Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
124Activity
P. 1
A Night at the Cullen's

A Night at the Cullen's

Views: 5,214|Likes:
Published by Kirsten
these are the stories about the cullens when its night and have nothing to do. each night there is drama and humor...read on!!

(btw i totally love emmett ahhhh!!!!)
these are the stories about the cullens when its night and have nothing to do. each night there is drama and humor...read on!!

(btw i totally love emmett ahhhh!!!!)

More info:

Published by: Kirsten on Jun 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF or read online from Scribd
Visibility:Private
See more
See less

05/11/2014

pdf

 
Bcawuhy 1: Bcawuhy 1: Knrr Knrr!
 A Lnocu au uch Bxmmhl„r A$l: dk ucnr war al nfxmrh rudy~ N ucdxocu jxruuduamm~ yaledf uhmm fh wcau ~dx ucnlk ale n fnocu fakh nu nlud a rhynhr,Enrbmanfhy: N ed ldu dwl al~ucnlo rd edl„u rxh fh! Hljd~!Nu war aru fnelnocu ale lhrrnh `hmm armhh nl f~ ayfr rch mddkhe rdalohmnb N enel„u walu ud wakh chy, N xu chy nl Hewaye„r dme yddf ,rchrunyyhe ixu ene ldu wakh, N whlu ud ohu chy a imalkhu ,wchl N bafh iabkHffhuu- Ydrh- Amnbh- Hewaye- ale Jarhy whyh amm rnuunlo aydxle`ydwlnlo, N bafh edwl uch ruanyr ale whlu au Hewaye„r rneh nlrualum~,”_cau„r odnlo dl4‖N arkhe”_h ayh idyhe Ihmma‖ Amnbh rane wnuc a dxu dl chy `abh,”_cau rcdxme wh ed4‖Ydramnh arkhe, ”Mhu„r ma~ a oafh!‖Hffhuu iddfhe”Dc mnkh wcau!‖Amnbh bcnfhe nl,Hphy~dlh whlu nlud ehh ucdxocu N mddkhe aydxle, Amnbh mddkhe ar n` rch war nl ehh bdlbhluyaundl, N klhw rch mddknlo nl uch `xuxyh alerch ihafhe au Hffhuu, Hewaye bcxbkmhe,”Odde neha Hffhuu!!‖Rch hsbmanfhe, Hffhuu mddkhe rfxo Hewayewar runmm bcxbkmnlo”_cau4‖N arkhe”_H AYH WMA^NLO UYXUC DY EAYH!!‖Hffhuu iddfhe”Ld wh ayh ldu‖ N rane bamfm~”^hr wh ayh ”Hffhuu ale Amnbh rane udohuchyN oydalhe hphy~dlh odu x ale rau nl a bnybmh, Nu war a bnybmh d` uchfdru nlcxfalm~ hdmh hphy ,Fh uchl Hffhuu Jarhy uchl Ydrh uchlAmnbh uchl Hewaye,”Dk wcd `nyru4‖Hffhuu arkhe- ale ch uxylhe ud jarhy- ch xu cnr nlehsdl cnr bcnl ehh nl ucdxocu,N mddkhe ale ydrh mddkhe idyhe- ale Amnbh ale mddkhe amhy uchl hphyale Hewaye ydayhe wnuc maxocuhy,”Dc ld†‖jarhy fxyfxyhe, Ucnr bal„u ih odde, N ucdxocu”Dk N eayh ~dx ud uakh d`` ~dxy rcnyu ale od nl uch fneemh d` uch wdder
 
ale ~hmm –N AF UAYZAL„ rd mdxe ucau uch hdmh nl `dykr hphl chay ~dx”ch rane rxyhm~_h amm ydayhe wnuc maxocuhy, Jarhy mddkhe au Hffhuu fxyehydxrm~ `dy afdfhlu uchl rudde x ale rcyxoohe d`` cnr ud rcdw a phy~ fxrbxmayide~”_c~ uch rcnyu4‖Ch arkhe cdlhrum~ bxyndxr”@dy f~ dwl hljd~fhlu‖ ch alrwhyhe rnfm~”^hac ~dx jxru walu ud rhh AMMMMM d` ucnr ”ch bammhe dphy cnr rcdxmehyar ch whlu dxu uch eddy, _h ixyru nlud maxocuhy, Uchl wh amm whyhrnmhlu, _anunlo, ”N AF †,UAAAAAAYZAL!!!Rxyhm~ `dykr bdxme chyh ucau ,Chmm Balaea bdxme chay ucau, _h whyhydmmnlo dl uch `mddy maxocnlo wchl ch wamkhe nl ydxem~ ale rau iabkedwl nl cnr dynonlamm~ rdu, _chl wh whyh `nlamm~ bamfhe edwl-ydiaim~ i~ jarhy, Nu _ar Amnbh„r uxyl rch abuxamm~ mddkhe rbayhe d` Hffhuu rd N ehbnehe ud chm chy,”N„mm eayh chy unfh Hffhuu ~dx lhhe a iyhak‖ N rane, Amnbh yhmashe,Hffhuu `ydwl ale rmdxbche iabk,”Xfff†‖N ucdxocu, Kldwnlo ucau rch wdxme kldw wcau uch ehbnrndlwdxme ih au ucau fdfhlu rd N `mnhe ucydxoc drrninmnunhr, Ale rchmddkhe bdl`xrhe rd ene Hewaye, F~ ehbnrndl war faeh- Amnbh oarhe nlcdyydy Hewaye war bcxbkmnlo rd`um~ ale fxfimhe –mnkh ucau„r odllacahl„”Dc nu wnmm ”N rane rd`um~ uchl fdyh mdxem~ ”dk Amnbh dipndxrm~ ~dx kldw~dxy eayh, Bcd- bcd,‖N waphe f~ caler hlbdxyaonlo chy,”_cau war nu‖ jarhy arkhe baxundxrm~,”^dx„mm rhh ”N rane bddmm~ ale rau iabk, _anunlo”N cauh ~dx Ihmma!!Cdw bdxme ~dx ed ucnr4 Ud ~dxy dwl rnruhy4‖ rchbammhe `ydf uch yddf xruanyrRch bafh edwl uch ruanyr `ydwlnlo, N eayhe chy ud whay al dxu`nu `ydfuch odde wnmm iao, Hphy~dlh war ruxllhe nl ud rnmhlbh, Rxeehlm~Hffhuu„r iddfnlo maxoc `nmmhe uch yddf,”Mddkr odde dl ~dx Amnbh‖ rane Hffhuu Rch dhlhe chy fdxuc uchlbmdrhe ale a rch rane war –„lhsu„„ ale rau edwl dipndxrm~ bamfheedwl i~ jarhy, Jarhy war mddknlo au Hffhuu ale Amnbh war mddknlo aufh dipndxrm~ mddknlo `dy yhphloh, Ixu wcd `nyru4 Uchl uch~ uxylhe udhabc duchy ale wcnrhyhe qxnbkm~ uchl uxylhe iabk ud xr mddknlofnrbcnhpdxr,
 
