Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Lim Nelle Att Insegnamento Apprendimento Bevilacqua

Lim Nelle Att Insegnamento Apprendimento Bevilacqua

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 573|Likes:
Published by Barbara
Articolo che riflette sulle potenzialità e i possibili usi della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nei processi di insegnamento-apprendimento
Articolo che riflette sulle potenzialità e i possibili usi della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nei processi di insegnamento-apprendimento

More info:

Published by: Barbara on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

 
Ad ANH mjaaj drrnvnrì bn nmujimdhjmrc(d||jmbnhjmrc- \crjmwndanrì j |cuunfnan zun azianc 6<<>.F~ Fdfdd Fjvnadetzd nu anejmujb zmbj dEjdrnvj Echhcmu Drrnfzwncmj(Mcm echhjendaj(Mcm c|jj bjnvdrj 6-: Nrdand Anejmuj-  fdfjvnadLihdna-ech
 4
 
Mjaa„dhfnrc bjaa„zrnanwwc bjaaj rjemcacinj nm ecmrjurn uecadurnen! Ad ANH AdvdimdNmrjdrrnvd Hzarnhjbndaj.!
zmc ue`jvhc nmrjvdrrnc e`j rvduocvhd na |jvucmda ech|zrjv nm zm ech|zrjv bn rzrrd ad eaduuj‘ 
! à nm idbc bn ocmnj mzcvn j nh|crdmrn ecmrnfzrndaad bnbdrrned! |je`î |zö bnvjmrdj da rjh|c urjuuc zmc urzhjmrc |j
echzmnedvj!ecc|jvdvj
j
ijmjvdvj d||vjmbnhjmrn unimnonedrnn-
Ecmnzidmbc aj eddrrjnurne`j bnvnuzdanwwdwncmj j |jujmrdwncmj rn|ne`j bjaad advdimd rdbnwncmdaj ecm aj nmmcvdrnvjc||crzmnrì e`j bjnvdmc bda bninrdaj! bdaad n|j j hzarn(hjbndanrì j bdaa„nmrjdrrnvnrì!ecmujmrj bn u|curdj na ozaec bja |cejuuc ochdrnvc uzaad eaduuj j uzian dazmmn- Tzjurnbnvjmrdmc ecuciijrrn drrnvn bja acc d||jmbnhjmrc! ed|den bn ecurznjecmrnmzdhjmrj ud|jn j unimnonedrc ecm ecmud|jvcajwwd j nmrjmwncmdanrì! bn uvcaijjech|nrn dzrjmrnen[4Xdme`j nm ochd ecaadfcdrnvd! noajrrjmbc uzaaj ju|jnjmwj echzmn!nmrj|jrdmbc aj nmochdwncmn! zrnanwwdmbc ecmcuejmwj jb dfnanrì uz zm |ndmchjrdecimnrnvc! nm hcbc oajuunfnaj j d||c|ndrc nm unrzdwncmn jdan mzcvj c nh|jvnurj!rduochdmbcaj idbzdahjmrj mjaaj ecunbbjrrj
kj~ ech|jrjmenju
-Nm tzjurd |cu|jrrnvd! tznmbn! à |cuunfnaj hjrrjj nm nudarc zm zrnanwwc bjaaj|crjmwndanrì bjaad ANH |nþ urzhjmrdaj e`j onmdanurnec-
Ad ANH mjaaj drrnvnrì bn nmujimdhjmrc(d||jmbnhjmrc- \crjmwndanrì j |cuunfnan zun azianc 6<<>.F~ Fdfdd Fjvnadetzd nu anejmujb zmbj dEjdrnvj Echhcmu Drrnfzwncmj(Mcm echhjendaj(Mcm c|jj bjnvdrj 6-: Nrdand Anejmuj-  fdfjvnadLihdna-ech
 6
 
\CRJMWNDANRD„ BJAAD ANH\CRJMWNDANRD„ BJAAD ANHA„zrnanwwc bjaad ANH d odvcj bn rzrrd ad eaduuj ecnmvcaij ian urzbjmrn nm |jujmwducaajenrdmbc ad hcrnvdwncmj db d||jmbjj! an jmbj |crdicmnurn bjn |cejuun ochdrnvn!vdacnwwdmbc ad bnhjmuncmj jadwncmdaj bjaaj rjemcacinj-Joonedej mjaad
ec(ecurvzwncmj
nm |vcivjuu
 
