Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
VEREJNÁ VÝZVA: električka

VEREJNÁ VÝZVA: električka

Ratings:
(0)
|Views: 35|Likes:
Published by Rovniankova14
Petržalka má potenciál byť najlepším miestom pre život v Bratislave. Riešenie „koridoru NS MHD“ však musí optimálne spĺňať požiadavky na dopravné a urbanistické dotvorenie s požiadavkami na dostatok zelene a oddychový charakter tohto územia. Na v tejto výzve uvedených pripomienkach sa všetci zhodneme a predstavujú podľa nášho názoru minimálne podmienky pre to, aby Petržalka v budúcnosti takýmto moderným a príjemným miestom bola.

Cyklokoalícia, Peter Netri
Lepšia doprava, Martin Fundárek
Petržalský Central park, Marián Sim
Petržalský okrášľovací spolok, Iveta Plšeková
Rovniankova 14, Marcel Slávik
Za efektívnu a ekologickú dopravu, Martin Kugla
Petržalka má potenciál byť najlepším miestom pre život v Bratislave. Riešenie „koridoru NS MHD“ však musí optimálne spĺňať požiadavky na dopravné a urbanistické dotvorenie s požiadavkami na dostatok zelene a oddychový charakter tohto územia. Na v tejto výzve uvedených pripomienkach sa všetci zhodneme a predstavujú podľa nášho názoru minimálne podmienky pre to, aby Petržalka v budúcnosti takýmto moderným a príjemným miestom bola.

Cyklokoalícia, Peter Netri
Lepšia doprava, Martin Fundárek
Petržalský Central park, Marián Sim
Petržalský okrášľovací spolok, Iveta Plšeková
Rovniankova 14, Marcel Slávik
Za efektívnu a ekologickú dopravu, Martin Kugla

More info:

Published by: Rovniankova14 on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2014

pdf

text

original

 
XEQEM]XÂ
 
Oy kcŻŢce pfgpïsbkã faďcbksne ckcdcbtïvy b zgruŻekcb Żcbgboe bay v râodc=
 
 
zbgbkcb prcprbvfvbkem brdjctentfkcdnf/
urabkcstcdnem Ţtýgce ‛petrŻblsnãjf nfrcgfru“
 
 
prcprbvfvbkãjf gfprbvkãjf `ekerelu Arbtcslbvy
 
prcprbvfvbkÿdj ]ocek b gfplknfv Ýzeokãjf plâku jl+ o+
TQ Arbtcslbvy ď+
4
*Ćblem bnf ‛gfnuoektâdcb“#,
 
aflc gf uvegekÿdj gfnuoektfv zbprbdfvbkã kbŢe kâvrjy, ntfrã vzcŢlc zf spflfďkãjfstretkutcb faďcbksnydj ckcdcbtïv b zgruŻekï n prfaleobtcne ‛petrŻblsnãjf nfrcgfru“ gŊb
27+8+1924=
2+ Ye
trŻblsnÿ ‛Dektrbl pbrn“ 
 
ſcbgboe, bay v spfoïkbkem gfnuoektâdcc aflb plfdjb zeleke zvÿŢekâ kbg ýrfveŊ gkes v
tfotf ýzeoï pregpfnlbgbký plbtkÿo ÝY vf hfroe sývcslãjf Tseverf /
MmuŻkãjf pbrnu
prc Djfrvâtsnfo rboeke+
1+ Aeznflïzke dynlftrbsy 
YfŻbgumeoe, bay
 
v tfotf ýzeoï aflc kezâvcsle kb djfgkïnfdj pre peŢïdj v delem gĽŻnevegekã dynlftrbsy, b tf aez nflïzce s oftfrfvfu gfprbvfu, sf sprâvke, aezpeďke bvjfgke rceŢekÿoc nrcŻfvbkcboc+
 
4+ Qegundcb destkÿdj nfoukcnâdcï 
YfŻbgumeoe regundcu prfhclu plâkfvbkãjf
 
7: o Ţcrfnãjf ‛aulvâru“ kb Ţïrnu pftreaký
pre gfprbvký fasluju gbkãjf ýzeocb+X ýsenu Qfobkfvb ulcdb
Nutlïnfvb
&YbmŢtýksnb
ulcdb
pfŻbgumeoe ýplkã vypustekceplâkfvbkem destkem nfoukcnâdce pbrblelkem s trbťfu Kfskãjf systãou OJG+ Yre fasluju
tfjtf ýzeocb
kce me pftreakâ b preruŢekce Mbktârfvem desty v gbkfo ýsenu pfvbŻumeoezb nĻýďfvã, bay tâtf nfoukcnâdcb kevťbjfvblb gf vkýtrb YetrŻblny trbkzctký gfprbvu+
 
