Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
276Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ASAS PENTADBIRAN AWAM

ASAS PENTADBIRAN AWAM

Ratings:
(0)
|Views: 30,929|Likes:
Published by shah5555
SILIBUS SAINS POLITIK MALAYSIA
SILIBUS SAINS POLITIK MALAYSIA

More info:

Published by: shah5555 on Jun 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2015

pdf

text

original

 
 Asas Pentadbiran Awam 
1
 BAB 1PENGENALAN PENTADBIRAN AWAM
OBJEKTIF BAB
Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:1.
 
Mendefinisikan
pentadbiran awam.2.
 
Membezakan
antara pengurusan dan pentadbiran.3.
 
Membezakan
antara pengurusan awam dan pengurusan sektorswasta.4.
 
Menjelaskan
skop pengurusan awam.5.
 
Menerangkan
elemen-elemen penting dalam pengurusan awam.
1.1
 
PENGENALAN
 Asas Pentadbiran Awam ini memberi tumpuan kepada pentadbiranawam dalam konteks amalan di Malaysia. Pentadbiran ialah perlaksanaansesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai matlamat tertentu.Contohnya, pentadbiran sesebuah negara adalah bertujuan mencapaikesejahteraan ekonomi, politik, dan sosial.Perkataan pentadbiran dan pengurusan sering menimbulkan kekeliruan,terutamanya dari segi makna dan pemahamannya. Malahan dalamkeadaan tertentu, kedua istilah ini di guna secara bertukar ganti.Sebenarnya, terdapat kata kunci yang boleh dikenal pasti bagimenunjukkan perbezaan di antara keduanya.Pengurusan didefinisikan sebagai satu proses yang menyatukan sumber-sumber dan menggunakannya melalui proses-proses perancangan,pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengawalan, dan belanjawan,ke arah pencapaian matlamat sesebuah organisasi. Ini jelas dengankenyataan Donnelly 
et al.
(1992:5), proses pengurusan melibatkanpenyelarasan berbagai aktiviti untuk mendapat hasil yang tidak mampudicapai oleh individu yang bertindak secara sendirian.
 
 Asas Pentadbiran Awam 
2
Untuk memudahkan lagi pemahaman, kita mengambil contohpentadbiran yang bertujuan mencapai kesejahteraan negara. Dalamusaha mencapai matlamat kesejahteraan tersebut, sumber manusia dankewangan perlu diurus dengan cekap dan berkesan.
1.2
 
PENTADBIRAN AWAM
Gordon dan Milakovich (1995:6), mendefinisikan pentadbiran awamsebagai segala proses, organisasi, dan individu yang terlibat dalamperlaksanaan undang-undang dan peraturan yang diputuskan ataudikeluarkan oleh badan perundangan, eksekutif dan kehakiman, disamping terlibat dalam proses penggubalan undang-undang danperaturan yang berkenaan.Dimock 
et al 
. (1983:5) pula mendefinisikan pentadbiran awam sebagaisatu operasi pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk memenuhikehendak rakyat. Ini juga selari dengan pendapat Woodrow Wilson(Dimock dan Dimock 1964:3) yang melihat pentadbiran awam sebagaiperlaksanaan atau menjalankan urusan kerajaan demi mencapai matlamatmemberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak dan cita rasarakyat.Manakala Ahmad Atory (1983:1) memetik dua definisi klasik dari Dwight Waldo yang mengatakan pentadbiran awam sebagai:(i)
 
Sebuah organisasi yang mengrus manusia dan benda-bendauntuk mencapai tujuan-tujuan kerajaan.(ii)
 
Satu `seni sains pengurusan' sebagaimana yang dapatdikaitkan dengan hal ehwal sebuah negeri atau negara.Oleh yang demikian, jelas bahawa pentadbiran awam adalah sebuahbadan yang akan melaksanakan pentadbiran negara, melalui dasar-dasardan peraturan yang diwujudkan oleh kerajaan dalam sesebuah negara.Untuk mencapai matlamat pentadbiran, segala aktiviti dan sumber yang digunakan adalah diurus melalui dua bentuk pengurusan, iaituPengurusan awam dan pengurusan swasta.
(a)
 
Pengurusan Awam
Pengurusan awam adalah satu proses menyatukan sumber-sumber danmenggunakannya melalui aktiviti dan proses ke arah mencapai matlamatkebajikan sosial. Pengurusan awam biasanya bermotifkan kebajikan sosial
service-oriented 
 ) dan kurang mementingkan keuntungan. Ia berperanan
 
 Asas Pentadbiran Awam 
3
melaksanakan polisi-polisi awam secara langsung dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Oleh itu,pengurusan awam terletak di bawah kawalan secara langsung olehkerajaan. Pengurusan awam juga biasanya dikenali sebagai perkhidmatanawam.
(b)
 
Pengurusan Swasta
Pengurusan swasta adalah satu proses menyatukan sumber-sumber danmenggunakannya melalui aktiviti dan proses ke arah mencapai matlamatorganisasi. Pengurusan swasta ini biasanya mementingkan keuntungan
 profit-oriented 
 ). Pengurusan swasta berada di luar kawalan langsung kerajaan. Konsep pengurusan swasta perlu mengikut garis panduan ataupolisi-polisi kerajaan, tetapi dalam menjalankan operasi ia lebih mengikutkeputusan yang dibuat sendiri melalui Lembaga Pengarah ataupunpemegang-pemegang syer organisasi tersebut.Individu yang terlibat dalam pengurusan awam dan swasta dikenalisebagai pentadbir dan pengurus. Adakah anda tahu dan faham perbezaanantara pentadbir dan pengurus? Mari kita lihat perbezaan kedua-duaistilah ini.
1.
 
Pentadbir (
 Administrator 
)
Seseorang pentadbir awam wajar `melakukan sesuatu yang sepatutnya' ( 
doright things 
 ). Ini disebabkan oleh segala tindakan yang dilakukan olehseorang pentadbir awam adalah berdasarkan apa yang telah ditetapkanoleh pihak yang berautoriti dan bertanggungjawab. Contohnya, segalatindakan seorang pegawai awam mestilah berdasarkan polisi-polisi danperaturan seperti akta, prosedur (tatacara), pekeliling, dan arahan.Seseorang pegawai awam hanya boleh bertindak dalam bidang kuasanya
intra-vires 
 ) walaupun tindakan yang diambil itu adalah tidak popularkepada kumpulan sasaran. Pegawai-pegawai awam mempunyai laluankerjaya yang agak terhad kerana ditentukan berdasarkan senioriti.
2.
 
Pengurus (
Manager 
)
Pengurus lebih merujuk kepada pentadbir di sektor swasta. Seseorang pengurus biasanya mengatur sumber-sumber mengikut kehendak dankeperluan organisasi ( 
do things right 
 ). Ini disebabkan dalam sektor swasta,pengurus-pengurus lebih mempunyai autonomi untuk membuat

Activity (276)

You've already reviewed this. Edit your review.
azlansaidin added this note
liked this
DarianAlexis liked this
azlansaidin liked this
Lim Chun Yuan liked this
Muhd Shukri Torres Shafiee liked this
bosku liked this
Norazleen Leen liked this
bosku liked this
Sukri Haron liked this
Atie Yasin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->