Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană

Analiza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Ioan-Victor DRAGAN
Analiza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană –riscuri
privind mediul şi dezvoltarea durabilă a zonei
Analiza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană –riscuri
privind mediul şi dezvoltarea durabilă a zonei

More info:

Published by: Ioan-Victor DRAGAN on Sep 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

 
Ţărănista Blog neoficial de ţărănistă
Analiza Academiei Române privind proiectul de
exploatare minieră de la Roşia Montană
1 comment
ă prezint mai jos poziţia Academiei Române faţă de proiectul minier de la Roșia Montană.
(A
se vedea și:
Legea Minelor din 1924 – text integral (h
 p://taranista.wordpress.com/2013/09/15/legea-minelor-din-1924/);
 Adresă oficiacătre Parlamentarii României în cazul Roșia Montană
(h
p://taranista.wordpress.com/2013/09/13/adresa-oficiala-catre-parlamentarii-romaniei/
))
A
naliza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană
riscuri
privind mediul şi dezvoltarea durabilă a zonei
Introducere
(h
p://taranista.files.wordpress.com/2013/09/academiaromana.png
)
Academia Românăşi-a exprimat punctul de vedere în legatură cu proiectul de exploatare minieră de laRoşia Montană, dorind să prevină o eroare cu efecte negative asupra comunităţii,mediului şi vestigiilor arheologice din zonă şi să semnaleze consecinţele riscante pe
ntruStatul Român, înca din anul 2003, (apoi reactualizat si aprobat de Prezidiul Academiei
Române în 03.11.2009 si în 27.07.2011). Analiza proiectului de exploatare minieră act
ualizat prezentat
in Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului si Simbărilor Climatice în lun
a iunie 2013,
efectuată de specialişti din institutele de cercetare ale Academiei, a condus la deci
zia Academiei
Române de a-şi păstra poziţia exprimata anterior.
Argumentele
pe care se bazează poziţia Academiei Române sunt următoarele:
1.
Exploatarea proiectată pentru o perioadă de 17-20 ani
nu este în interesul naţional
(prevedere
constituţională),
nu reprezintă o soluţie de dezvoltare durabilă şi nu rezolvă problemele sociale şieconomice ale zonei, care se vor agrava după îneierea lucrărilor
.2.
Distrugerea comunităţii Roşia Montană
 ,
ve
e de peste 2000 ani
 , prin strămutarea populaţiei,demolarea unor clădiri (inclusiv monumente istorice), biserici şi mutarea unor cimiti
re,
este
inacceptabilă
.3.
Exploatarea preconizată periclitează grav zona arheologică Alburnus Maior, unică în lume şi demare valoare istorică şi culturală.
4.
Exploatarea proiectată s-ar face
în lipsa unei analize a institutelor de specialitate în domeniu
(Institutul Geologic al Romaniei) pentru examinarea valabilităţii cadrului geologic i
nvocat.(
 Actualizare1: între timp
Institutul Geologic 
a prezentat un raport către
Ministerul Mediului 
 , referitor latehnologia de exploatare a RMGC pentru proiectul
Roșia Montană
– mulţumirile mele lui Mihai Vișescu,care mi-a pus la dispoziţie foto-copiile de mai jos: extrase din
răspunsul Institutului Geologic către
Ministerul Mediului 
. În acest răspuns se precizeacă în cazul acestui proiect
se vor genera in situ
Analiza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de ...
http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-ro...1 of 18 16.09.2013 17:00
 
E
xtras răspuns Inst. Geol.către Min. Mediului ref.
tehnologie exploatareRMGC-p.1E
xtras răspuns Inst. Geol.către Min. Mediului ref.
tehnologie exploatareRMGC-p.2E
xtras răspuns Inst. Geol.către Min. Mediului ref.
tehnologie exploatareRMGC-p.3
deșeuri periculoase în cantităţi nemaiîntâlnite în cursul aceluiași proiect minier
” 
)5.
Desfăşurarea procesului de extracţie şi procesare este dezavantajos planificat
.6.
Valorificarea zăcământului va fi incompletă si inacceptabilă
datorită imposibilitatii extrageriiulterioare a elementelor valoroase însoţitoare.
7.
Există şi alte riscuri colaterale
care pot apărea pe parcursul lucrărilor de extracţie: riscul depropagare a microseismelor cauzate de procesul de extracţie, care afectează stabilitatea construcţiilordin vecinătatea carierei din Dealul Cârnic, si riscul determinat de seismicitatea indusă pe seamavolumelor imense de steril acumulate în spatele barajului proiectat la gura Văii Corn
a cu pericol de
rupere a barajului si efecte catastrofice asupra localităţilor din aval.
8.
Barajul preconizat
 , construit din rocă sterilă (in apropierea orasului Abrud),
nu prezintă garanţii însituaţii extreme
. Geologii români au invocat de mai multe ori proasta alegere a locului acestui baraj,
permeabilitatea fundaţiei şi a unor zone ale bazinului de acumulare a reziduurilor to
xice.9.
Exploatarea la suprafaţă
în patru cariere des
ise şi crearea unor bazine de acumulare a reziduurilorcu baraje uriașe
ar produce o mutilare gravă a peisajulu
i (pentru durate de zeci, poate sute, de ani).10.
Folosirea unor cantităţi uriaşe de cianură de sodiu în procesul tehnologic şi depozit
area în bazindes
is a reziduurilor, conţinând resturi de cianură, produşi de “neutralizare” a cian
urii (de
asemenea potenţial toxici) şi mai ales metale grele, creează motive serioase de îngrij
orare,
iar dacă“neutralizarea cianurii” promisă de proiect s-ar realiza într-un grad avansat.
11.
Planul de gestionare a deşeurilor
 , cu detalierea activităţilor ce se vor desfăşura pe Platformatehnologică după îniderea investiţiei, trebuie sa se completeze nu numai cu activităţi demonitorizare, dar şi cu
activităţi curente de operare
(de ex., gestiunea apelor acide), întreţinere,intervenţii de grade diferite,
monitorizare continuă şi periodică, raportare la autorităţi etc
. Investitorul
apreciază că, la finalul proiectului, costurile totale actuale de înidere şi reabilit
are a amplasamentului
minier sunt estimate la 146 milioane USD. Nu este dată nicio explicaţie cu privire la această valoare şi
nici cum s-a ajuns la ea.12.
Planul de gestionare a deşeurilor nu insistă asupra potenţialului poluant al apei re
zidualeseparate din iazul de decantare
şi care este pompată în concavitatea unei cariere. Este vorba de 2,750milioane mc apă reziduală care conţine 66 substanţe 
imice ne-biodegradabile, cele mai multe dintre
ele fiind toxice.
13.
Falimentarea investiţiei – din varii motive – crează un potenţial activ de poluare imens, ieşit de
sub control, care ar trebui detaliat ca un
Scenariu de risc major în Planul de gestionare a deşeurilor.
Analiza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de ...
http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-ro...2 of 18 16.09.2013 17:00
 
