Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
FSX Config

FSX Config

Ratings: (0)|Views: 49 |Likes:
Published by El Guardaparques
FSX Config
FSX Config

More info:

Published by: El Guardaparques on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/07/2013

 
 
Ehnnikt ehkaodurir AUP
Uykt`àsi mis moaaïriktis okahrngtohks djgkïis sur ji TIF
Uhurei prokeopgji
2`ttp2www+argkeison+okah20<ahrunAUmiagujt+gspx8d>phsts!t>766 
]ists iaaietuïs gvie uk \E \gecgrm FijjGNM Gt`jhk \rheissiur 1= 54<<# 6+6 D`z6 Dh mi VGN\EO Ixpriss UJO* 6 egrtis Kvomog 11<< D]Mirkoir moriet P ? mosphkofjiMrovir kQomog ?5+47HU P\ U\6Ngre Firt`hnigux
 
Oktrhmuetohk
2Ik prinoir joiu* bi rinireoi thutis jis pirshkkis eotïis mgks ei mheunikt phur jiur trgvgoj it jg nosi ìmosphsotohk drgtuoti mis moaaïrikts aoe`oirs phur AUP+Ei mheunikt ixpjoqui jis
pgrgnïtrgdis mi fgsi mi AUP
+ Oj ist ì khtir qui eirtgokis vgjiurs shkt misvgrogfjis gbustgfjis ik ahketohk mi jg ehkaodurgtohk mi vhtri \E+Oj agut nittri ik ïvomikei
jg quistohk mis A\U
2 ji tgux mi rgargëe`ossinikt gmnossofji nhyik ist mi 69ongdissiehkmi+ Gu.mijì* j‟ŕoj mi j‟âtri `ungok ki agot gueuki moaaïrikei+ Jg rie`ire`i mu tgux mirgargëe`ossinikt ngxongj k‟g m‟oktïrât qui phur j‟okstgjjgtohk GMM.HK quo ahkt e`utir jis A\U mi agähkpjus hu nhoks sodkoaoegtovi+
Qhtri \E ki mhot pgs âtri ahreinikt uki fâti mi ehursi
+ Oj suaaot mi trhuvir ji fhk ehnprhnos gvie ukiehkaodurgtohk nhyikki+ Kïgknhoks oj agut gvhor uki egrti drgp`oqui mi 760 NH* 6 Dh mi VGN it ukprheissiur mi 6D`z phur hftikor mis pirahrngkeis geeiptgfjis+Ki pgs hufjoir mi
nittri ì bhur ji mirkoir mrovir vomïh it jg mirkoàri virsohk MorietP
+ Ivotir mi jgossirthurkir ik tæe`i mi ahkm mis prhdrgnnis rïsomgkts* airnir thutis jis gppjoegtohks* gktovorus so kïeissgori+Qïroaoir vhtri aoe`oir m‟ïe`gkdi (tgojji suaaosgkti it pgs argetohkkï/+ Agori uki mïargdniktgtohk gvgkt it gpràsj‟okstgjjgtohk mi AUP+
Ji pgrgnïtrgdi si mïejoki ik trhos p`gsis 2
. okstgjjgtohks mi aoe`oirs okmospiksgfjis quo piuvikt pirnittri uk dgok ik A\U it gnïjohrir AUP+. \grgnïtrgdi mi AUP. Ji aoe`oir AUP+EADYk drgkm nireo ì

phur thutis jis okahrngtohks mospiksïis quo n‟g pirnos mi erïir ei mheunikt 2`ttp2www+argkeison+okah20<ahrunAUmiagujt+gspx8d>phsts!t>766 K‟hufjoiz pgs mi vosotir`ttp2www+va.gor+ehn* ixeijjikts ehnniktgoris sur AUP+
 
