Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul Contravetional Al RM

Codul Contravetional Al RM

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Veronica Sîrbu
Codul Contravetional Al RM
Codul Contravetional Al RM

More info:

Published by: Veronica Sîrbu on Sep 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
L E G ECodul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008
 
 Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009
 * * *
C U P R I N SCartea întîiDREPTUL MATERIALTitlul IPARTEA GENERALĂCapitolul IDISPOZIŢII COMUNEArticolul 1.
Legea contravenţională a Republicii Moldova
Articolul 2.
Scopul legii contravenţionale
Articolul 3.
Acţiunea legii contravenţionale în timp
Articolul 4.
Acţiunea legii contravenţionale asupra persoanei şi în spaţiu
Articolul 5.
Principiul legalităţii
Articolul 6.
Principiul egalităţii în faţa legii
Articolul 7.
Principiul dreptăţii
Articolul 8.
Principiul caracterului personal al răspunderii contravenţionale
Articolul 9.
Principiul individualizării răspunderii contravenţionale şi sancţiuniicontravenţionale
Capitolul IICONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂArticolul 10.
Contravenţia
Articolul 11.
Contravenţia continuă
Articolul 12.
Contravenţia prelungită
Articolul 13.
Tentativa
Articolul 14.
Vinovăţia
Articolul 15.
Răspunderea pentru contravenţia săvîrşită în stare de ebrietate produsă dealcool sau de alte substanţe
Articolul 16.
Răspunderea contravenţională a persoanei fizice
Articolul 17.
Răspunderea contravenţională a persoanei juridice
Articolul 18.
Proporţiile mici
Capitolul IIICAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONALAL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ
 
Articolul 19.
Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspundereacontravenţională
Articolul 20.
Starea de iresponsabilitate constatată în modul stabilit de lege
Articolul 21.
Legitima apărare
Articolul 22.
Starea de extremă necesitate
Articolul 23.
Constrîngerea fizică şi/sau psihică
.">Articolul 24
. Riscul întemeiat
.">Articolul 25
. Cazul fortuit
Articolul 26.
Înlăturarea răspunderii contravenţionale
Articolul 27.
Renunţarea benevolă la săvîrşirea contravenţiei
Articolul 28.
Contravenţia neînsemnată, tentativa
Articolul 29.
Împăcarea victimei cu făptuitorul
Articolul 30.
Prescripţia răspunderii contravenţionale
Articolul 31.
Amnistia
Capitolul IVSANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALEArticolul 32.
Sancţiunea contravenţiona
Articolul 33.
Avertismentul
Articolul 34.
Amenda
Articolul 35.
Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate. Privarea de dreptul de adeţine anumite funcţii
Articolul 36.
Aplicarea punctelor de penalizare. Privarea de dreptul special
Articolul 37.
Munca neremunerată în folosul comunităţii
Articolul 38.
Arestul contravenţional
Articolul 39.
Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate
Articolul 40.
Expulzarea
Capitolul VAPLICAREA SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALEArticolul 41.
Criteriile generale de individualizare a sancţiunii
Articolul 42.
Circumstanţele atenuante
Articolul 43.
Circumstanţele agravante
Articolul 44.
Aplicarea sancţiunii contravenţionale în cazul pluralităţii de contravenţii
Articolul 45.
Repararea prejudiciului
Articolul 46.
Executarea obligaţiei a cărei neîndeplinire este sancţionată
Titlul IIPARTEA SPECIALĂCapitolul VICONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA DREPTURILE POLITICE,DE MUNCĂ ŞI LA ALTE DREPTURI CONSTITUŢIONALEALE PERSOANEI FIZICEArticolul 47.
Împiedicarea exercitării dreptului electoral
Articolul 48.
Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau afondurilor nedeclarate public
Articolul 49.
Împiedicarea activităţii organului electoral
Articolul 50.
Afişajul electoral neautorizat
 
Articolul 51.
Înscrierea în mai multe liste de candidaţi
Articolul 52.
Agitaţia electorală în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării
Articolul 53.
Încălcarea legislaţiei electorale de către membrii organului electoral
Articolul 54.
Încălcarea legislaţiei cu privire la cultele religioase
Articolul 55.
Încălcarea legislaţiei privind protecţia muncii
Articolul 56.
Încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
Articolul 57.
Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şide efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie
Articolul 58.
Antrenarea minorului la munci care prezintă pericol pentru sănătatea lui
Articolul 59.
Eschivarea de la negocieri asupra încheierii contractului colectiv de muncă sauîncălcarea termenului de încheiere a acestuia
Articolul 60.
Refuzul neîntemeiat de a încheia contract colectiv de muncă
Articolul 61.
Împiedicarea exercitării dreptului de întemeiere a sindicatelor şi de afiliere lor 
Articolul 62.
Tăinuirea circumstanţelor care împiedică încheierea căsătoriei
Articolul 63.
Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului
Articolul 64.
Împiedicarea exercitării dreptului de a comunica cu copilul şi de a-l educa
Articolul 65.
Necomunicarea despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătateacopilului
Articolul 66.
Încălcarea regulilor înfierii, instituirii tutelei (curatelei) asupra copiilor rămaşifără îngrijire părintească
Articolul 67.
Încălcarea legislaţiei privind întrunirile
Articolul 68.
Constrîngerea sau împiedicarea de a participa la grevă
Articolul 69.
Injuria
Articolul 70.
Calomnia
Articolul 71.
Încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare
Articolul 72.
Împiedicarea ilegală a accesului la documentele din Fondul arhivistic
Articolul 73.
Încălcarea modului de predare a exemplarelor depozitului legal, distrugerea saudeteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii
Articolul 74.
Încălcarea regulilor de ocrotire şi de folosire a monumentelor de istorie şi decultură
Capitolul VIICONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA SĂNĂTATEA POPULAŢIEI,SĂNĂTATEA PERSOANEI, LA STAREA SANITAR-EPIDEMIOLOGICĂArticolul 75.
Divulgarea informaţiei confidenţiale privind examenul medical de depistare acontaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA
Articolul 76.
Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la tratament sauîncălcarea regimului prescris
Articolul 77.
Practicarea ilicită a activităţii medicale şi farmaceutice
Articolul 78.
Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale
Articolul 79.
Încălcarea legislaţiei privind donarea de sînge
Articolul 80.
Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice
Articolul 81.
Angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar a personalului fără examenmedical şi/sau fără instruire igienică, şi/ sau fără calificarea necesară în materie deigienă
Articolul 82.
Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobatecare vin în contact cu produse alimentare
Articolul 83.
Neluarea de măsuri pentru sistarea plasării pe piaţă a noi tipuri de produsealimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->