Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAPORT_DE_AUTOEVALUARE-SRF

RAPORT_DE_AUTOEVALUARE-SRF

Ratings: (0)|Views: 583 |Likes:
RAPORT_DE_AUTOEVALUARE-SRF
RAPORT_DE_AUTOEVALUARE-SRF

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
RAPORT DE AUTOEVALUARESocietatea Român
ă
de Fenomenologie
 mai 2006 – mai 20091. Datele de autentificare ale unit
ă
tii de cercetare-dezvoltare1.1. DenumireaSOCIETATEA ROMÂN
Ă
DE FENOMENOLOGIE1.2. Statutul juridic— ASOCIA
Ţ
IE1.3. Actul de înfiintare:— Decizia nr. 53A/PY/2000 emis
ă
de Judec
ă
toria sectorului IV Bucure
ş
ti la data de 08.12.20001.4. Num
ă
rul de înregistrare în Registrul potentialilor contractori:— 43951.5. Director general/Director:— DR. CRISTIAN CIOCAN1.6. Adresa:BD. MIHAIL KOG
Ă
LNICEANU NR. 49, AP. 45, BUCURE
Ş
TI, 0501041.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:— TEL: 0213117977— FAX: 0318166782— WEBPAGE:http://phenomenology.ro/ 
 
— EMAIL:office@phenomenology.ro 
 
2. Domeniul de specialitate:— FILOSOFIE (FENOMENOLOGIE, HERMENEUTIC
Ă
, ISTORIA FILOSOFIEI)
 
2.1. Conform clasific
ă
rii UNESCO
3)
;— 72, 7202.02, 7202.03, 7202.05, 7202.06, 7203.03, 7204.01, 7204.03, 7204.04, 7208, 7299(phenomenology)2.2. Conform clasific
ă
rii CAEN:— 72203. Starea unit
ă
tii de cercetare-dezvoltare3.1. Misiunea unit
ă
tii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare:(maximum 1.000 de caractere):— SCOPUL ACTIVIT
ĂŢ
II SOCIET
ĂŢ
II ROMÂNE DE FENOMENOLOGIE ÎL CONSTITUIE
 
PROMOVAREA STUDIILOR
Ş
I CERCET
Ă
RILOR FENOMENOLOGICE
Ş
I COORDONAREAPREOCUP
Ă
RILOR UNIVERSITARE
Ş
I EXTRA-UNIVERSITARE DEJA EXISTENTE ÎNCADRUL CIRCUMSCRIS DISCIPLINEI, ÎN VEDEREA FAVORIZ
Ă
RII CUNOA
Ş
TERIIACESTEIA
Ş
I A CONSTITUIRII UNEI COMUNIT
ĂŢ
I
Ş
TIIN
Ţ
IFICE DE SPECIALITATE, APTES
Ă
ÎNDEPLINEASC
Ă
EXIGEN
Ţ
ELE CERUTE ÎN ACEST DOMENIU LA NIVEL
 
INTERNA
Ţ
IONAL. OBIECTIVELE ASOCIA
Ţ
IEI SE FOCALIZEAZ
Ă
ATÂT ASUPRASURSELOR ISTORICE ALE FENOMENOLOGIEI, CÂT
Ş
I ASUPRA PRINCIPALELORMOMENTE ALE ACESTUI CURENT FILOZOFIC
Ş
I A INTERFEREN
Ţ
ELOR TEMATICE CU
 
ALTE DISCIPLINE.3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul derecunoastere a acestora (maximum 1.000 de caractere):— EDITAREA
Ş
I DIFUZAREA UNEI REVISTE INTERNA
Ţ
IONALE DE SPECIALITATE,
 
(STUDIA PHAENOMENOLOGICA, COTAT
Ă
ISI ÎNCEPÂND DIN ANUL 2006; PUBLICAREAELECTRONIC
Ă
A UNUI NEWSLETTER S
Ă
PT
Ă
MÂNAL DEDICAT FENOMENOLOGIEI,AVÂND 3400 DE ABONA
Ţ
I DIN TOAT
Ă
LUMEA; PUBLICAREA ELECTRONIC
Ă
A UNUIBULETIN INFORMATIV LUNAR DEDICAT CERCET
Ă
RII FILOZOFICE ROMÂNE
Ş
TI, AVÂND1300 ABONA
Ţ
I; ORGANIZAREA DE SIMPOZIOANE
Ş
I CONGRESE NA
Ţ
IONALE
Ş
I
 
