Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
geografi tingkatan dua

geografi tingkatan dua

Ratings: (0)|Views: 1,493 |Likes:
Published by lifemail

More info:

Published by: lifemail on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2012

pdf

text

original

 
SENARAI KANDUNGANTAJUK MUKA SURAT 
Senarai Kandungan………………………….……………………………..
1
Penghargaan………………………………………………………………..
2
Pendahuluan……………….……………………..………………………..
3
Objertif Kajian……………….…………………………………
4-7 
Kawasan Kajian………………………………………..
8
Kaedah Kajian………………………………………………………..
9
Hasil Kajian.………………………………………………………...
10-13
Rumusan…………………………………………………………….
14 
Rujukan……………………………………………………………...
15 
Lampiran .…………………………………………………………...16-18
PENGHARGAAN
1
 
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepadasemua pihak yang telah membantu saya dalampengumpulan maklumat hingga terhasilnya laporankajian ini. Ucapan terima kasih ditujukan khususnyakepada ibu bapa saya yang telah banyak memberidorongan dan sokongan sepanjang kajian dijalankan. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan ZakinaHarun, guru Geografi Tingkatan Dua Rose, yang telahmemberi panduan, nasihat serta bimbingan sepanjangmasa kajian dijalankan,dan juga kepada kepada TuanPengetua sekolah yang telah memberi surat kebenaranuntuk menjalankan kajian ini.Saya juga mengucapkan ribuan terima kasihkepada responden-responden Kampung Pasir Pekanyang sudi ditemu-bual dan memberi maklumat.Akhir sekali, saya juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada rakan-rakan kumpulan saya yang telahmemberi sokongan dan kerjasama sepenuhnyasemasa kajian dijalankan.
PENDAHULUAN
2
 
Saya, Amar Firdaus B. Mohd Arif, murid TingkatanDua Rose di Sekolah Menengah Kebangsaan Zainab 2.Saya telah menjalankan kajian di kawasan kediamansaya. Saya menjalankan kajian tentang komposisipenduduk di sebahagian kawasan kampung PasirPekan. Saya juga menjalankan temu bual tentang jenispekerjaan penduduk di kawasan kajian. Sayamengambil masa kira-kira 6 minggu untukmenjalankan kajian dan menulis laporan.Melalui kajian yang dijalankan, saya mempelajarikaedah merekod data dan mempersembahkan datadalam bentuk jadual dan graf. Saya juga dapatmengenal pasti komposisi penduduk di kawasankajian, dan juga jenis perkerjaan penduduk. Sayaberbangga dengan penduduk yang berbilang kaum dikawasan kediaman saya.
3

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nhuda_211296 added this note
Mana borang soal selidik ?
Ain Syazana added this note
apesal bende yang saye nak x de
Chong Pei Pei added this note
whr is lampiran??? so hard to do it..
Muhd Najmi liked this
Mohd Luqman liked this
CH'NG KIA CHUAN liked this
CH'NG KIA CHUAN liked this
Jing Vern liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->