Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modele ale comunicării umane

Modele ale comunicării umane

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Rosu Elena

More info:

Published by: Rosu Elena on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Modele ale comunic
ării umane
 
Karl Jaspers spunea
: “Exist doar prin comunicarea cu ceilalţi”.Datorită comunicării omulcapătpă calitatea de membru al societăţii.
 
Două
 
mari modele ale comunicării predomină câmpul cercetării
: un model tehnicist, ce provine
din reflecţiile cibernetice, respectiv modelul psihosociologic provenit din domeniul
 psihologiei sociale.
Shannon defineşte comunicarea ca transmitere a unui mesaj dintr 
-un loc în altul. Modelul
liniar elaborat de Shannon şi Weaver face referire la faptul
 
că un proces de comunicare s
-ar 
reduce la emiţător, receptor şi mesaj, emiţătorul şi receptorul schimbându
-
şi succesiv funcţiile..Acest model include şi conceptul de zgomot, element ce poate perturba comunicarea. Zgomotele pot fi de natură externă de exemplu oboseala, sau de natură psihologice, ce pot interfera cucompetenţa interlocutorilor de a înţelege potrivit mesajul. Să luăm ca exemplu o mamă carevorbeşte la telefon, acesta din urmă devenind emiţător, cu fiica sa care se afla la facultate. Astfeltelefonul, respectiv emiţătorul, are rolul de a transforma mesajul în impulsuri electrice, apoiurmează să le transmită prin aşa numitul ˛˛ canal de transmitere” până la alt telefon cu identitate
de receptor. Receptorul are rolul de a decodifica semnalele, pentru ca destinatarul, respectiv
fiica, să poată recunoşte vocea persoanei care a transmis mesajul. În acest caz pot apăreazgomote ce pot perturba comunicarea. De pildă un prim caz este cel în care mama era obosită şinu reuşea să comunice adecvat cu fiica sa, în acest caz zgomotul fiind de natură externă. Iar în
cel de-
al doilea caz fiica vrând să
-
i spună mamei despre anumite probleme întâmpinate la unexamen, mama nu posedă cunoştiinţele necesare pentru a înţelege mesajul astfel vorbim despre
un zgomot
de natură psihologică.În consecinţă modelul liniar întâmpină o comunicare perturbată la niveul emiţătorului,receptorului, al relaţiei dintre emiţător şi receptor, al mesajului, al canalului reţelei şi structurii de
comunicare. Procesul de comunicare î
n ceea ce priveşte modelul liniar se desfăşoară într 
-o
singură direcţie de la emiţător la receptor, se ignoră faptul că receptorul reacţionează la mesajultrimis prin expedierea mesajului personal şi nu în ultimul rând mecanismul de codificare nu este
 pe deplin explicit. În acest caz exemplul de mai sus este potrivit modelului liniar, deoarece
semnalele ce parcurg acel fir electric se confruntă cu anumite zgomote pentru a ajunge la
receptor.
În 1952 Shannon a elaborat un model în cadrul teoriei informaţiona
le având un mare
succes. Modelul a apărut în contextul ciberneticii şi a fost foarte apreciat de specialiştii în teoriainformaţiei. Cu toate acestea se pot identifica două minusuri acestui model. Se ignoră faptul că încomunicare sunt implicaţi indivizi, ce reprezintă de fapt operatori supuşi unei influenţe din parteafactorilor psihologici, iar semnificaţia mesajului
feedback 
 – 
ului venit din partea receptorului nueste analizat.
Modelul interacţionist se întemeiează pe teoria psihosociologică, pe antropol
ogia
comunicării şi pragmatica lingvistică. Teoreticienii Şcolii de la Palo Alto au reprezentat cel mai bine acest model, depăşind modelul liniar.
 
Din punct de vedere psihosociologic, comunicarea reprezintă un schimb de mesaje între
interlocutori având ca
rezultat o relaţie durabilă, sau pentru a modifica comportamentulindividual şi de grup. Comunicarea reprezintă un act social, ce este fie voluntar, fie involuntar şistă la baza legăturii sociale. Oricare ar fi situaţia comunicării, aceasta are întotdeaun
a o finalitate.
 
