Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Control Preventiv

Manual Control Preventiv

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Melody Cotton
Manual control preventiv contabilitate finante
Manual control preventiv contabilitate finante

More info:

Categories:Topics
Published by: Melody Cotton on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
 
MANUALUL DE CONTROL FINANCIARPREVENTIV
Ministerul Finantelor PubliceDirectia generala de control financiar preventiv
 
INTRODUCERE
 Scopul acestui manual este de a constitui un suport teoretic si practic inexercitarea controlului financiar preventiv asupra actelor de gestiune a patrimoniuluisi fondurilor publice.In structura acestui manual s-a pornit de la ideea ca activitatea de controlfinanciar preventiv nu trebuie privita separat, ci integrata in actiunea manageriala.De asemenea, s-a considerat util ca in acest manual sa se detaliezecontinutul unor concepte si sa se faca o comparatie, atunci cand a fost necesar, intrereglementarile din legislatia romaneasca si cele cuprinse in Reglementarilefinanciare ale Uniunii Europene. In baza elementelor prezentate in acest manual sepot dezvolta ghiduri practice pe diferite tipuri de cheltuieli, grupe de operatiuni sichiar operatiuni, intregindu-se astfel pachetul de reglementari specifice domeniului.
1
 
Capitolul 1CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV
 
1.1. Controlul financiar preventiv - componenta a sistemului de finante publice
 Pentru a realiza veniturile si a le utiliza pentru necesitati de interes public,statul/unitatile administrativ-teritoriale *) fac acte de gestiune guvernate de norme dedrept public si privat. Actiunea statului si resursele banesti necesare sunt reflectate intr-un sistemcoerent de bugete, in raport cu care se fac toate actele de gestiuneConform art. 1 (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, acestebugete sunt:a) bugetul de stat;b) bugetul asigurarilor sociale de stat;c) bugetele fondurilor speciale;d) bugetul trezoreriei statului;e) bugetele institutiilor publice autonome;f) bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz;g) bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;h) bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantatede stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice;i) bugetul fondurilor externe nerambursabile. Actiunea statului, spre deosebire de cea privata, este impusa si conditionatade dispozitii legale care prevad imperativ regulile de realizare a veniturilor si deutilizare a acestora pentru necesitati de interes public.Existenta unor reguli cu caracter imperativ impune o actiune de control caresa garanteze respectarea acestora. Daca controlul asupra operatiunilor careafecteaza patrimoniul si/sau fondurile publice se exercita inainte de autorizareaacestora de catre autoritatea competenta, atunci controlul este ex-ante.Conform art. 23 din Legea nr. 500/2002 “Controlul financiar preventiv [...]intern se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/saupatrimoniul public [...]”.
Reglementari comunitare Art. 47 (3) din Regulamentul financiar nr.2343/2002 al Comisiei prevede “Fiecare operatiune face obiectul cel putin al unei verificari ex-ante.” 
  _______________________________________________________________ 
*) In cele ce urmeaza se vor face referiri numai la stat, dar aceasta nu inseamna orestrangere a sferei de aplicabilitate a manualului, deoarece problematica abordata estecomuna si gestiunii publice locale
.Legatura intrinseca intre actul de gestiune si controlul acestuia a facut casistemul de finante publice (contabilitate publica) sa fie definit ca “ansamblul
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->