Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dimitrie Cantemir - Descrierea Moldovei

Dimitrie Cantemir - Descrierea Moldovei

Ratings: (0)|Views: 2,563 |Likes:
Published by floringh

More info:

Published by: floringh on Jun 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
 
BIBLIOTECA
 
ªCOLARULUI
LITERA
CHIªINÃU 1998
Dimitrie
CANTEMIR 
DESCRIEREA MOLDOVEI
 
2
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
Textul se reproduce dup[:Dimitrie Cantemir.
Descrierea Moldovei
. Tradu-cere de Petre Pandrea. Editura de stat pentru literatur[=i art[. "B.P.T.". Bucure=ti, 1956.Dimitrie Cantemir.
Descrierea Moldovei
. Edi-\ie ]ngrijit[ de Constantin M[ciuc[. Colec\ia "Lyceum".Editura Tineretului. Bucure=ti, 1967.Dimitrie Cantemir.
Descrierea Moldovei
. Tradu-cere de Petre Pandrea. Postfa\[ =i bibliografie de Magdale-na Popescu. Edi\ia a II-a. Editura Minerva. Bucure=ti,1976.Dimitrie Cantemir.
Descrierea Moldovei
. Tradu-cere de Petre Pandrea. Prefa\[ =i tabel cronologic de Leoni-da Maniu. Colec\ia "B.P.T." Editura Minerva. Bucure=ti,1981.Notele de subsol apar\in`nd lui Dimitrie Cantemir suntnotate cu *, iar cele numerotate cu cifre arabe au fostreproduse dup[ edi\ia ap[rut[ sub ]ngrijirea lui Constan-tin M[ciuc[.Textul, cu excep\ia particularit[\ilor de limb[ (deepoc[) =i de stil ale autorului, respect[ normele ortogra-fice ]n vigoare.
CZU 859.032C 19Coperta:
Isai C`rmu
ISBN 9975-904-46-7© «LITERA», 1997
 
3
TABEL CRONOLOGIC
1673
La 26 octombrie
, se na=te Dimitrie, al doilea fiu al serdaruluiCantemir, viitorul domn Constantin Cantemir, =i al Anei,n[scut[ Bant[=. Tat[l provenea dintr-o familie de r[ze=i din\inutul F[lciului, iar mama, femeie distins[ =i cult[, era ne-poata doamnei Anastasia, so\ia Duc[i-vod[. Viitorul c[rturarva purta numele na=ului s[u, domnul de atunci al \[rii, Dumi-tra=co Cantacuzino.Mitropolitul Dosoftei, con=tient de necesitatea introducerii limbiirom`ne ]n biseric[, tip[re=te la Uniev,
Psaltirea ]n versuri
.1678Moare mama lui Antioh =i a lui Dimitrie Cantemir. GheorgheDuca, ocup`nd tronul Moldovei pentru a treia oar[, ]l trimitepe Cantemir ca reprezentant (capuchehaie) al s[u pe l`ng[}nalta Poart[.1685
La 15 iunie
, cu ajutorul lui +erban Cantacuzino, domnul |[riiRom`ne=ti, Cantemir se urc[ pe tronul Moldovei, lu`nd nu-mele de Constantin.Educa\ia fiilor domnului este ]ncredin\at[ c[rturarului Iere-mia Cacavelas. Dimitrie ]nva\[ greaca, latina =i slavona.Preocupat de originea poporului rom`n =i a continuit[\ii ele-mentului roman ]n Dacia, Miron Costin scrie,
De neamul Moldo-venilor, din ce \ar[ au ie=it str[mo=ii lor 
.1688Dimitrie este trimis de c[tre tat[l s[u ca ostatec ]n capitalaImperiului Otoman. Aici studiaz[ la Academia Patriarhiei Orto-doxe cu profesori renumi\i prin pietatea =i =tiin\a lor. Intr[]n contact cu literaturile clasice =i cu filozofia neoaristotelic[,fapt ce a contribuit ]n mod substan\ial la orientarea spiritului

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniela Gligore liked this
Serban Mirela liked this
Geanina Huţanu liked this
Dima Cicati liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->