Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2 anh em co vua

2 anh em co vua

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Vinh Xuan
Chess articles
Chess articles

More info:

Published by: Vinh Xuan on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Hai anh em cùng du h
c
 
V
Đ
V Vi
t Nam
đ
i du h
c là chuy
n bình th
ườ
ng. Th
m chí có ng
ườ
i còn thành
đạ
t
n
ướ
cngoài nh
ư
n
Ti
ế
n s
 ĩ 
Toán h
c Nguy
n Thu Giang, hi
n là gi
ng viên m
t tr
ườ
ng
đạ
i h
c
 Australia. Nh
ư
ng 2 anh em ru
t Lê Quang Long và Lê Quang Liêm cùng du h
c có l
chuy
n hi
ế
m.
 
Quang Long (ph
i) giúp Liêm ôn t
p chu
n b
thi tuy
n vào
đạ
i h
c (2009).
nh: QUANG M
 
C
vua giúp th
ă
ng ti
ế
n
 
Đ
ó là kh
ng
đị
nh c
a Ki
n t
ướ
ng c
vua qu
c t
ế
Lê Quang Long cách nay vài ngày. Long gi
ithích:
“Các t 
ch 
ứ 
ở 
ướ 
c ngoài luôn quan tâm 
đế
n ho 
độ
ng ngo 
i khóa c 
a sinh viên, h 
c sinh khi xét trao h 
c b 
ng, ngo 
i tr 
ừ 
tr 
ườ 
ng h 
ợ 
p quá xu 
t s 
c. Nh 
ờ 
ừ 
ng là thành viên 
độ
i tuy 
n c 
ờ 
vua TPHCM và tham gia ho 
độ
ng t 
ừ 
thi 
n khi còn là sinh viên nên em 
đượ 
c Kh 
i Liên minh châu Âu (EU) trao h 
c b 
ng th 
c s 
ĩ 
i n 
ă
m ngoái, trong lúc m 
t s 
n khác h 
c gi 
i h 
ơ 
n em, nh 
ư 
ng không 
đượ 
c h 
c b 
ng này. Ngay c 
Lê Quang Liêm c 
ũ
ng th 
ế
. N 
ế
u không n 
i ti 
ế
ng v 
ờ 
vua thì em 
ph 
i tr 
i qua m 
đ 
đườ 
ng chông gai h 
ơ 
n m 
ớ 
đượ 
c trao h 
c b 
ng 
ở 
ỹ 
”.
Ngày 27-8 v
a qua,Liêm sang M
đ
ã b
ướ
c vào gi
ng
đườ
ng
Đạ
i h
c Webster, bang Missouri.
“N 
ự 
c cá nhân là quan tr 
ng, nh 
ư 
ng nh 
ờ 
ự 
 
đầ
u t 
ư 
a gia 
đ 
ình và ngành TDTT, chúng em m 
ớ 
đượ 
c nh 
ữ 
ng th 
ă
ng ti 
ế
n nh 
ư 
hôm nay” 
, Quang Long cho bi
ế
t thêm.
Ng
ườ
i th
y
đầ
u tiên
 Long là “ng
ườ
i th
y c
vua
đầ
u tiên” c
a Liêm. N
ă
m 9 tu
i, Long tìm
đượ
c quy
n sách d
y c
vuac
a b
. Anh t
h
c, r
i d
y Liêm cùng ch
ơ
i. Có n
ă
ng khi
ế
u, Liêm giành HCB U12 th
ế
gi
i (2003),lúc
đ
ó s
c c
hai anh em còn ngang ng
a. Nh
ư
ng khi Liêm
đ
o
t HCV U14 th
ế
gi
i (2005) s
c c
 c
a Liêm
đ
ã qua m
t anh. Tuy t
ng giành HCV U20
Đ
ông Nam Á 2009, h
ng 3 c
nhanh toàn qu
c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->