Obiectul de studiu al psihologiei sociale în ceea ce priveşte grupul este grupul restrâns,deoarece acesta are posibilitatea să participe împreună la o activitate comună. Pentru ca un grupsă funcţioneze într 
-un sens pozitiv, structura comu
nicării reprezintă un element vital.
 
Comunicarea este interpretată ca interacţiune. Fiecare participant la actul de comunicaredevine, pe rând, emiţător şi receptor. Receptorul devine participant activ, iar răspunsul acestuia˛˛ghidează”
actul de codare a mesajului.
De exemplu după ce au avut loc alegerile locale, doi prieteni vorbesc despre noul primar. Unul dintre ei îl întreabă pe celălalt dacă este mulţumit decine a câştigat alegerile, iar acesta răspunde că da, motivând răspunsul. Aşadar se realizează unflux continuu, răspunsul devenind stimul pentru emiţător, iar receptorul preia din ideea celuilalt,continuând discuţia. Interacţiunea verbală este coordonată de rândul la cuvânt al celor implicaţi
în comunicare.Modelul orchestrei a fost lansat de t
eoreticienii Şcolii de la Palo Alto care au realizat şi paradigma interacţionistă. Gregory Bateson a definit comunicarea într 
-
o manieră profundă,conform căreia comunicarea nu este posibilă dacă ne aflăm în disonanţă iar muzica noastră nu searmonizează cu
 
 partiturile celorlalţi. Modelul orchestrei a fost inspirat din cibernetică, având caobiect de studiu efectul comunicării asupra comportamentului.
Ca urmare, comunicarea este
inevitabilă, iar analiza procesului de comunicare a permis reprezentanţilor Şcol
ii de la Palo Alto
să formuleze axiomele comunicării. Ele sunt în număr de şase, după cum urmează
:1. Comunicarea se desf 
ăşoară pe două planuri, respectiv planul informaţional şi celrelaţional. În consecinţă, cuvintele sunt elementare în procesul comunică
rii, mesajul este de
natură informaţională, iar relaţia se poate dezvolta prin limbajul nonverbal sau paraverbal.
 
2. Componenta informaţională se transmite digital, iar cea relaţională se transmiteanalogic. Comunicarea analogică este reprezentată de asociere, iar cea digitală este reprezentatăde un ansamblu de semne simbolice. Cu ajutorul acestora omul face legătura dintre cuvânt sisemnificat. De exemplu învăţătorul îi arată elevului său un desen, aceasta fiind comunicarea
analogica, iar elevul va o
feri un nume acelui desen, aceasta fiind comunicarea digitală.
 3. Comunicarea are un caracter ireversibil. Nici un mesaj odata emis nu poate fi luat
înapoi. De exemplu are loc o ceartă între doi prieteni. Dacă unul dintre aceştia adresează un
cuvânt urât celuilalt, scuzele nu pot lua mesajul transmis înapoi. Cu alte cuvinte scuzele nu pot
şterge mesajul negativ, precum buretele poate şterge scrisul de pe tablă.
 
4. Comunicarea este un proces de acomodare permanentă şi negociere între indivizi.
Uneori suntem
nevoiţi să ne ajustăm comunicarea, în funcţie de deprinderile lingvistice ale
celuilalt.
5. Comunicarea stabileşte tranzacţii simetrice şi complementare între participanţii la
schimb. Este vorba despre raporturile de egalitate sau raporturile ierarhice existente între
 participanţii la dialog. Egalitatea presupune acelaşi stil de a comunica pentru ambii parteneri,aceasta fiind o tranzacţie simetrica. Atunci când relaţia de comunicare este complementară sedatorează faptului că participanţii se află pe poziţii diferite. De exemplu comunicarea dintre şef şi subaltern.
 6. Comunicarea este un proces continuu. Comunicarea corespunde unui flux continuu de
informaţii De altfel comunicarea nu poate fi abordată din perspectica cauză
-efect. De exempluatunci când într-
o organizaţie se întalnesc doi angajaţi, reacţiile fiecăruia depinde de experienţaanterioară.
 
Există mai multe tipuri de comunicare
: Comunicarea interpersonal
ă, conform căreiaindividul comunică cu sine, astfel îşi dă sfaturi, comunicarea interpersonală ce face referire lacomunicarea între doi indivizi. Partenerii de dialog construiesc realitatea socială. Pot face schimb

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->