Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omraam Mikhael Aivanhov - Lumina Spirit Viu

Omraam Mikhael Aivanhov - Lumina Spirit Viu

Ratings: (0)|Views: 846 |Likes:
Published by Ioan M.
Filozoful şi pedagogul Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) s-a născut în Bulgaria. În 1937 Maestrul se stabileşte definitiv în Franţa de unde transmite esenţialul învăţământului său. Ceea ce surprinde, chiar de la început în opera sa, este multitudinea aspectelor în care este prezentată această unică problemă: omul şi desăvârşirea sa. Oricare ar fi subiectul abordat, el este în mod invariabil tratat în funcţie de folosul pe care î-l poate aduce omului, pentru o mai bună cunoaştere de sine, cât şi pentru o mai bună îndrumare a vieţii sale.
Deşi opera sa abordeaza multiple aspecte ale ştiinţei iniţiatice, el precizează: „Fiecare trebuie să lucreze pentru propria sa dezvoltare, cu condiţia să nu o facă numai pentru sine însuşi, ci pentru binele colectivităţii. În acel moment, colectivitatea devine o fraternitate. O fraternitate este o colectivitate în care domneşte o adevărată coeziune, fiindcă lucrând pentru sine însuşi, fiecare individ lucrează totodată conştient pentru binele tuturor.”
Filozoful şi pedagogul Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) s-a născut în Bulgaria. În 1937 Maestrul se stabileşte definitiv în Franţa de unde transmite esenţialul învăţământului său. Ceea ce surprinde, chiar de la început în opera sa, este multitudinea aspectelor în care este prezentată această unică problemă: omul şi desăvârşirea sa. Oricare ar fi subiectul abordat, el este în mod invariabil tratat în funcţie de folosul pe care î-l poate aduce omului, pentru o mai bună cunoaştere de sine, cât şi pentru o mai bună îndrumare a vieţii sale.
Deşi opera sa abordeaza multiple aspecte ale ştiinţei iniţiatice, el precizează: „Fiecare trebuie să lucreze pentru propria sa dezvoltare, cu condiţia să nu o facă numai pentru sine însuşi, ci pentru binele colectivităţii. În acel moment, colectivitatea devine o fraternitate. O fraternitate este o colectivitate în care domneşte o adevărată coeziune, fiindcă lucrând pentru sine însuşi, fiecare individ lucrează totodată conştient pentru binele tuturor.”

More info:

Published by: Ioan M. on Jun 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAËL AIVANHOV – Lumina Spirit viu
OMRAAM MIKHAËL AIVANHOVOMRAAM MIKHAËL AIVANHOV
LUMINA, SPIRIT VIULUMINA, SPIRIT VIU
Substanţă vie a universului prin care tradiţia o spune - Dumnezeu a creat lumea, şi de câţiva ani unmijloc formidabil de explorare şi acţiune graţie punerii la punct a lasserului,
lumina
ne oferă un câmp deposibilităţi infinite atât în domeniul material cât şi în domeniul spiritual. În ceea ce priveşte posibilităţilespirituale ale luminii, Omraam Mikhaël Aivanhov ne invită în acestă lucrare să le (re-) descoperim luminacare este protecţie, hrană, instrument de cunoaştere a omului, a naturii şi a lui Dumnezeu, dar mai alessingurul mijloc cu adevărat eficace pentru a ne transforma şi a transforma lumea.
I. Lumina, esenţa creaţiei
Se spune că Dumnezeu sete un foc devastator şi în majoritatea mitologiilor, zeul cel mai puterniceste cel al focului. Nu este vorba, bineînţeles, de focul fizic, pe care noi îl cunoaştem şi care nu este decâtun aspect al focului universal. Fiindcă în realitate există mai multe categorii de foc: cel care arde în inimaomului, cel care se înalţă de la baza coloanei vertebrale , cel al soarelui, cel al infernului, cel ascuns în inimapietrelor, a metalelor, etc.Dar oare aţi remarcat că focul nu poate fi prezent decât dacă este însoţit de lumină ? Da, luminaeste materia prin care se manifestă focul. Transpunând acestă imagine, vom descoperi că lumina este acea
Pagina 1 din 61
 
