Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alecsandri Vasile - Muntele de Foc

Alecsandri Vasile - Muntele de Foc

Ratings: (0)|Views: 1,169|Likes:
Published by Jo

More info:

Published by: Jo on Jun 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 
 
BIBLIOTECA
 
ªCOLARULUI
LITERA
CHIªINÃU 1998
 Vasile
 ALECSANDRI
MUNTELE DE FOC
 
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
Textele sunt reproduse aici dup[ volumul: Vasile Alecsandri,
Ope-re
, IV. Proz[. Text ales =i stabilit, note =i variante de Georgeta R[dulescu-Dulgheru. Colec\ia „Scriitori rom`ni“. Editura Minerva, Bucure=ti, 1974 =i Vasile Alecsandri,
 Muntele de Foc
, Casa de editur[ Litera, Chi=in[u,1996.Dat fiind destinatarul c[r\ii (tineretul studios, al c[rui gust lingvistic seafl[ ]n proces de constituire), au fost operate unele modific[ri, ]n sensul aplic[riinormelor ortografice ]n vigoare.
ISBN 9975–904–12–2
© LITERA, 1998
Coperta:
Isai Cârmu
Ilustra\ii:
Eudochia Zavtur
CZU 859.0–31A 40
 
TABEL CRONOLOGIC
1821
 Iulie 21
S-a n[scut, conform opiniei majorit[\ii cercet[torilor, cel de-aldoilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei,n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor semut[ la Ia=i.
(Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n1818.)
1827Vasile Alecsandri ia primele lec\ii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola.1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[\[tura ]n pensionul lui VictorCuénim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, undetat[l s[u cump[rase mo=ia.1834-1839 }mpreun[ cu al\i fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile laParis. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre lamedicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[\ii de drept, ]ns[dup[ câteva luni renun\[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipseabacalaureatul ]n =tiin\e, pe care nu-l poate ob\ine. Se dedic[ literaturii,scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul
Zunarilla
.1839}n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prinItalia. Viziteaz[ Floren\a, Roma, Padova, Vene\ia, Triest. Din aceast[c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limbaromân[
 
 Buchetiera de la Floren\a
=i
 Muntele de Foc.
1840}n revista „Dacia literar[“ (nr. 3, mai—iunie) este publicat[ nuvela
 Buchetiera de la Floren\a.
Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M.Kog[lniceanu, director al teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul
 Farmazonul din Hârl[u
, care se joac[ la 18 noiembrie.1841Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri
 Modista =icinovnicul.
1842V. Alecsandri c[l[tore=te prin mun\ii Moldovei, fapt care i-a prilejuit„descoperirea tezaurului poeziei populare“. Sub influen\a acestora Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii române=ti —
 Doinele.
1843-1844 Vasile Alecsandri ]ntreprinde lungi excursii prin mun\ii =i prinsatele Moldovei, culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela
O primblare la mun\i.

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vazzzy liked this
vikimikipiki liked this
Dan liked this
lili_musteata liked this
Dan liked this
ele miss liked this
vasiletripon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->