Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Bazele Inovarii, Dr.ing. Dan C. Badea

Bazele Inovarii, Dr.ing. Dan C. Badea

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 558|Likes:
Published by dancbadea
The book describes the basics of innovation and technology transfer.
The book describes the basics of innovation and technology transfer.

More info:

Published by: dancbadea on Jun 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Universitatea din Bucure
 ş
 ti
Dr. Ing. Dan C. Badea Prof. dr. Corneliu Dinu
Curs MasteratBucure
ş
ti2008
 
2
CUPRINS
1. INOVAREA ...................................................................................................................31.1. Inovarea în sisteme informa
ionale active ...................................................................31.2. Inovarea în sistemul antreprenorial...............................................................................82. PROCESUL DE DISEMINARE INOVATIV-ANTREPRENORIAL
Ă
......................112.1. Considera
ii teoretice generale ...................................................................................112.2. Modelul sistemului în tranzi
ie ..................................................................................123. TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE ............................................................................173.1. Defini
ii
ş
i mecanisme ale transferului de tehnologie ................................................173.2. Principii generale ale organiz
ă
rii transferului de tehnologie. Organiza
iide transfer tehnologic ........................................................................................................173.2.1. Obiectivele, structurile
ş
i sistemele societare ale organiza
iei deinovare
ş
i transfer tehnologic ...........................................................................................173.2.1.1.
Obiectivele generale ale organiza
  
iei
..................................................................173.2.1.2.
 Defini
  
ii
................................................................................................................183.2.1.3.
Sucursala
.............................................................................................................193.2.1.4.
Filiala
...................................................................................................................203.2.1.5.
Societatea filial
ă 
 
..................................................................................................203.2.1.6.
Prevederi legale
...................................................................................................213.2.1.7.
Func
  
iile
 ş
i avantajele sistemului societar 
...........................................................213.3. Probleme ale organiz
ă
rii activit
ă
ilor de inovare
ş
i transfer tehnologic ....................223.3.1.
Facilitarea accesului la calificare
 ş
i competen
  
e
...................................................223.3.2.
 Îmbun
ă 
ă 
irea accesului la finan
  
are
......................................................................233.3.3.
Facilitarea accesului pe pia
 ă 
................................................................................233.3.4.
Crearea unui mediu favorabil inov
ă 
rii
...................................................................233.4 Atribu
iunile
ş
i obiectul de activitate ale organiza
iei de inovare
ş
itransfer tehnologic
 
............................................................................................................243.4.1.
 Atribu
  
iuni
...............................................................................................................243.4.2.
Obiectul de activitate
..............................................................................................254. TRANSFERUL DE TEHNOLOGII PRIN INVESTI
II DIRECTE
 
...........................264.1. Experien
a interna
ional
ă
...........................................................................................264.2. Cre
ş
terea patrimoniului firmei prin transfer tehnologic ............................................294.2.1.
Pragul de rentabilitate
............................................................................................294.2.2.
Cre
 ş
terea patrimoniului firmei prin preluarea rezultatelor C-D
...........................305. SISTEMUL NA
IONAL INOVATIV .........................................................................325.1. Considera
ii generale .................................................................................................325.2. Defini
ia Sistemului Na
ional Inovativ ......................................................................325.3. Implica
iile politice ale conceptului de Sistem Na
ional Inovativ .............................335.4. Conexiunile dinamice între investi
iile în sisteme inovative
ş
i comer
.....................355.5. Cadrul strategic al managementului transferului tehnologic în cadrulSistemului Na
ional Inovativ ............................................................................................366. ANALIZA SISTEMELOR INOVATIVE ....................................................................407. FINAN
AREA TRANSFERULUI DE TEHNOLOGIE PRINCAPITALURI DE RISC ..................................................................................................49
 
37.1 Capitalul de risc-resurs
ă
pentru finan
area cercet
ă
rii / dezvolt
ă
rii .............................497.1.1.
 Defini
  
ii ale capitalului de risc
...............................................................................497.1.2.
Clasificarea capitalurilor de risc
 ş
i a investitorilor 
...............................................507.2 Experien
a interna
ional
ă
a finan
ă
rii inov
ă
rii
ş
i transferului tehnologicprin capitaluri de risc ........................................................................................................517.2.1.
 
Evolu
  
ia pozitiv
ă 
a finan
 ă 
rii prin capitaluri de risc
............................................517.2.2.
 
 Dificult 
ă 
i ale finan
 ă 
rii prin capital de risc
.........................................................528. BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................54

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Neagu Adrian liked this
Dan liked this
oana* liked this
Liuba Patirnichi liked this
Liuba Patirnichi liked this
elena_frunza liked this
torinomg liked this
Top45 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->