1
4. In legatură cu
garanţia privind răspunderea faţă de mediu
 , investitorul afirmă că va acopericosturile oricărui eveniment neprevăzut, aşa cum prevăd Directiva UE şi legislaţia română în vigoare.Trebuie arătat că
nici în acest caz nu se explică cum au fost făcute calculele,
care sunt costurile
unitare, cantităţile de materiale, energie, muncă vie etc. Calculele dau impresia că
sunt foarte precise,
dar la un proiect atât de complex trebuia luată în considerare o abordare stohastică şi nu una simplistă,strict deterministă.
15.
Beneficiile economice directe ale Statului Român, rezultate din redevenţele de 4% asup
ra
exploatării şi diverse impozite, sunt nesemnificative în raport cu consecinţele negati
ve aleproiectului
.16.
Considerăm că Statul Roman ar putea sau va putea sa exploateze aceste resurse nationa
le deinteres national strategic, prin promovarea capitalului autohton si PSA, intr-o forma Europeanamoderna si cu un control al riscurilor de mediu pe termen scurt si lung
.17.
Nu există garanţia că, la terminarea lucrărilor şi îniderea exploatării, firma invest
itoare va
putea asigura costurile de refacere a mediului, de monitorizare şi de operare în zona calamitată
.18.
Se constată lipsuri mari în legătură cu documentele cerute proiectului RMGC
. Lipsesc
numeroase rapoarte şi studii legate de analiza cost-beneficiu facuta pe baza documente
lor UE.19.
Proiectul încalcă o serie de convenţii şi alte elemente ale legislaţiei europene
 , semnalate anterior.
Tările vecine si-au exprimat ingrijorarea şi dezacordul cu aceasta exploatare, care ar
putea periclita,in viziunea lor, participarea României la unul dintre programele majore ale Europei 2
020, „Dunăre-
Delta-Marea Neagra”.
(
 Actualizare 2: Ministerul Justiţiei: raport NEGATIV referitor la proiectul de lege
 privind exploatarea
minieră de la Roșia Montană. Prevederile acestuia sunt neconstitionale. Raportul a
 fost prezentat dlui Dan
Șova, ministru pentru proiecte de infrastructură și investiţii străine la 13 aug. 201
3, deci înainte ca
 prim-ministrul să avizeze favorabil acest proiect de lege. Raportul complet poate fi descărcat de aici
 MJ-aviznegativ pentru proiectul Rosia Montana (h
p://taranista.files.wordpress.com/2013/09/mj-aviz-negativ-
 pentru-proiectul-rosia-montana.pdf).
Mai jos: extrase din acest raport – sursa: voxpublica.realitatea.net(h
p://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/ministerul-justitiei-le-da-dreptate-protestatarilor-
legea-distrugerii-rosia-montana-este-neconstitutionala-vezi-documentul-oficicial-vocea
-strazii-mai-tare-decat-vocea-lui-ponta-gabriel-s-a-pra-97495.html).)(h
p://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-rosia-montana/raport-min-justitiei-rm-p-1/)(h
p://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-rosia-montana/raport-min-justitiei-rm-p-2/)(h
p://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-rosia-montana/raport-min-justitiei-rm-p-3/)(h
p://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-rosia-montana/raport-min-justitiei-rm-p-4/)(h
p://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-rosia-montana/raport-min-justitiei-rm-p-5/)
Analiza Academiei Române privind proiectul de exploatare minieră de ...
http://taranista.wordpress.com/2013/09/15/academia-romana-analiza-ro...3 of 18 16.09.2013 17:00

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->