Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Seni Musik Tradisional Jawa Timur

Seni Musik Tradisional Jawa Timur

Ratings:
(0)
|Views: 7,178|Likes:
berisi apa saja alat musik tradisional di jawa timur. seperti gamelan dll.
berisi apa saja alat musik tradisional di jawa timur. seperti gamelan dll.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Ainul Yaqin El-irjaz on Sep 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
Yndf Ausfc \rhlfsfedh` Ohwh \faur, Ohwh \ndmhk, lhd Ohwh Ghrht
Fdlednsfh hlh`hk snguhk dnmhrh yhdm tnrlfrf lhrf rfguhd pu`hu yhdm tnrgndthdm lhrf Rhpuhkfdmmh Hink$ Lhrf sncfhd ghdyhcdyh pu`hu gnsnrth lndmhd ahsyhrhchtdyh tnrsngut `hkfr, tuaguklhd gnrcnaghdm sndf trhlfsf yhdm anruphchd flndtfths, ohtf lfrf, anlfh ncsprnsf lhrf ahsyhrhchtpndlucudmdyh$ Khapfr lfsn`uruk wf`hyhk Fdlednsfh anapudyhf sndf trhlfsfedh` yhdm ckhs$Cnudfchd tnrsngut gfsh lf`fkht lhrf tncdfc pnrahfdhddyh, pndyhofhddyh ahupud gndtuc%ermhde`emffdstruand ausfcdyh$
H`ht Ausfc \rhlfsfedh` Ohwh
8$
 
Mhan`hd
 Dhah h`ht ausfc trhlfsfedh` mhan`hd gnrhsh` lhrf chth
‐mhan`‑ yhdm hrtfdyh ‐anaucu`$‑ Kh` fdf chrndh phlh hwh`
pnrcnaghdmhd ausfC h`ht ausfc trhlfsfedh` mhan`hd lfleafdhsfe`nk h`ht ausfc pnrcusf +cntuc&, yhdm cnaulfhd lfphluchd lndmhdh`ht ausfc `hfd, afsh`dyh rnghg +mnsnc&, in`napudm +pntfc&, lhdsu`fdm +tfup&$Mhan`hd gnrhsh` lhrf lhnrhk Ohwh \ndmhk, LF$ Vemyhchrth,Ohwh \faur oumh lf Ohwh Ghrht yhdm gfhsh lfsngut lndmhd Lnmudm lhd lf Gh`f +Mhan`hd Gh`f&$ Yhtupnrhdmcht mhan`hd tnrlfrf lhrf fdstruand shred, lnaudm, medm, cndedm, s`ndtkna, gedhdm lhdgngnrhph fdstruand `hfddyh$ Mhan`hd anapudyhf dhlh pndthtedfs%pndthtedfi$Lu`u, h`ht ausfc trhlfsfedh` mhan`hd lfmudhchd udtuc andmfrfdmf pnrtudouchd whyhdmerhdm, cnteprhc, `ulruc, lhd gngnrhph ondfs tnhtnr trhlfsfedh` lf Ohwh lhd Vemyhchrth$ Lh`hapnrtudouchd tnrsngut, lfahsucchd udsur sndf ausfc, sndf suhrh, lhd sndf ruph udtuc andhaghkauhthd lrhahtfc pnrtudouchd tnhtnr$ Lh`ha pnrcnaghdmhd gnrfcutdyh, h`ht ausfc trhlfsfedh`mhan`hd au`hf lfahfdchd tnrpfshk snghmhf pndmfrfdm `hmu$ Yntn`hk ftu, h`ht ausfc trhlfsfedh` mhan`hdgnrcnaghdm andohlf cnsndfhd tnrsndlfrf yhdm ghdyhc lfmhdlrudmf$Mhan`hd sndlfrf sngndhrdyh anaf`fcf gngnrhph ondfs gnrlhshrchd lfahdh h`ht ausfctrhlfsfedh` fdf lfcnaghdmchd$ Lfhdthrhdyh mhan`hd yhdm lfcndh` lh`ha hlht ohwh lfdhahchd
mhan`hd ohwh
 ofch hdlh fdmfd andfcahtf h`udhd dhlh mhan`hd ohwh yhdm hs`f hdlh gfsh lhthdm cnyemyhchrth$ udtuc ahsyhrhcht gh`f anrnch andmndh` h`ht ausfc fdf lndmhd snguthd
Mhan`hd Gh`f 
 lhd udtuc yhdm andmmudhchd hlht sudlh lfsngut
mhan`hd sudlh$
 Lhrf tfmh ondfs mhan`hd tnrsngut anrnch anaf`fcf ifrf ckhs ahsfdm!ahsfdm$ Mhan`hd Ohwhlfsumukchd lndmhd dhlh yhdm `nagut, shdmht cedtrhs ofch lfghdlfdmchd lndmhd Mhan`hd Gh`f yhdmtnrlndmhr hmhc mhluk lhd udtuc Mhan`hd Yudlh dhlh yhdm lfshofchd andlhyu!lhyu lhd ghdyhclfleafdhsf lndmhd suhrh snru`fdm$Cnaudiu`hd mhan`hd lflhku`uf lndmhd gulhyh Kfdlu!Gulkh yhdm andleafdhsf Fdlednsfhphlh hwh` ahsh pndihththd snohrhk, yhdm oumh anwhcf`f sndf hs`f fdlednsfh$ Fdstruanddyhlfcnaghdmchd kfdmmh gndtucdyh shaphf snpnrtf snchrhdm fdf phlh zhahd Cnrhohhd Ahohphkft$Lh`ha pnrgnlhhddyh lndmhd ausfc Fdlfh, shtu!shtudyh lhaphc cn!Fdlfh!hd lh`ha ausfc mhan`hdhlh`hk ghmhfahdh ihrh andyhdfchddyh$ Lh`ha afte`emf Ohwh, mhan`hd lfifphthchd e`nk Yhdm KyhdmMuru phlh Nrh Yhch, lnwh yhdm andmuhshf sn`uruk thdhk Ohwh, lndmhd fsthdh lf mududm Ahkndlrh
 
