Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Mengajar-Kawad Asas (KAPA 5.1/10)

Rancangan Mengajar-Kawad Asas (KAPA 5.1/10)

Ratings: (0)|Views: 5,737 |Likes:
Published by abadie
Rancangan mengajar untuk guru penyelaras kadet pertahanan awam
Rancangan mengajar untuk guru penyelaras kadet pertahanan awam

More info:

Published by: abadie on Jun 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN
Tajuk Pelajaran: Kawad Kaki AsasJumlah Ahli Dalam Kelas:Bahan-bahan Rujukan: Modul Latihan Kawad KakiAlat-alat Bantuan Mengajar: Power Point(Teori)Tempat Latihan: Kelas (Teori) / Padang Kawad (Praktikal)Masa Latihan: 24 Jam
PERMULAANMASAISICATATAN
1.Pengenalan-Berkawad adalah asas untukmembentuk tatatertib dalam pasukan.-Asas dan panduan tatatertib semasapeperangan atau semasa amanadalah berdasarkan kepada kawadyang diperbaiki melalui latihan secaraberulang.2.Pendahuluan-Untuk membentuk seseorang ahliyang mempunyai tahap disiplin yangtinggi, tatatertib, cergas dan taatkepada perintah ketua.
3.
Sebab:Penting agar ahli-ahli dapatbekerjasama dalam kumpulan bagimencapai objektif tugas yang hendakdilaksanakan.
4.
Perangsang:Keseragaman dalam kawad kaki akanmemperlihatkan tahap kerjasama dandisiplin yang tinggi dalam kumpulan.
 
PERTENGAHANMASAPERINGKATCATATANKENYATAANDAN BANTUANMENGAJAR
2 Jam4 Jam6 Jam1.0 Kawad StatikPengenalan:Melibatkanpergerakan-pergerakan statik2.0 Kawad DinamikPengenalan:Melibatkanpergerakanberjalan, henti dansebagainya.1.1Sedia1.2Senang Diri1.3Sedia dari senangdiri1.4Rehatkan diri1.5Berbaris dalam tigabarisan1.6MeluruskanBarisan1.7Pusing kanan/kiri1.8Menghadap kehadapan / kebelakang2.1 Cepat jalan2.2 Berhenti dari cepat jalan2.3 Membelok2.4 Perlahan jalan2.5 Berhenti semasaperlahan jalan2.6 Ke hadapanhormat2.7 Ke kanan hormat2.8 Hormat selakuterima sijil / hadiahPertunjukan danpenerangan( Rujuk ModulLatihan Kawad)Pertunjukan danpenerangan( Rujuk ModulLatihan Kawad)Pertunjukan danpenerangan( Rujuk ModulLatihan Kawad)
 
6 Jam6 Jam3.0 Kawad Asas4.0 Kawad Formasi5.0 KawalanKehormatan3.1 Kawad Asasmerupakan gabunganantara Kawad Statikdan Kawad Dinamik4.1 Kawad Formasimelibatkan pergerakanKawad Asas dan jugapergerakan bukanKawad Asas.5.1 Kawad yangmelibatkan perbarisanyang mengandungiprotokol untuk majlissambutan rasmi.Pertunjukan danpenerangan( Rujuk ModulLatihan Kawad)Pertunjukan danpenerangan( Rujuk ModulLatihan Kawad)
AKHIRPerkara
Ringkasan:Secara keseluruhannya, pelajaran kawad kaki mengandungi 5elemen penting yang meliputi pergerakan Kawad Statik, KawadDinamik, Kawad Asas (gabungan Kawad Statik dan KawadDinamik), Kawad Formasi dan Kawalan Kehormatan. 5 elemenini dibahagikan kepada tiga tahap (aras kesukaran) iaitu Tahap I(K. Statik dan K. Dinamik), Tahap II (K. Asas dan K. Formasi) danTahap III (Kawalan Kehormatan). Pelajaran kawad kaki perluditerapkan kepada setiap Kadet Pertahanan Awam kerana iamerupakan asas dalam pembentukan disiplin diri, kerjasama danpatuh kepada arahan ketua.

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
irtifa92 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nik liked this
Abdurr Man liked this
illalila liked this
Noor Amiza liked this
Ebnu Aollibao added this note
terima kasih diatas segala maklumat yang di kongsikan ini..banyak yang saya telah pelajari !!
Kong Jen Soon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->