Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iz Njegosevih dela Lazo M Kostic

Iz Njegosevih dela Lazo M Kostic

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by vuk300
Из Његошевих дела Лазо М Костић анализе и интерпретације поводом стогодишњице песникове смрти
Из Његошевих дела Лазо М Костић анализе и интерпретације поводом стогодишњице песникове смрти

More info:

Published by: vuk300 on Sep 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
11ИН1ИтН1ИН11Н11Ч1Нппи1п11П11птг11
........
...
...........................
.
Д-р ЛАЗО М. КОСТИЋ:
ИЗ ЊЕГОШЕВИХ ДЕЛА 
АНАЛИЗЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ПЕСНИКОВЕ СМРТИPUBLISHED BY
PALANDECH’S PUBLISHING HOUSE
 
705 S. Wells Street, Chicago 7, Illinois
 
1952
.
....................................................................н
..
.
 
PALANDECH'S PUBUSHING HOUSE
PRINTED IN THE U. S. A.
 
ПРЕДГОВОР
Овде је сакупљено неколико мојих мањих и средњих прилога о Ње-гошу и његовим јунацима. Сви су ти радови писани у екзилу, већимделом у логорима. Сем текета Његошевих дела, ја нисам располагао ни-каквом литературом. Они су спонтани резултат читања Његошевих делаи одушевљења њима.Поводом стогодишњице Владичине смрти, ја сам замолио г. ИваР. Паландачика, свог земљака и пријатеља, да ове радове изда укупно.Онако растурени по календарима и новинама били би недоступни ли-цима који даље проучавају Његоша. Г. Паландачић био је љубазан даприхвати мојпредлог и да изда ову књигу уз знатне финансискенапоре. 0 неком материјалном успеху, ни г. Паландачић, ни ја, немамоникаквих илузија. То је наш заједнички допринос успомени великогЊегоша приликом јубилеја његове преране смрти.Овде прештампавам само чланке трајнијег значаја. У новинамаистог издавача изашло је и неколико пригодних чланака о Његошу.Тако: “Стогодишњица Луче Микрокозма” у листу “Уједињено Српство”од 20 децембра 1945, “Стогодишњица Горског Вијенца” у истом листуод 16 јануара 1947 и поново а захтев многобројних читатеља и при-јатеља) у броју од 13 фебруара 1947, “Његошева прослава у Отаџбиниу “Уједињеном Српству” од 13 новембра 1947. Поводом стогодишњицесмрти Владичине изашла су два чланка у листу “Јединетво” (25 окг.и 1 нов. 1951), први под насловом: “Кред стогодишњицу смрти ПетраII Петровипа-Његоша”, други под насловом: “Сто година од смртиВладике Рада”.У овде публикованим радовима Његош је углавном поематран сагледишта иравног, социјалног, економеко-политичког, политичко-идео-лошког што данас се то једном речју каже: са гледишта
социолошког.
 
Његош је са тог гледишта врло мало, или нимало, проучаван, бар не одгра^анских научника. А тендециозни политички списи не сиадају унауку.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->