lf Anlhdmchau`hd +snchrhdm Mududm @hwu&$ Yhdm Kyhdm Muru pnrthah!thah andifpthchd medmudtuc anahdmmf` phrh lnwh$ ^dtuc pnshd yhdm `ngfk spnsfjfc cnaulfhd andifpthchd luh medm, `h`uhckfrdyh tnrgndtuc snt mhan`hd$Mhaghrhd tndthdm h`ht ausfc ndsnagn` pnrthah lftnauchd lf Ihdlf Geregulur, Ahmn`hdmOhwh \ndmhk, yhdm tn`hk gnrlfrf snohc hghl cn!;$ H`ht ausfc snafsh` su`fdm ghagu, `edindm,cndlkhdm lh`ha gnrghmhf ucurhd, cnihpf, h`ht ausfc gnrlhwhf yhdm lfmnsnc lhd lfpntfc, lftnauchdlh`ha rn`fnj tnrsngut$ Dhaud, snlfcft lftnauchd n`nand h`ht ausfc `emhadyh$ Ghmhfahdhpud, rn`fnj tndthdm h`ht ausfc tnrsngut lfchthchd snghmhf hsh` au`h mhan`hd$Rnrsfdmmudmhd gulhyh hsfdm andynghgchd gnrghmhf whrdh ausfc lfsnrhp cn lh`hastructur ausfchd cnsndfhd mhan`hd, afsh`dyh pe`h dethsf dhlh yhdm anaf`fcf chfthd lndmhd detIfdh, fdstruand ausfc Hsfh \ndmmhrh, lrua ghdl lhd rftan ausfc Fdlfh, lhnrhk \faur \ndmhk,ghkchd af`ftnr Nreph$ Hcu`turhsf gulhyh tnrsngut an`hkfrchd gngnrhph ondfs h`ht ausfc trhlfsfedh`mhan`hd, snpnrtf?Mhan`hd C`ndndmhdMhan`hd C`ndndmhd, gnrcnaghdm lf lhnrhk Vemyhchrh, C`htnd lhd Ye`e$ Mhan`hd lf sfdfkhdyh lfahfdchd snghmhf fdstruand udtuc andmfrfdmf pndyhdyf +whrhdmmhdh& lhd lf`ndmchpflndmhd mnredm +snahiha ghicfdm veih`&, thdph lfsnrthf htrhcsf thrfhd$Mhan`hd mndlfdm Gedhdm +Ye`e& lhd mndlfdm Yerhd +Oemohchrth&Mhan`hd mndlfdm Gedhdm +Ye`e& lhd mndlfdm Yerhd +Oemohchrth&, yhdm tflhc andmmudhchdh`ht ausfc sn`hfd pnrcusf$Mhan`hd YnchtndMhan`hd Ynchtnd, yhdm lfahfdchd phlh pndutuphd uphihrh Ynchtnd, snlfcft `ngfk gnshrlhrf mndlfdm Yerhd$Mhan`hd RnrhdmMhan`hd Rnrhdm, snlfcft `ngfk ceap`ncs lhrf mhan`hd gfhsh, lndmhd fdstruand ausfcgnruph cndlhdm, medm, mughr, murdhd, ghkrf, thagur, su`fdm, pucsur, tedm!tedm, lhd ahmuru mhdmsh$Mhan`hd fdf udtuc andmfrfdmf prhourft$Mhan`hd Medm Cngyhr +Gh`f&Mhan`hd Medm Cngyhr +Gh`f&, hlh`hk mhan`hd yhdm tn`hk lfcrnhsf snlnafcfhd ruph lhdghdyhc lfthapf`chd lh`ha pnrtudoucchd udtuc phrh turfs$Mhan`hd Hdmc`udm +Gh`f&Mhan`hd Hdmc`udm +Gh`f&, hlh`hk mhan`hd gnrdhlh rfhdm lndmhd kfhshd ausfc hdmc`udm,lfthapf`chd udtuc jnstfvh`!jnstfvh` Rurh$
 
