Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pravilnik Festivala Gavelline Veceri

Pravilnik Festivala Gavelline Veceri

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by redakcija8225
Pravilnik Festivala Gavelline Veceri
Pravilnik Festivala Gavelline Veceri

More info:

Published by: redakcija8225 on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
Na temelju
č
lanka 22. Statuta Gradskog dramskog kazališta "Gavella" donosim
PRAVILNIKFESTIVALA "GAVELLINE VE
Č
ERI"1.
 
OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1.
Gradsko dramsko kazalište "Gavella" u okviru svoje djelatnosti organizira festivalpod nazivom "Gavelline ve
č
eri".
Č
lanak 2.
Ovim Pravilnikom ure
đ
uju se osnovna pitanja organizacije i djelovanja festivala"Gavelline ve
č
eri", a naro
č
ito:- vrijeme i mjesto održavanja,- na
č
in izbora i utvr
đ
ivanje liste predstava,- upravljanje i vo
đ
enje Festivala,- nagrade,te ostala pitanja zna
č
ajna za održavanje festivala "Gavelline ve
č
eri".
Č
lanak
 
3.
"Gavelline ve
č
eri" su tradicionalna smotra kazališnih ostvarenja i organiziraju se usvrhu popularizacije dramske umjetnosti i prikazivanja na jednom mjestu najboljihdramskih kazališnih ostvarenja u Hrvatskoj.
Č
lanak 4.
"Gavelline ve
č
eri" nemaju status pravne osobe i u pravnom prometu se ostvaruju kaodio programa Gradskog dramskog kazališta "Gavella".
Č
lanak 5.
Ravnatelj GDK "Gavella" ujedno je i direktor "Gavellinih ve
č
eri".
 
 
Č
lanak 6.
"Gavelline ve
č
eri" održavaju se svake godine u listopadu i traju najviše osam (8)dana, odnosno prikazuje se najmanje pet (5), a najviše sedam (7) predstava u odabiruizbornika, te jedna predstava, na zatvaranju, izvan konkurencije.Organizator festivala, GDK "Gavella", pridržava pravo sudjelovanja s jednomsvojom predstavom, po odabiru izbornika."Gavelline ve
č
eri" održavaju se u Gradskom dramskom kazalištu "Gavella".Iznimno, zbog tehni
č
kih ograni
č
enja pozornice GDK "Gavella", pojedina izvedbauvrštena u festival "Gavelline ve
č
eri" može se odigrati u nekom drugom kazalištu uZagrebu.
2. FESTIVALSKA VIJE
Ć
A "GAVELLINIH VE
Č
ERI"
Č
lanak 7.
Festivalsko umjetni
č
ko vije
ć
e "Gavellinih ve
č
eri" ima 7
č
lanova.
Č
ine ga tri (3)
č
lanaprošlogodišnjeg prosudbenog povjerenstva, tri (3)
č
lana Kazališnog vije
ć
a te direktorFestivala.
Č
lanak 8.
Na prvoj sjednici Festivalskog umjetni
č
kog vije
ć
a
č
lanovi izme
đ
u sebe birajupredsjednika.Festivalsko umjetni
č
ko vije
ć
e obavlja zadatke predvi
đ
ene ovim pravilnikom, anaro
č
ito:- predlaže sastav prosudbenog povjerenstva za teku
ć
u godinu,- potvr
đ
uje izbornika,- prihva
ć
a selekciju predstava koju je izbornik uvrstio u repertoar "Gavellinihve
č
eri",- predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika,- u javnim nastupima, pojedina
č
no i kao Vije
ć
e promovira "Gavelline ve
č
eri",- predlaže susrete, razgovore i okrugle stolove koji
ć
e se održavati u sklopu"Gavellinih ve
č
eri", kao i druge informativne i marketinške aktivnosti,- predlaže sve popratne manifestacije u tijeku održavanja "Gavellinih ve
č
eri"
 
 
Č
lanak 9.
Festivalsko umjetni
č
ko vije
ć
e "Gavellinih ve
č
eri", pored radnih sjednica, obvezatnoodržava izvještajnu sjednicu.Izvještajna sjednica mora se održati najkasnije 30 dana nakon završetka "Gavellinihve
č
eri".
Č
lanak 10.
Festivalsko stru
č
no vije
ć
e "Gavellinih ve
č
eri"
č
ine ravnatelj, izvršni producent,voditelj marketinga i tehni
č
ki upravitelj GDK "Gavella".
Č
lanak
 
11.
Festivalsko stru
č
no vije
ć
e "Gavellinih ve
č
eri" obavlja stru
č
ne poslove u vezi s radomfestivala "Gavelline ve
č
eri".Festivalsko stru
č
no vije
ć
e
ć
e u organizacionom, marketinškom i tehni
č
kom smisluizvršiti sve potrebne radnje za održavanje Festivala, a naro
č
ito:- pripremiti i predložiti kona
č
ni program i financijski plan cijelog Festivala uokviru sredstava koja su osigurana,- utvrditi na
č
in korištenja osiguranih sredstava u skladu s financijskimplanom,- provjeriti mogu
ć
nost igranja predloženih predstava na pozornici i utehni
č
kim uvjetima GDK "Gavella",- odrediti redoslijed izvo
đ
enja predstava u konkurenciji,- izraditi marketinški plan,- organizirati uvjete za nesmetani rad izbornika i prosudbenog povjerenstva,- organizirati smještaj gostuju
ć
ih ansambala.
3. PRAVO PRIJAVLJIVANJA I SUDJELOVANJA
Č
lanak 12.
Pravo prijavljivanja i sudjelovanja na festivalu "Gavelline ve
č
eri" imaju ona javnanacionalna i gradska kazališta koja s vlastitim profesionalnim ansamblom njegujudramski repertoar.Krajnji rok prijava je 01. travnja teku
ć
e godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->