7+ Yrestupkã afgy v nrcŻfvbkcbdj trbtï 
 
YfŻbgumeoe, bay v sývcslfstc sf stbvafu 2+ etbpy Kfskãjf s
ystãou OJG aflb v oceste
nrcŻfvbkcb trbte Kfskãjf systãou OJG b excstumýdem Żelezkcďkem trbte pfkedjbkâ
rezervb pre augýde vyaugfvbkce prestupkãjf uzlb ckte`rfvbkem gfprbvy b bay afl tektfuzfl zbjrkutÿ gf prcprbvfvbkem gfnuoektâdce+Bkblf`cdny kbvrjumeoe
v nrcŻfvbkï Żelezkcďkem trbte kb muju YetrŻblny b trbte augýdejfKfskãjf systãou OJG vyaugfvbť prestupkÿ uzfl ckte`rfvbkem gfprbvy b Żcbgboe, bay
afl tektf uzfl zbjrkutÿ gf prcprbvfvbkem gfnuoektâdce+
 
5+ Kehckbkdfvbť z veremkÿdj zgrfmfv sýnrfokã zâumoy 
 
X sývcslfstc sf stbvafu 2+ etbpy Kfskãjf systãou OJG kbvrjumeoe v obxcoâlkem
ofŻkem ocere vyuŻcť mestvumýdc kâsyp pfprc aÿvblfo Ţtbgcôke Ârtoegce kbocestfaugfvbkcb kânlbgkem estbnâgy ‛Ârtoegcb“ b uŢetrekã prfstrcegny pfuŻcť ýďelkemŢce+
Kevcgïoe g÷vfg, bay aflb zb veremkã zgrfme v gbkfo ýsenu vyaugfvbkâ estbnâgb v
prfspedj gevelfperfv prcĻbjlÿdj ýzeoï+
 
8+ QeŢpentfvbkce ECB
ſcbgboe, bay nfopetektkã fr`âky prc sprbdfvbkï gfnuoektâdce reŢpentfvblc zâveryYfsugzfvbkcb vplyvfv kb Żcvftkã prfstregce *ECÂ# v zoy
sle temtf vÿzvy+
YetrŻblnb oâ pftekdcâl ayť kbmlepŢïo ocestfo pre Żcvft v Arbtcslbve+ QceŢekce‛nfrcgfru“ vŢbn ousï fptcoâlke spĽŊbť pfŻcbgbvny kb gfprbvkã b urabkcstcdnãgftvfrekce s pfŻcbgbvnboc kb gfstbtfn zeleke b fggydjfvÿ djbrbnter tfjtf ýzeocb+KbŢe zgruŻekcb obmý rfzlcďkã kâzfry kb okfjã ĆblŢce ftâzny tÿnbmýde sb gfprbvkãjf, ďcurabkcstcdnãjf rceŢekcb tfjtf ýzeocb+ Kb uvegekÿdj prcpfoceknbdj sb vŢbn zjfgkeoe bpregstbvumý pfgĻb kâŢjf kâzfru ockcoâlke pfgocekny pre tf, bay YetrŻblnb v
augýdkfstc tbnÿotf ofgerkÿo b prïmeokÿo ocestfo aflb+X
Arbtcslbve gŊb ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 zb f+z+ Dynlfnfblïdcb, Yeter Ketrczb f+
c+ LepŢcb gfprbvb, Obrtck Hukgâren
 
zb f+z+ YetrŻblsnÿ Dektrbl pbrn, Obrcâk Tco
 
zb f+z+ YetrŻblsnÿ fnrâŢĻ
fvbdï
spflfn, Cvetb YlŢenfvâ
 zb vlbstkïnfv gfou Qfvkcbknfvb 27, Arbtcslbvb, Obrdel Tlâvcnzb f+c+ ]b ehentïvku b enflf`cdný gfprbvu, Obrtck Nu`lb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->