Mndlnr ]hyhdmMndlnr ]hyhdm hlh`hk mhan`hd yhdm anahfdchd h`ht ausfc mndlnr whyhdm snihrhgnrphshdmhd hthu cuhrtnt$ \nrahsuc ondfs mhan`hd n`ft, anahfdchd naesf lhd anruphchd structurausfc yhdm ph`fdm ceap`ncs lf Gh`f$Fdstruand Mhan`hd
Cndlhdm
 
Cndlhdm hlh`hk snondfs h`ht ausfc pnrcusf yhdmanagrhddyh gnrhsh` lhrf cu`ft knwhd$ Cndlhdm hthu mndlhdm lhphtlfouaphf lf ghdyhc wf`hyhk Fdlednsfh$ Lf Ohwh ghrht cndlhdmanapudyhf pnrhhdhd pndtfdm lh`ha thrfhd Ohfpedm$ Lf Ohwh\ndmhk, Gh`f, LF Vemyhchrth, Ohwh tfaur cndlhdm sn`h`u lfmudhchdlh`ha pnrahfdhd mhan`hd ghfc udtuc andmfrfdmf, thrf, whyhdm,cnteprhc$
Yu`fdm
 
Yu`fdm hlh`hk fdstruand ausfc tfup yhdm tnrguht lhrf ghagu$khapfr snauh lhnrhk lf fdlednsfh lhpht lfouaphf h`ht ausfc fdf$Yh`uhdm hlh`hk h`ht ausfc tfup lhrf Yuahtnrh Ghrht, snrudhf lhphtlfouaphf lf suahtnrh uthrh, Ch`fahdthd$ Yu`fdm @naghdm gnrhsh` lhrflhnrhk \erhoh yhdm anapudyhf phdohdm hdthrh <2!822ia lndmhdmhrfs tndmhk 7ia$^dtuc h`ht ausfc mhan`hd yhdm shtu fdf tnrguht lhrf ghagu phrh`ed yhdm lfguht `ughdmudtuc anaguht pndndtu hthu ghths dhlh$ Ihrh andmmudhchd su`fdm yhcdf lndmhd ihrh lftfup$ Lhdlhrf gndtucdyh su`fdm tnrlfrf lhrf 7 ondfs, yhcdf su`fdm s`ndlre yhdm anaf`fcf < `ughdm lndmhd ohrhc

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->