Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1664

1664

Ratings: (0)|Views: 2,950|Likes:
Published by di24pl

More info:

Published by: di24pl on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
 
Druk nr 1664
Warszawa, 29 lipca 2013 r.SEJMRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJVII kadencjaPaniEwa Kopacz
Marszałek Sejmu
 Rzeczypospolitej Polskiej
 Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:
 
-
wzywającej Ministra Administracji i
Cyfryzacji do zagwarantowaniarodzicom prawa do Internetu bezpornografii
.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwałyupoważniamy panią poseł Beatę Kempę.
 (-) Jacek Bogucki; (-) Andrzej Dera; (-)
Mieczysław Golba;
(-) TomaszGórski; (-) Patryk Jaki; (-) Beata Kempa; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Józef Rojek; (-) Andrzej Romanek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr Szeliga;(-)
Tadeusz Woźni
ak; (-) Jan Ziobro; (-) Kazimierz Ziobro; (-)
JarosławŻaczek.
 
 
 
Projekt 
UCHWAŁA
 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia ................. 2013 r.
wzywającej Min
istra Administracji i Cyfryzacjido zagwarantowania rodzicom prawa do Internetu bez pornografii.
 
-
 zważywszy, że
 pornografia w sieci internetowej jest pows
 zechnie dostępna
i
według szacunków generuje nawet do 30% całego ruchu w Internecie, a wartość ryn
ku
 pornograficznego w Internecie szacuje się na blisko 5 mld.
dolarów;-
mając na uwadze, że strony pornograficzne w Internecie są z łatwościądostępne, także dla dzieci, że średni wiek pierwszego kontaktu z takimi stronami
wynosi 11 lat, oraz
 że aż 67% nastolatków zetknęło się z pornografią w Internecie,
 -
 zważywszy, że w opinii lekarzy seksuologów kontakt z pornografią nawczesnym etapie rozwoju seksualności człowieka wywołuje szereg negatywnych
skutków, w tym wypaczone postrzeganie sfery seksualnej a tak 
 że zwiększenie
liczby przypadków
napastowania seksualnego w szkołach,
 -
 zauważając, że dotychczasowe rozwiązania techniczne, w tym programykontroli rodzicielskiej, okazują się nieskuteczne, gdyż wymagają od rodziców wiedzyinformatycznej a także są odpłatne, a w efekcie nie są powszechnie stosowane;
 -
mając na uwadze, że w chwili obecnej rodzice pozbawieni są możliwości
 zapewnienia swoim dzieciom bezpiecznego korzystania z Internetu, to jest Internetubez pornografii;
uchwala co następuje:
 
 1.
 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Ministra Administracji i Cyfryzacjido
 przygotowania rozwiązań technicznych
i prawnych
, które zagwarantują
 
rodzicom prawa dostępu do sieci internetowej wolnej od pornografii.
 2.
 
Rozwiązania te powinny uwzględniać następujące wytyczne:
 a.
 
Każda osoba powinna mieć prawo żądania od dostawcy usługinternetowych blokowania przesyłania treści o charakterze
 pornograficznym; b.
 
Dostawca usług internetowych powinien być odpowiedzialny zaopracowanie skutecznych filtrów, które umożliwią blokowanie
 prze
syłania treści o charakterze pornograficznym;
 c.
 
Dostawca usług internetowych jest zobowiązany do zapewni
enia
 prawa do Internetu bez pornografii nieodpłatnie.
 3.
 
Minister Administracji i Cyfryzacji
 przedstawi projekt rozwiązań
technicznych i prawnych
w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszejUchwały.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->