Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constelatii diamantine, nr. 9 (37) / 2013

Constelatii diamantine, nr. 9 (37) / 2013

Ratings: (0)|Views: 249 |Likes:
Published by Doina Dragut
Revista de cultura
Revista de cultura

More info:

Published by: Doina Dragut on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
Revist# de cultur# universal#editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Anul IV, Nr. 9 (37)Septembrie 2013
Per aspera ad astra 
_n acest num#r semneaz#: 
Iulian Chivu, Doina Dr#gu], George Popa, Virgil R#ze[u, Janet Nic#, George Filip, Emil Bucure[teanu,Daniel Marian, Livia Ciuperc#, George Ioni]#, Ion Pachia-Tatomirescu, George Petrovai, Florentin Smarandache, Gheorghe A. Stroia,Stelian Gombo[, Viorel Roman, Ion Vasiu, Mariana Zavati Gardner, Ionu] Caragea, Ion Iancu Vale, Octavian Lupu, Luca Cipolla, DianaIacob, Viorel B#etu, Mihaela Rotaru, Ana S@rghie, Ion Turnea, Nicolae B#la[a, Alensis De Nobilis, Cristian Petru B#lan, Larisa IleanaCasangiu, Mihai Horga, Nicolette Orghidan, Adrian Botez, George Baciu, {tefan Radu Mu[at, Valentin Nicoli]ov, Libuse Cacalova, IvanWiernisch, James Freeman, Joseph Josephides, Florica Ba]u Ichim, Daniela Dr#ghia, Boris Marian, Liviu-Florian Jianu, Eugen Deutsch,Vasile Menzel, Marin Voican-Ghioroiu, Tania Nicolescu, Sorin Pavel, Florin Iord#chescu, Nelu Vasile, Gheorghe B@lici, Cornel Galben
   J  a  n   V  e  r  m  e  e  r  -
   V  e   d  e  r  e   d   i  n   D  e   l   f   t
 
Iulian Chivu
,
Eroul în Grecia homeric
...pp.3,4
Doina Dr
gu
,
Versuri
.......................................p.4
George Popa
,
Vermeer sau lumina absolut 
..pp.3-7
Virgil R
ze
u
,
 Limba român
.........................p.7
Janet Nic
,
O pinie, dou
pinii
.......................p.8
George Filip
,
Versuri
.........................................p.9
E. Bucure
teanu
,
 
a gr 
it-a Zarathustra
...p.10,11
Daniel Marian
,
Un vernisaj...
.........................p.11
Livia Ciuperc
,
O dram
de acum100 de ani
....................................................p.12,13
George Ioni

,
Versuri
.....................................p.13
Ion Pachia-Tatomirescu
,
“Chiviene” - nukiwiene - care dinamiteaz
orizonturi
...pp.14-16
George Petrovai
,
 Limba ce-o vorbim - cea mai

rea
 
catedral
a românilor 
....................p.17
Florentin Smarandache
,
 Menscipulum
........p.18
Gheorghe A. Stroia
,
Timpul (via
  
a) trecea... în felii de tor
.................................................pp.19,20
Stelian Gombo
,

rintele Profesor DumitruSt 
niloae - Teologul
................................pp.21,22
Viorel Roman
,
 România 2030
......................p.23
Ion Vasiu
,
Versuri
.............................................p.24
Mariana Zavati Gardner
,
 Decizia
..................p.25
Ionu
Caragea
,
O întâlnire f 

argumente pentru citirea sufletului
..................................p.26
Ion Iancu Vale
,
Versuri
....................................p.26
Octavian Lupu
,
 Melcul Cel Anonim
 
i Discre
  
ia În
  
elepciunii
.....................................................p.27
Luca Cipolla
,
 Medjugorje, regina
 
iadversarul
........................................................p.28
Diana Iacob
,
Versuri
.........................................p.29
Viorel B
etu
,
Prognozele
 
i cruda realitate,readaptat în 2013
............................................p.30
Mihaela Rotaru
,
 Apologia valorilor perene -Ulmeni, Maramure
 
