Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOTĂRÂRE nr. 275 din 15 mai 2013

HOTĂRÂRE nr. 275 din 15 mai 2013

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Ioan-Victor DRAGAN
smecheria cu divizarea
smecheria cu divizarea

More info:

Published by: Ioan-Victor DRAGAN on Sep 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

 
HOTĂRÂRE nr. 275 din 15 mai 2013privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială aCompaniei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva şi înfiinţareaSocietăţii "Minvest Roşia Montană"- S.A.EMITENT: GUVERNULPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 29 mai 2013 În conformitate cu prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privindorganizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şicompletările ulterioare,în baza prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţieipublice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şicompletări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ART. 1(1) Se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilorCompaniei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva să aprobereorganizarea companiei prin divizare parţială, în scopul separării activităţii degestionare a pachetului minoritar de acţiuni deţinut de companie la societateareglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, "Roşia Montană Gold Corporation" - S.A., de restulactivităţilor companiei, precum şi în scopul transferului corespunzător alpatrimoniului aferent acestei activităţi, respectiv:a) drepturile şi obligaţiile rezultate din deţinerea pachetului de acţiuni lasocietatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, "Roşia Montană Gold Corporation" - S.A.; şib) drepturile şi obligaţiile rezultate din împrumuturile contractate de cătrecompanie în scopul participării la majorările de capital ale Societăţii "Roşia MontanăGold Corporation" - S.A.(2) În acest scop se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală aacţionarilor Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Devasă aprobe înfiinţarea Societăţii "Minvest Roşia Montană" - S.A., persoană juridicăromână, având ca obiect principal de activitate cod CAEN 0990 "Activităţi de serviciianexe pentru extracţia mineralelor" şi care îşi desfăşoară activitatea potrivit Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi actuluiconstitutiv.(3) Ministerul Economiei, în calitate de reprezentant al statului, care este acţionarunic la Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva,dobândeşte şi calitatea de reprezentant al statului, care este acţionar unic lasocietatea nou-înfiinţată, ca efect al divizării parţiale în modalitatea desprinderii depatrimoniu în interesul acţionarilor.(4) Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Devapăstrează integral personalul, obiectul de activitate existent şi îşi continuăactivitatea, având în vedere modificările rezultate ca urmare a reorganizării prindivizare parţială.ART. 2(1) Se mandatează Ministerul Economiei să solicite membrilor consiliului de
 
administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.Deva ca, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să întocmească şi să publice pe pagina web a companiei proiectul de divizare parţială îninteresul acţionarilor acesteia.(2) Se mandatează Ministerul Economiei să solicite membrilor consiliului deadministraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A.Deva ca, în termen de 30 de zile de la data publicării pe pagina web a companiei aproiectului de divizare, să convoace adunarea generală extraordinară a acţionariloracesteia în scopul aprobării:a) reorganizării companiei prin divizare parţială şi înfiinţarea noii societăţireglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completărileulterioare;b) proiectului de divizare parţială în interesul acţionarilor;c) proiectului de act constitutiv al noii societăţi;d) oricăror altor măsuri şi operaţiuni necesare ca urmare a reorganizăriicompaniei.(3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor CompanieiNaţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva sunt mandataţi săvoteze că, în cadrul reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale aCuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, nu sunt necesare:a) întocmirea raportului prevăzut la art. 243^2 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cuprevederile art. 243^2 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare;b) comunicarea informaţiilor prevăzute la art. 243^2 alin. (4) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cuprevederile art. 243^2 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare;c) examinarea proiectului de divizare şi întocmirea raportului prevăzut la art.243^3 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, în conformitate cu prevederile art. 243^3 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) întocmirea situaţiilor financiare prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. d) din Legeanr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitatecu prevederile art. 244 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare.(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor CompanieiNaţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest" - S.A. Deva sunt mandataţi săvoteze, potrivit prevederilor art. 113 lit. h) din Legea nr. 31/1990, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, în cadrul adunării generale extraordinare:a) reorganizarea companiei prin divizare parţială şi înfiinţarea noii societăţi;b) planul de divizare parţială în interesul acţionarilor;c) actul constitutiv al noii societăţi;d) orice alte măsuri şi operaţiuni necesare ca urmare a reorganizării companiei.(5) Hotărârea adunării generale se depune, potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15zile, la oficiul registrului comerţului, spre a fi înregistrată în registru şi publicată înMonitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(6) Preluarea de către Societatea "Minvest Roşia Montană" - S.A. de la CompaniaNaţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva a părţii din patrimoniulacesteia, în conformitate cu prevederile planului de divizare parţială, se face pebază de protocol de predare-preluare, în termen de 10 zile de la data înmatriculării

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->