Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Latihan Semester Genap-diniyah

Soal Latihan Semester Genap-diniyah

Ratings: (0)|Views: 3,772 |Likes:
Published by wahyudin

More info:

Published by: wahyudin on Jun 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
SOAL LATIHAN SEMESTER GENAPMADRASAH DINIYAH AWWALIYAH (MDA) AL-HASANAHSK. KANDEP.kd.10.5.5/P.P.008/1904/2007Kp. Bangbayang Desa Karang Mulya RT/RW 03/08 Tahun Ajaran2008/2009
Nama: ..Kelas: IIIMata Pelajaran: Fiqih
I.
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d untuk jawabanyang benar !
1.
Hal yang membatalkan puasa antara lain ……………….
a.
Mandib. Tidurc. Muntah disengajad.Menangis
2.
Mengerjakan berbuka puasa hukumnya………………….
a.
Wajibb. Haram c. Sunnahd. Mubah
3.
Duduk dalam mesjid dengan dzikir dan niat disebut……..
a.
Itikafb. Shalatc. Ibadahd. Musyawarah
4.
Zakat berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu……………..
a.
Zakatab. Muzzakic. Tazkiyahd. Zakat Nuqud
5.
Orang-orang yang menerima zakat harta sama dengan orang yangmenerima………….
a.
Zakat Malb. haulc. Zakat Fitrahd.Zakat Nuqud
6.
Zakat emas dan perak termasuk.
a.
Zakatul Tijarahb. Zakatul Malc. Zakatul anamd. Zakatulzira’a
7.
Didalam Al-qur’an perintah zakat selalu dikaitkan dengan wajib………….
a.
Hajib. Shalatc. Puasad. Ikhram
8.
Orang yang tidak menerima zakat adalah…………
a.
Orang kayab. Amilc. Ibnu sabild. Orangfakir
9.
Shadaqoh artinya……………
a.
Mengeluarkan bantuanc. Menerima bantuan
b.
Memberikan bantuand. Mendatangkan bantuan
10.
Shadaqoh jariah yang berupa tanah dan bangunan adalah…………….
a.
Kolamb. Sungaic. Jaland. Sawah
II.
Isilah !
1.
Sebutkan syarat dan rukun puasa !
2.
Ada berapa orang-orang yang berhak menerima zakat ? Sebutkan !
3.
 Jelaskan pengertian dari ;a.Puasa
 
b.Zakat
c.
Zakat fitrah
4.
Sebutkan macam-macam puasa ?
5.
Apakah yang dimaksud dengan..
a.
Zakatul Nuquud
b.
Zakatul tijarah
SOAL LATIHAN SEMESTER GENAPMADRASAH DINIYAH AWWALIYAH (MDA) AL-HASANAHSK. KANDEP.kd.10.5.5/P.P.008/1904/2007Kp. Bangbayang Desa Karang Mulya RT/RW 03/08 Tahun Ajaran2008/2009
Nama: ..Kelas: I AMata Pelajaran: Fiqih
I.
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d untuk jawabanyang benar !
1.
Syahadat termasuk rukun islam yang ke……………….
a.
Satub. Duac. Tigad. Empat
2.
Bersih lawan kata dari………………
a.
Indahb. Kotorc. Burukd. Jelek
3.
Benda yang termasuk najis adalah……………..
a.
Pulpenb. Pensilc. Darahd. Penghapus
4.
Macam-macam najis ada…………………
a.
 Tigab. Empatc. Limad. Enam
5.
Bersih pangkal………………
a.
Sucib. Sehatc. Hematd. Kaya
6.
Menurut bahasa wudhu artinya…………….
a.
Indah dan cantikc. Bersih dan indah
b.
Kotor dan jelekd. Bersih dan kotor
7.
Kebersihan sebagian dari………………..
a.
Islamb. Imanc. Thaharahd. Wudhu
8.
Membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadats………..
a.
Sedangb. Kecilc. Besard. Berat
9.
Adzan artinya…………………
a.
Latihanb. Masjidc. Doad. Pemberitahuan
10.
Orang yang melakukan adzan disebut………………
a.
Imamb. Amilc. Makmumd. Muadzin
II.
Isilah jawaban di bawah ini dengan benar !
1.
Alat bersuci adalah…………….
2.
Apabila tidak ada air boleh menggunakan……………..
 
3.
Annazhaafatu…………………..
4.
Sebutkan rukun islam yang ke 3 !
5.
Sehabis buang air kecil dan besar wajib…………………..
SOAL LATIHAN SEMESTER GENAPMADRASAH DINIYAH AWWALIYAH (MDA) AL-HASANAHSK. KANDEP.kd.10.5.5/P.P.008/1904/2007Kp. Bangbayang Desa Karang Mulya RT/RW 03/08 Tahun Ajaran2008/2009
Nama: ..Kelas: I BMata Pelajaran: SKI
I.
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d untuk jawabanyang benar !
1.
Ada berapakah Nabi-nabi yang wajib kita ketahui……………
a.
36b. 25c. 20d. 15
2.
Pada usia berapa tahun Nabi Muhammad di bawa ke yatsrib oleh ibunyauntuk berziarah ke makam ayahnya-Abdullah ?
a.
6 tahunb. 5 tahunc. 10 tahund. 7 tahun
3.
Siapakah nama kakek Nabi Muhammad ?
a.
Abdullahb. Abu Thalibc. Abdul Muthalibd. Ali binabi thalib
4.
Apa tanda-tanda kemulyaan Nabi Muhammad SAW semasih anak-anak !
a.
Bernainb. Jailc. Nakald. Dibelah dada
5.
Siapakah nama ibu Nabi Muhammad SAW ?
a.
Siti aminahb. Siti aisyahc. Halimahd. Khodizah
6.
Siapakah nama ayah Nabi Muhammad SAW ?
a.
Abu thalibb. Ali bin abi thalibc. Abdullahd. Abdulmuthalib
7.
Aminah melahirkan putranya pada hari……………….
a.
Seninb. Rabuc. Kamisd. Jumat
8.
Muhammad lahir dari perkawinan antara Abdullah dan ………………..
a.
Halimahb. Khodizahc. Aminahd. Aisyah
9.
Mesjid an-Nabawi yaitu mesjid………………….
a.
Mesjid nabi Ibrahimc. Mesjid Nabi Ismail
b.
Mesjid Nabi Muhammad SAWd. Mesjid Nabi Adam
10.
Gua hira yaitu sebuah gua yang terletak di bukit…………….
a.
Bukit nuurb. Bukit uhudc. Bukit badard.Bukit Khondaq

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elhakim Hakim liked this
Rohman Sucipto liked this
Dian Alhafisy liked this
Encep Ahmad liked this
Amier Ulfah liked this
sugenglks liked this
Putra Atep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->