.........................................p.31
Anca Sârghie
,
“Fratele fiului risipitor”
.....p.32
Ion Turnea
,
Corabia
........................................p.33
Nicolae B
la
a
,
 Despre legi...
.................pp.34,35
Alensis De Nobilis
,
Versuri
............................p.36
Cristian Petru B
lan
,
 Basarabeni cuTricoloru-n frunte
............................................p.36
Larisa Casangiu
,
Simfonie pentru ciulini
...p.37
Mihai Horga
,
Versuri
.......................................p.38
Nicolette Orghidan
,
 Magnolii
...............pp.39-41
Adrian Botez
,
 A fi liber 
 
i s
 pân
................p. 42
George Baciu
,
Versuri
.....................................p.43
tefan Radu Mu
at
,
Versuri
...........................p.43
Valentin Nicoli
ov
,
Str 
inul
....................pp.44,45
Libuše

alová, Ivan Wiernisch, JamesFreeman, Joseph Josephides
,
Versuri
..........p.46
Florica Ba
u Ichim
,
Poeme în proz
.............p.47
D. Dr
ghia, D. Marian
,
 Bâlciul crea
  
iei
......p.48
Boris Marian
,
 Borismarianisme
...................p.49
Liviu-Florian Jianu
,
Proz
.............................p.49
Eugen Deutsch, Janet Nic
,
 Duel sonetistic
...p.50
Vasile Menzel
,
Versuri
....................................p.51
M. Voican-Ghioroiu
,
Scrisoare uitat 
..pp.52-55
Tania Nicolescu
,
Versuri
.................................p.55
Sorin Pavel
,
Constela
  
ii epigramatice
........p.56
Fl. Iord
chescu
,
Constela
  
ii epigramatice
..p.57
Nelu Vasile
,
Constela
  
ii rebusiste
................p.58
George Bâlici
,
Epigrame
................................p.58
Cornel Galben
,
Profil îndoliat 
...............pp.59,60
Sumar
 Constela\ii diamantine 
Revist
de cultur
universal
Fondat
la Craiova, în septembrie 2010- apare lunar -
Membri de onoare ai colectivului de redac
ie
- Prof. univ. dr. Remus RUS- Prof. dr. Florin AGAFI
EI, orientalist, sanscritolog- Diplomat Petre GIGEA-GORUN, ambasador, scriitor- Prof. univ. dr. George POPA, scriitor, traduc
tor, eminescolog,critic de art
Responsabilitatea privind con
inutul materialelor publicate în revista
Constela\ii diamantine
apar
ine strict autoruluicare semneaz
textul.
ISSN 2069 – 0657
Redac
ia
Redactor-
ef:DOINA DR
GU
Secretar general de redac
ie:JANET NIC
Redactori literari:IULIAN CHIVUBAKI YMERIRedactor artistic:FLORIN M
CE
ANU
Redactori asocia
i
- Prof. univ. dr. FLORENTIN SMARANDACHE, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. CRISTIAN PETRU B
LAN, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. univ. dr. VIOREL ROMAN, Germania,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia,poet
bilingv
, critic literar, traduc
tor- GEORGE FILIP, Canada, scriitorMaterialele se pot trimite la adresele:constelatiidiamantine1@gmail.comconst.diamantine@gmail.com
2
Anul IV, nr. 8(36)/2013
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Fondatori:Al. Florin }ene, Doina Dr#gu], Janet Nic#, N.N. Negulescu
Ilustra
ia revistei:
 Jan Vermeer
Adresa redac
iei:
Cartier L
pu
, Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,România, cod: 200440
DTP: Doina DR
GU
 