OMRAAM MIKHAËL AIVANHOV – Lumina Spirit viu
substanţa pe care Dumnezeu, Focul primordial, a emanat-o la originea lumii când a rostit. „Să fie lumină !”Această lumină nu este altceva decât Cuvântul despre care Sfântul Ioan vorbeşte la începutul EvanghelieiSale: „La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Tot ce a fostfăcut a fost făcut prin el ...” Lumina este Cuvântul pe care Creatorul l-a pronunţat şi prin care a creat lumea.Lumina fizică a cum noi o cunotem, nu este det o condensare a luminii primordiale.Dumnezeu, principiul activ, a proiectat lumina, şi El a prelucrat-o ca pe o materie pentru a crea universul. Înacest moment intrevedem manifestarea celor două principii, masculin şi feminin, care sunt la origineacreaţiei, fiindcă Dumnezeu, Focul, principiul masculin, a extras din El şi a proiectat principiul feminin, lumina,materia în care urma să creeze.Se spune că Dumnezeu a creat lumea din nimic. Din nimic din exteriorul Său, da, şi acest lucru edificil de înţeles de către noi care nu putem construi ceva decât cu materiale şi instrumente exterioare nouă. În realitate, nu se poate crea nimic din nimic şi acestă idee a unei creaţii plecând de la nimicsemnifică de fapt că Dumnezeu a extras din El materia creaţiei Sale. Universul nu este nimic altceva decâtaceastă substanţă extrasă din El şi devenită exterioară Lui, dar care este pentru totdeauna a Lui.Cu ce oare viermele de mătase îşi ţese coconul şi păianjenul pânza sa ? Cu ce oare melcul îşifabrică cochilia ? Cu o substanţă pe care o extrag din ei înşişi.Dacă ştim să observăm natura, multe fenomene ne pot revela ceea ce gânditorii consideră misterede nepătruns ! Chiar şi ştiinţa va descoperi într-o zi că lumina este materia primordială din care universul afost creat, şi dacă omul va ajunge să înveţe acest lucru, şi el va putea deveni creator ca Dumnezeu.După cartea Genezei, primul eveniment a fost deci crearea luminii. Dumnezeu a spus „Să fielumină !” Dar despre ce lumină este vorba ?... In bulgară sunt două cuvinte diferite care definesc lumina:svétlina şi vidélina. Cuvântul svétlina desemnează lumina fizică şi se formează din rădăcina verbului „a
Pagina 2 din 61
 
OMRAAM MIKHAËL AIVANHOV – Lumina Spirit viu
străluci”. Cuvântul vidélina defineşte lumina spirituală şi se formează din rădăcina verbului „a vedea”.Vidélina, este lumina care permite vederea luminii spirituale, invizibile, prin materializare vidélina a produssvétlina, lumina fizică.Veţi înţelege mai bine această idee dacă vă reamintiţi experienţa cu tubul lui Ctookes: la cele douăextremităţi ale unui tub în care s-a făcut în prealabil vid, sunt plasaţi doi electrozi legaţi la o sursă electrică.Prin trecerea curentului electric, catodul emite un flux de electroni în direcţia anodului, dar el însuşi rămâne întunecat, în timp ce în regiunea anodului apare o luminiscenţă.Lumina pe care ne-o trimite soarele mu este cea a primei zile de care se vorbeşte în Geneză.Dincolo de soarele vizibil există un soare invizibil, întunecat, soarele negru, care trimite neîncetat energiisoarelui vizibil. Acesta le transformă şi le retrimite sub formă de lumină.Lumina pe care noi o vedem nu este cea pe care Dumnezeu a creat-o le început când a rostit: „Săfie lumină !” Ea a venit după acesta. Primul soare a trimis lumina primordială, vidélina, pe care soarele vizibilo transformă şi o retrimite sub formă de raze (svétlina) vidélina, adevărata lumină, nu descoperă lucruriledecât dacă interacţionează cu ele. Dacă nu se află nimic în calea sa, rămâne invizibilă. Numai obstacolul pecare-l întâmpină o poate revela.La început a fost vidélina, adică prima mişcare izvorâtă prin manifestare din Spiritul Divin, destrălucire în afară, în exteriorul Lui. Înainte de a crea, Dumnezeu a proiectat în jurul său un cerc luminos pecare l-am putea numi aura Sa. Prin acest cerc de lumină El a fixat limitele universului, şi odată realizataceasta, a proiectat în lumina aurei sale, vidélina, imagini care s-au materializat, s-au cristalizat. Vidélina afost cea care a furnizat materia creaţiei. Când Sfântul Ioan a spus la începutul Evangheliei Sale :”La începuta fost Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu ...”, „Cuvântul era cu Dumnezeu”
Pagina 3 din 61

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Delia Milconiu liked this
veronicamatu liked this
Stan Stefan liked this
annape7 liked this
Costy Bugiulescu liked this
ioana-corina liked this
ioana-corina liked this
bitzy70 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->