Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0708 UTS Ganjil Bahasa Daerah Kelas 9

0708 UTS Ganjil Bahasa Daerah Kelas 9

Ratings:
(0)
|Views: 2,108|Likes:
Soal Bahasa Daerah UTS Kelas 9 Semester Ganjil Tahun 2007/2008
Soal Bahasa Daerah UTS Kelas 9 Semester Ganjil Tahun 2007/2008

More info:

Published by: Singgih Pramu Setyadi on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 LAWANGUJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Mata Pelajaran : Bahasa DaerahKelas : IX (Sembilan)Hari, tanggal : Kamis, 27 September 2007Waktu : 60 menit
Pidhato ngisor iki semaken kang becik, sabanjure wangsulana pitakonan no 1 s/d 40 kanthi milih salah sijiwangsulan sing paling benar!
PENYULUHAN KESEHATAN
Assalamu’alaikum wr.wb.
 Ingkang kinaturmatan, Bapak senggono kalian Ibu,Ketua RW 10 pucang krajanPanjenenganipun Bapak Dosen pembimbing ingkang kinurmatan,Para rawuh sadaya, ibu-ibu saking PKK RW 10 pucankrajan, ingkang bagya mulyaSumangga kula dherekaken manungku puja, memuji ing Gusti ingkang Maha Suci, ingkang sampunparing kabagas-warasan dhumateng kula kula, panjenengan sedaya kanthi kabagas-warasan kalawau, ingenjing menika seged pepanggihan ing acara penyuluhan kesehatan keluwarga.Kula sakadang para mahasiswa ingkang nembe ngayahi kuwajiban KKN, matur nuwun sanget awitrawuh panjenengan sadaya mugi-mugi pepanggihan menika mbekta guna lan paedah tumrap kulapanjenengan sami.Bapak, Ibu ingkang kinurmatan, kathah sanget kadang, sedherek sanggi kula panjenengan ingkangkagungan sakit asma, mengi utawi sesak napas, istilah kedokteranipun asma bronchiale..........................................................................1.
 
Pidhato iku kadadeyan saka telung bagiyan, yaiku...a. pembuka, panutup, pandongo c. pangajeng-ajeng, pakurmatan, salamb. isi, piweling, pangajeng-ajeng d. pambuka, surasa basa, wasana basa2.
 
Sing kalebu peranganipun pambuka yaiku...a. pandhonga, paweling, salam c. Salam, pakurmatan, puji syukurb. Pangajeng-ajeng, sarining pidhato d. pandhonga, piweling3.
 
Kang kalebu pamuji syukur ing pidhato, tuladhane....a. sinten kemawon tamtu mboten remen....b. Mekaten atur kula, bilih wonten....c. Sumangga, ngaturaken puji syukuring ngarsaniing Gusti ingkang maha mirahd. matur nuwun sanget awit rawuh panjenengan sadaya....4.
 
......Kula sakadang para mahasiswa ingkang nembe ngayahi kewajiban KKN maturnuwun sangat awit rawuhpanjenengan sadaya....Saka kutipan ing dhuwur kang lagi pidhato yaiku...a. ketua Rt b. Pak lurah c. Mahasiswa d. ketua Osis5.
 
kaparenga matur, kula minangka wakil saking para siswa kelas 3, ingkang sampun kagula wentah tigangtaun ing sekolahan punika kanthi kebah asih...Kutipan ing dhuwur nerangake kang lagi pidhato yaiku....a. bapak kepala sekolah b. Wali murid c. Bapak/ ibu guru d. wakil siswa kelas III6.
 
Kagiatan maca, nliti banjur nulis asil panilitian ngenani cerkak sing diwaca diarani...a. nithingi cerkak b. Guru gatra c. Nimbang cerkak d. ngelek-elek cerkak 7.
 
Urutan kadadeyan wiwitan nganti wekasan ing cerkak diarani....a. Alur utawa plot b. setting utawa latar c. wektu d. Paraga
PETUNJUK UMUM:
1.
 
Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab.2.
 
Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.3.
 
Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.4.
 
Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ hitamkan jawaban yang benar.
 
8.
 
Sing diarani cerkak yaiku....a. Crita sing dawa banget pada karo novelb. karya sastra ing kaiket aturan guru gatra, guru wilangan, guru laguc. crita sing nyritakake lelakon wiwitan nganti wekasan kanthi cara jkang ringkesd. Karya sastra kang wujudake puisi jawa9.
 