Anul III, nr. 5(21)/2012
 
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
3
Anul IV, nr. 9(37)/2013
Iulian CHIVU
Apreciat
a fi una dintre cele mai liber-tine mitologii, mitologia greac
, de unde
idogmele doctrinare mai pu
in exclusiviste promovate de greci, era considerat
de Hegeldrept
o religie a frumuse
  
ii
tocmai fiindc
filosoful o cunoscuse doar din surse poetice,unde numero
i eroi au devenit simboluri prinaccentuarea tenacit

ii cu care urmaser 
un
el sau prin pr 
 bu
irea lor sub amenin

rileunui destin nedrept. Probabil c
dintr-o astfelde cauz

i Homer a fost socotit el însu
i
bi-blia grecilor 
cu toate controversele care s-au
esut în jurul s
u. Platon, de pild
, a v
zutîn el o surs
de contradic
ii, de erori, de im- pietate
i imoralitate, iar Herodot g
sea c
Homer 
i Hesiod au fost cei care au dat Gre-ciei zeii s
i. Dac
eroii mitologiilor hinduse,iraniene
i sumero-babiloniene se consacraudin perspectiva unor dogme puternic indivi-dualizate, cei greci protestau adesea f 

iexplicit împotriva olimpienilor corup
i, des-frâna
i
i nedrep
i, misiunea lor str 
lucinddoar în acest sens; profetismul apolinic
itelesticul dionisiac de la care se dezvolt
cultura ru
inii, dar 
i cea a vinov

iei. Înaceast
conjunctur 
, E.R. Dodds apreciaz

atât oamenii cât
i zeii sunt u
or de jignit
i c
, dintr-o trufie u
or de în
eles, zeii potaccepta compromisuri profane, îns
mânneclinti
i în vanit

ile lor 
i î
i ap

statutul.Acea cultur 
greac
a vinov

iei f 
cea ca unfiu s
se simt
îndatorat fa

de tat
l s
u,altfel pedeapsa
hybrisului
devenea capital
într-o psihologie în care semnifica
iile r 
mânireversibile pe fondul concep
iilor desprelume ce nu se puteau schimba de la o ge-nera
ie la alta. A r 
mâne îndatorat moralconducea în mentalitatea vechilor greci laruin
(
ate
). Se mai ad
ugau pe de alt
parteispitele, ca impulsuri ira
ionale
i destinul(
moira
), adeseori pecetluit de un blestem,mai ales dac
acesta venea de la tat
. Siste-mul de rela
ii interumane era riguros cenzuratde zeu; el putea s
condamne
i s
gra
iezediscre
ionar, uneori zeul putea s
-i tulburemin
ile omului
i s
-l domine în exclusivitate, putea s
-i trimit
vise anticipative
i alte pre-moni
ii. Eroul ap
rea în numele unei con-flictualit

i general umane
i cel mai adesea,cu m
re
ia lui tragic
, î
i asuma în nume pro- priu solu
ionarea sacrificându-se. De aceeaîn Grecia lui Dracon se instituia dreptul fie-

rei cet

i s

i venereze proprii zei
i eroiaducându-li-se ofrande
i jertfe în mod ne-diferen
iat. De aici în
elegem c

i eroul, ca
i zeul, era socotit o fiin

de esen

superi-oar 
, odele lui Pindar 
i istoriile lui Herodotvenind cu numeroase m
rturii în acest sens.Despre cinstirea lor, spune E. Rohde, la Ho-mer nu g
sim nicio relatare chiar dac
greciidemonstraser 
de mult
vreme o bogat
ima-gina
ie despre lumea cealalt

i împ
rt

iser 
o puternic
credin

în nemurire încât a fostnevoie de legisla
ia lui Solon spre a diminuaamploarea unor exager 
ri. Suntem a
adar înfaza incipient
a întemeierilor simbolice; fazaepicii eroice
i a tragediei. Cu sprijinul auto-rilor de ode
i al filosofilor, se va face pasulspre idee; de la
hyponoia
i
alegorie
spre
simbol
. Constituirea limbajului simbolic, po-trivit mai multor surse, a avut loc totu
i odat
cu constituirea simbolurilor, simbolismul fi-ind totodat
limbajul predilect al primitivilor 
i se dezvolta concomitent cu mantica
i oni-rosophia, cu decriptarea sensurilor secretedin practicile ini
ia
ilor, ale oracolelor 
i dinmisterii. Simbolistica aducea prin „vindeca-rea lui Homer”, prin punerea sub semnul ale-goriei a tot ceea ce contravenea exigen
elor morale grece
ti, contrar tratatelor r 
mase dela Heraclit (
 Alegoriile homerice
)
i de la Por- phirius (
Pe
 