Jis aoe`oirs okmospiksgfjis 2
 
\gte` haaoeoij Noerhshat phur AUP 2
ì tïjïe`grdir ì j‟gmrissi`ttp2www+asoksomir+ehnMhwkjhgms  Vïshut ji prhfjàni mis ixtiksohks mis mïehrs ixtrâninikt mïtgojjïis quo utojosikt mis ongdissgtijjotis drgkm ahrngt+
AsxXnhmoaoimXtirrgok+ead
mi Voe`grm Jumhwosi it Juos Aïjoz.]orgmh (GQUON/ 2Aoe`oir tirrgok+ead ì okstgjjir mgks ji rïpirthori AUP+ Ehrrodi quijquis prhfjànis rovoàris it gutristixturis tirrgok (hfjodgthori/+ Foik jori j‟okstgjjgtohk 2 quijquis nhmoaoegtohks ì gpphrtir mgks jiaoe`oir gpràs okstgjjgtohk+
GuthdikMiseroptohks+zop
mi Ngtt Ahx (GQUON/ 2Aoe`oir GuthdikMiseroptohks+spf ì okstgjjir mgks ji rïpirthori AUPZGuthdik+ Vïmuot ji e`grdiniktmi khnfriusis it moaaïriktis tixturis phur jis ahrâts+
VimueimXmiagutXxnjXgjt+zop
`ttp2www+ahx.agn+ehnAUPrimueimXmiagujtXxnjXgjt+zop
2
Aoe`oir Miagujt+xnj ì okstgjjir mgks ji ripirthori AUPZGuthdik+ Vïmuot ji khnfri mi fætonikts mij‟guthdik(stgtohks sirvoei* ristgurgkts rgpomis* ite+/+Hu foik rikhnnir ji aoe`oir miagujt+xnj ik miagujt+hjm phur suppronir jis fætonikts mi j‟guthdik tijqui jis stgtohks sirvoei* ristgurgkts rgpomis* ite+ Jis vojjis sirhkt nhoks miksis* ngos ji dgok mi A\Usirg vosofji+
Asxdrhukmtixturis+zop
mi Dgngjoir \gmojjg (GQUON/ 2Aoe`oirs ì okstgjjir mgks ji rïpirthori AUPZ]ixturi+ Gnïjohri jis tixturis postis* shj* gïrhphrts+
Vwyjod`ts+zop
mi Bhsi Kgvgrrh (GQUON/ 2Aoe`oir ì okstgjjir mgks ji rïpirthori AUPZ]ixturi+ Gnïjohri j‟ïejgorgdi mi posti+
Asx6xwtr+zop
mi Dirrot Crgkikfgrd (Ajod`tUon/ 2Aoe`oirs ì okstgjjir mgks ji rïpirthori AUPZ]ixturi+ Nhmoaoi jis ïtikmuis m‟igu* jis vgduis shktnhoks `gutis+
Ptrhfi+zop mi
Bhsi Vgagij Kgvgrrh (Ajod`tUon/ 2Aoe`oirs ì okstgjjir mgks ji rïpirthori AUPZIaaietsZ]ixturi+ Gnïjohri jis strhfis mis gppgriojs+
Vïmuori jg tgojji mis tixturis
mi \oirri.i Dhudijit* thutis jis ixpjoegtohks ì j‟gmrissi ArgkeiUon suovgkti 2`ttp2www+argkeison+okah20<ahrunAUmiagujt+gspx8d>phsts!t>766 \hur eiux quo shu`gotikt dgdkir mis A\U suovgkt jg tgojji nïnhori mi jiur egrti vomïh 760* 691* 976vhor 7<6= Nh mi Vgn+ \hur gnïjohrir jg ajuomotï mu jhdoeoij* oj ist phssofji mi rïmuori jg tgojji mistixturis thut ik mïdrgmgkt jiur qugjotï+ Oj y g miux virsohks mis aoe`oirs nhmoaoïs 2 9<) it 69) mi jgtgojji m‟hrodoki+Khti 2 oj ngkqui uk joik issiktoij sur ji aoe`oir Fgte`Aojis+zop

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->