentmonsosak, kiegészítiegymást, emiatt az ateisták felesleges hogy hadakozzanak a vallások ellen!
Ez jellegzetesen fundis érvelés! Manapság divatos nézet az igaz. Tömören azt jelenti hogy atudomány és a vallás a Valóság két mereven elválasztott szegmensét vizsgálja, emiatt nincs isátjárás közöttük, és nem mondhatnak ellent egymásnak!Ez pedig nemcsak zagyvaság, de meg merem kockáztatni hogy aki komolyan gondolja azegyszerűen nincs is tisztában az e kifejezésekben használt szavak legalapvetőbb jelentésévelsem, egyáltalán, bele sem gondolt egy percig sem, mekkora butaság ez az egész! Vegyünk 
 
csak néhány példát – semmiképp sem az összeset! - hogy miként is ellentétesek a tudományés a vallások! Ezeket legjobb táblázatba szedni! (Az alábbi táblázat „Vallás” oszlopában levőnézeteknek természetesen nem mindegyikét vallja minden vallás-szekta-egyház-felekezet-gyülekezet stb, de ha csak egyikét is vallja, máris ellentétbe kerül a tudománnyal, és minéltöbbet vall ezekből, annál inkább ellentétes álláspontja a tudományéval!)TémaTudományVallásA Föld kora4-5 milliárd évKb 6000 év (tudom, nemmindegyik keresztény irányzatszerint, de most is annak bővenkreacionisták akik ezt vallják shírdetik...)Az élőlényekaz élettelen anyagbólalakultak kiteremtés által jöttek létrefokozatosan fejlődve maiformájukká.rögvest a mostani alakjukban.Élőlényekképesek más fajokká fejlődni.nem képesek más fajokkáfejlődni.A Világmindenségnekvalószínűleg nincs kormány-zója.kétségkívül van teljhatalmúura: Ő az Isten.Csodáknincsenek: a Természet sohameg nem szegi a törvényeit.lehetségesek, mert Istenátmenetileg és helyilegfelfüggesztheti a ter-szettörvények érvényességét,mintegy zi irányításrakapcsol”, és ekkor mondjuhogy csoda történt.A Bibliaéppoly emberi alkotás,irodalmi , mint rmelymás írott szöveg.Isten kinyilatkoztatott szava,még akkor is ha emberek írták le.Létezik-e „nem anyagi világ”, például Pokol és/vagy Menny,asztrálsík, Purgatórium, stb? Nem.Igen.„Nem anyagi lények”, példáulIsten, angyalok, ördögök, stbnem léteznek.léteznek.Az ember lényege (tehát nemaz ami az embert emberréteszi, hanem ami az egyiaz agya, vagy az abbanfelhalmozott méme(információk) együttesea lelke.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
obeliksz liked this
kalitabea liked this
qqqrrrx liked this
paarkhaan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->