tera nimfelor 
), singurele care auajuns pân
la noi. O observare atent
a evo-lu
iei mitului homeric
i a consacr 
rii erouluiîn plan simbolic permite stabilirea a dou
repere cu semne care des
vâr 
esc simbolulca atare: na
terea miraculoas

i misiuneaspectaculoas
. În ce prive
te na
terea, pre-luat
frecvent prin valoarea ei de simbol
ide basmele fantastice, Otto Rank exemplific
cu modele de genul Moise, Karna, Oedip,Perseu, Romulus, Hercule, Ghilgames etc.
iface trimiteri la leg
turi psihice nu mai pu
insimbolice legate de rela
ia tat
/fiu, de aban-donul pe ap
al nou-n
scutului, competi
iafra
ilor pentru dragostea mamei (adesea fe-cioar 
) etc. Psihanaliza vine mai târziu s
l
-mureasc
înc
unele necunoscute, dar 
i s
confirme unele teze ale antichit

ii; de pild
se demonstreaz
c
înainte de a vorbi chiar,copilul „posed
deja un redutabil arsenalsimbolic”. În teoria lui Durand, simbolisticaare trei componente sau structuri: una ar fiaceea schematic
, privitoare la nivelul ver- bal sau actan
ial, a doua structur 
se refer 
la nivelul atributiv al substantivalului
i epi-teticului
i cea de a treia structur 
este ceacultural
, cu determin
rile ei socio-istorice.Iar cum omul, prin natura lui, este concomi-tent cauzalitate
i motiva
ie, adic
explica
ie
i în
elegere, ca s
-l parafraz
m pe P. Ricoeur,e de în
eles de ce marile opere ne vorbesc nudespre un om oarecare, ci despre om în ge-nere, Durand sintetizeaz
: „Ce-mi pas
la ur-ma urmelor de Homer, de Shakespeare desprecare nu
tiu nimic, de Bosch despre care
tiufoarte pu
in! Dar ceea ce r 
mâne este
 Iliada
,
 Hamlet 
,
 Regele Lear 
sau
Gr 
dina desf 

-rilor 
.” Acestea, în chip patent sau/
i latent,repet
con
inuturi sau/
i scheme inten
ionaleca în lupta lui Apollon cu Python în înte-meierea Oracolului de la Delfi, în na
tereaAthenei, Demeter 
i Persefone, apoi ca înDeucalion
i Pyrha, Danaidele, Perseu, Sisif etc. despre care nu vom vorbi decât în chiptangen
ial, lucrurile fiind altfel destul de cu-noscute
i ca substan

epic

i ca simbol.Un alt lucru ne va re
ine aten
ia mai insis-tent: înclina
ia vechilor greci spre idee
i, înconsecin

, spre simbol. Simbolistica greac
a cuprins toate aspectele fundamentale alevie
ii
i ale destinului
i de aceea eroii ei suntsimboluri ale personalit

ii de la gra
ie la pr 
- bu
ire
i da la a
teptare pân
la dezam
gire;calea de mijloc nu a produs simboluri. În sim- bolistica greac
nimic nu excede, nimic nuse anuleaz
; Antigona
i Dioscurii, Perseu
i Heracle, Sisif 
i Tantal... Pentru ordineacosmic

i natura uman
- simboluri olimpi-ene
i umane, iar pentru aspira
ii, volupt

i
i reprezent
ri terifiante - himere, nimfe
imon
tri. Buffiere, pe care l-am citat mai sus,

sea la Homer o preocupare explicit
pentru
Eroul \n Grecia homeric#Eroul \n Grecia homeric#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->