bn |jecun bnbdrrnen nm eaduuj j d bnurdmwd!ad ANH à zmc urzhjmrc e`j odvcnuej ad ecurzwncmj ecaadfcdrnvd bn ecmrjmzrn e`j! mcmdvjmbc zm eddrrjj dzrcju|anedrnvc echj dvvnjmj nmvjej |j n
ajdvmnmi cfgjer 
c |jaj vnbjcajwncmn.! |cuucmc juujj n|jun! nvnurn! hcbnonedrn! nmrjidrn d ujecmbd bjiancfnjrrnvn j bjaac uvnaz||c bjaa„drrnvnrì! odvcjmbc ochj bn mjicwndwncmj! ecmocmrc!dichjmrdwncmj j ucazwncmj ecmbnvnud bn |cfajhn 
 |vcfajh ucanmi
.-Ad ANH! tznmbn! nm zmd |cu|jrrnvd ecurzrrnvnurd! |zö ecmunbjdun zm |cuunfnaj rccaecimnrnvc! zmc urzhjmrc ‑zmc‘ j mcm ‑acurzhjmrc. e`j dnzrd n bnuejmrn mjaadurzrrzdwncmj bjn |c|n ecmejrrn hjmrdan! mjaac uvnaz||c bja |jmunjc enrnec!njmrdmbc ecuá mjaaj ecunbbjrrj ‑rjemcacinj d|jrj‘! e`j odenanrdmc ad ec(ecurzwncmj jad ecmbnvnuncmj ucendaj bn ecmcuejmwd-Nm tzjurd |cu|jrrnvd zmd bnbdrrned e`j od zuc bn urzhjmrn rjemcacinen echj ad ANH àunezdhjmrj zmd
bnbdrrned adfcvdrcvndaj
! e`j |nvnajind a„d||jmbnhjmrc bn |cejuun ja„detznunwncmj bn ech|jrjmwj daa„duunhnadwncmj c |cbzwncmj bn ecmrjmzrn-Ad eaduuj bnvjmrd ‑adfcdrcnc‘ ejmrdrc uza odj! bcvj a„drrnvnrì bnbdrrned un ocmbd uza
ajdvmnmi f~(bcnmi
! j ‑echzmnrì bn d||jmbnhjmrc‘! da ezn nmrjmc |nhjiindmc urdrjinjj |drne`j echj ad ajwncmj bndacidrd! ad uenrrzd ejdrnvd! ad uenrrzd ecaadfcdrnvdfaci j ynkn.! na onaj(u`dnmi! na vnbjc hdknmi! na |cbedurnmi-Zm)dard |crjmwndanrì bn tzjurc urzhjmrc rjemcacinec à a„ 
nmrjvdrrnnrì
! jud |cuunfnajdrrdvjuc ad ejdwncmj! hcbnoned j |jucmdanwwdwncmj bjn onaj! na ecaajidhjmrc rdnucuj bnvjuj! a„deejuuc daad jrj- Dme`j a„dwncmj onuned uzaad ANH inced zm zcacnh|crdmrj7 ecmujmrj a„zrnanwwc j ac uvnaz||c bjaad echzmnedwncmj mcm vjfdaj! enmjuned-Nmecdiindmbc azrnanwwc bn bnvjuj nmrjaanijmwj ujecmbc ad ecmejwncmjhzarnbnhjmuncmdaj bjaa„nmrjaanijmwd bn Idbmj[6X.! ech|jrjmwj! drrnrzbnmn j nmeanmdwncmnmjaa„doocmrdj ech|nrn bn bnoojjmrj mdrzd! j dbdrrdmbcun daad hcarj|anenrì bn |cejuund||jmbnrnvn j bn urnan ecimnrnvn! ad ANH nuzard darjuá hcarc zrnaj mjaa„nmrjidwncmj bjiandazmmn bnvjudhjmrj dfnan j urdmnjn7 odvcnuej nmrjvjmrn bn nmbnvnbzdanwwdwncmj j bn|jucmdanwwdwncmj bjian d||jmbnhjmrn! mja nu|jrrc bjaaj bnoojjmwj nmbnvnbzdan j
Ad ANH mjaaj drrnvnrì bn nmujimdhjmrc(d||jmbnhjmrc- \crjmwndanrì j |cuunfnan zun azianc 6<<>.F~ Fdfdd Fjvnadetzd nu anejmujb zmbj dEjdrnvj Echhcmu Drrnfzwncmj(Mcm echhjendaj(Mcm c|jj bjnvdrj 6-: Nrdand Anejmuj-  fdfjvnadLihdna-ech
 5

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Barbara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->