INTERNA
Ţ
IONALE; ÎNCURAJAREA UNUI SCHIMB INTERNA
Ţ
IONAL DE MATERIALE
Ş
TIIN
Ţ
IFICE LA NIVEL INSTITU
Ţ
IONAL
Ş
I ÎNLESNIREA UNEI RACORD
Ă
RI EFICIENTE LAMEDIILE
Ş
TIIN
Ţ
IFICE OCCIDENTALE A CERCET
Ă
TORILOR ROMÂNI; STABILIREA UNOR
 
LEG
Ă
TURI
Ş
I A UNOR COLABOR
Ă
RI CU ALTE INSTITU
Ţ
II
Ş
I ASOCIA
Ţ
II CU PROFIL ÎNRUDIT DIN
Ţ
AR
Ă
 
Ş
I STR
Ă
IN
Ă
TATE PRIN ORGANIZAREA DE SESIUNI DE COMUNIC
Ă
RI
Ş
I CONFERIN
Ţ
E; FUNDAREA UNEI BIBLIOTECI CARE S
Ă
OFERE POSIBILITATEA
 
CONSULT
Ă
RII UNOR LUCR
Ă
RI
Ş
I PERIODICE DE SPECIALITATE; PUBLICAREA DETRADUCERI DE SPECIALITATE, PRECUM
Ş
I A UNOR LUCR
Ă
RI ORIGINALE.3.3. Situatia financiar 
ă
- datorii la bugetul de stat:— F
Ă
R
Ă
DATORII LA BUGETUL DE STAT4. Criterii primare de performant
ă
punctaj
 
4.1. Lucr 
ă
ri stiintifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI
4)
 — 4 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI4.1.1. Num
ă
r de lucr 
ă
ri stiintifice 8 x 30 = 240 PUNCTE4.1.2. Punctaj cumulat ISI
5)
x 54.1.3. Num
ă
r de cit
ă
ri în reviste de specialitate cotate ISI
6)
x 5 (Lista lucr 
ă
rilor si cit
ă
rilor,grupate pe ani, se ataseaz
ă
ca anexa nr. 4.1)
Total punctaj cap. 4.1
: 240 PUNCTE4.2. Brevete de inventie
7
)4.2.1. Num
ă
r de brevete x 304.2.2. Num
ă
r de cit
ă
ri de brevete în sistemul ISI x 5 (Lista brevetelor si cit
ă
rilor, grupatepe ani, se ataseaz
ă
ca anexa nr. 4.2)
Total punctaj cap. 4.2:
0 PUNCTE4.3. Produse si tehnologii rezultate din activit
ă
ti de cercetare, bazate pe brevete,omolog
ă
ri sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitateade cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar (Se indic
ă
contractul si firma care utilizeaz
ă
produsul, serviciul si tehnologia). 4.3.1.Num
ă
r de produse, tehnologii, studii, servicii x 20(Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor, grupate pe ani, se ataseaz
ă
ca anexa nr.4.3)
Total punctaj cap. 4.3: Total punctaj cap. 4:
0 PUNCTE5. Criterii secundare de performant
ă
 5.1. Lucr 
ă
ri stiintifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate
8
) f 
ă
ă
cotatie ISI— 8 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE F
Ă
R
Ă
COTATIE ISI5.1.1. Num
ă
r de lucr 
ă
ri 23 x 5 = 115 PUNCTE(Lista lucr 
ă
rilor grupate pe ani se ataseaz
ă
ca anexa nr. 5.1)
Total punctaj cap. 5.1:
115 PUNCTE5.2. Lucr 
ă
ri stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monica Iacob liked this
addicted11 liked this
laurra liked this
Ioan Stanescu liked this
Ioan Stanescu liked this
Dan Radu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->