Maca karya sastra cerkak iku bisa minterake...a. Tangga b. mripat c. batin d. Tangan10.
 
Ing ngisor iki salah siji asmane pengarang cerkak, yaiku....a. Waljinah b. Anom Suroto c. Yasadipura d. Triwiyono11.
 
Karya sastra cerkak iku bisa diwaca ing majalah...a. Kartini b. Kompas c. Nova d. Jayabaya12.
 
Cerkak iku cekakan saka tembung....a. Cerita sing cekak b. cerita cekak c. Cerita rakyat d. Ceritane di cekak 13.
 
Kajaba paraga utama uga ana sing diarani...a. Paraga kaloro b. paraga tambahan c. paraga antagonis d. Paraga-paraga14.
 
Dasanamane sakit asma kaya ing ngisor iki, kajaba....a. Gudigen b. Asma bronchitis c. mengi d. Sesak napas15.
 
Sesakit asma iku umume disebabake dening.... lan keturunana. energi b. Elegi c. Alergi d. udara16.
 
Supaya badan ora gampang kaserang penyakit para dokter nganjurake supaya....a. Dhahar lan ngunjuk vitamin ingkang kathah c. sare kirang langkung 20 jam sedintenb. ngulinakaken pala hidup sehat d. Dhahar ingkang kathah sanget17.
 
Kalebu ing pola hidup sehat yaiku....a. Olah raga nganti lemes c. Dhahar sadurunge krasa luwec. dhahar lan ngunjuk vitamin sing akeh d. Dhahar seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur18.
 
Bandhadonya yen katulis ing aksara jawa....a. c.b. d.19.
 
Kebone amba, menawa katulis ing aksara jawa....a. c.b. d.20.
 
, Tembung kasebut yen katulis aksara latin yaiku....a. pada gumrudhung c. Pada gumrudugb. Padha gumrudug d. padha gumrudhug21.
 
Aksara murda iku gunane kanggo nulis jenenge....a. uwong, tembung manca, mangsa c. Uwong, dolanan perkakasb. uwong, pangkat, panggonan, bebadan d. uwong, dina, sasi, taun22.
 
Aksara murda iku....a. ora kena dadi sesigeg/ paten c. Mung bisa dadi patenb. Ora bisa dadi pasangan d. Kanggo nulis tembung manca
 
23.
 
Aksara murda iku cacahe ana....a. 1 b. 8 c. 9 d. 1024.
 
Kitab jamus
Kalimasada mbutuhake aksara murda…
 a. ka, ra, ba, sa b. ka, sa c. ka d. ka, ta, sa25.
 
Wujude aksara mura Ga ya
iku…
 a. b. c. d.26.
 
Nulis jeneng Sutrisno sing bener yaiku….
 a. c.b. d.27.
 
, unine sing bener…..
 a. Resati b. Pasarti c. Respati d. Resarti28.
 
ukara kesebut yen kalatinake.....a. Pangeran Trunajaya iku pahlawan c. Pangeran Trunajaya punika pahlawanb.Pngeran Trunajaya pahlawan d. Raden Trunajaya punika pahlawan29.
 
Raden Gondamana, yen katulis ing aksara jawa.....a. c.b. d.30.
 
Palupi lair ing Taman sari, yen katulis jawa yaiku....a. c.b. d.31.
 
Gunane aksara swara yaiku...a. kanggo nulis jenenge wong, jenneng panggonan, lembaga lan bebadan hukumb. knggo nulis aksara swara sing dadi wanda, utamane tembung-tembung mancac. kanggo ganteni tembung saburine wanda sigegd. Kanggo ngganti aksara swara kang dadi wanda32.
 
Tembung ing ngisor iki kang mbutuhake aksara swara yaiku....a. arep b. usung c. oktober d. ireng33.
 
Aksara swara iku dudu aksara murda, mulane menawa
wis ana aksara swara….
 a. ora perlu maneh aksara murda c. isih bisa ketambahan aksara murdab. ora mbutuhake pasangane d. kabeh wangsulan salah

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ferinaeka liked this
Ai Tirza Hermawan liked this
devitaarinfir liked this
Abdurrahman Faris liked this
Nurul Hazanah liked this
Winni Evann Poetrie liked this
Abdurrahman Faris liked this
Bhumi Djawa Unesa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->