”Dk ucnr dlh nr `dy uch iduc d` ~dx ox~r†‖Amnbh uyanmhe d`` ,Hewaye warbcdknlo wnuc maxocuhy N ydmmhe f~ h~hr, Nu bal„u ih ucau iae- bal nu4‖_h eayh ~dx uwd †, KNRR!!‖ hphy~dlh war ydmmnlo wnuc maxocuhy hphlHewaye ale Ydrh, Ixu Hffhuu ale N whyh `ydzhl,”^dx kldw N abuxamm~ ed ucnlk pafnyhr bal caph ruydkhr, ”Rchfxyfxyhe qxnhum~ uchl fdyh mdxem~ ”dk ox~r xbkhy x!‖_h iduc oydwmhe- Amnbh ale jarhy ale Amnbh rudde‖dk wh bal ed ucnr uch har~ wa~ ayh uch caye wa~‖ jarhy ranewynlonlo dxu cnr mnfir N enel„u ixeoh N enel„u hphl walu ud mddk auHffhuu, Amnbh bafh ihcnle fh ale uddk fh i~ f~ rcdxmehyr ale jarhy uddk Hffhuu„r, Uch~ whyh fdpnlo xr udohuchy N rhlrhe Hffhuuau mharu ucyhh nlbchr awa~,”1- 9†2‖Amnbh rane ar dxy mnr byarche udohuchy, Ucyhh rhbdler mauhyuch~ yhmharhe xr ale wh rcddu iabk alnfauhem~, Hphy~dlh war ydmmnlownuc maxocuhy, Hffhuu ale N hsbcalohe omalbhr ale bcayohe udwaye jarhy ale Amnbh ,wh war rcddunlo aydxle uch cdxrh, Hphluxamm~hphy~dlh war ,wh whyh mnuhyamm~ idxlbnlo d`` uch eafl wammr!”_cau nr odnlo dl chyh4‖ hrfh„r pdnbh iddf `ydf uch eddy wa~, _h ammaxrhe, _h whyh nl a mdu d` uydximh, ”Wayu~ dphy‖ Hffhuu rane ”Nu warHffhuu„r `axmu ch ruayuhe nu‖ hphy~dlh ihoal imafnlo cnf, Ch warruxllhe nlud rnmhlbh,Hrfh rcddk chy chae ale mh`u uch yddf‖ bmhal ucnr x‖ rch bammhe dphychyh rcdxmehy, Faonbamm~ hphy~dlh enrahayhe mhapnlo dlm~ Hffhuurualenlo uchyh exfi `dmehe,Hffhuu bxyrhe,
Bcawuhy 9: Bcawuhy 9 : Bal N Caph ^dxy Lxfihy4
 A Lnocu au uch Bxmmhl„r 9& bal n caph ~dxy lxfihy4a$l :ucs `dy uch yhrdlrh ud lxfihy 1 nu war yhamm~ a dlh rcdu rudy~ dlal nfxmrh ixu ~dx ox~r nlrnyhe fh, Enrbmanfhy: N ed ldu dwl al~ucnlo! Edl„u rxh fh! Hljd~!_h whyh amm rnuunlo aydxle waubcnlo lhrrnh `nlohy anlu, _h whyh amm`arbnlauhe nu war aidxu 11:27 rch ene ldu walu ud rmhh rd wh ene lduxrc chy, Uchyh war a laru~ ruhlbc nl uch any ale war ohuunlo bmdrhy,

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ericaloves added this note
soooo funny
Niara Jean Kellen added this note
That was down right hilarious,WRITE MORE PLZ...
Erica Ross added this note
"mama wats an idiot" "an emmet" that was funnny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Renesmee liked this
LionxandxLamb246 liked this
Brei McCullough liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->