Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
116. - 3

116. - 3

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKEDA UREDBAMA URE
Đ
UJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGAHRVATSKOGA SABORA, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, rujan 2013. godine
 
2
 PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKEDA UREDBAMA URE
Đ
UJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGAHRVATSKOGA SABORAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u odredbi
č
lanka 88. stavka1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJUUREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEMZAKONA PROISTE
Ć
I
Zakonom o ovlasti Vlade Republike da uredbama ure
đ
uje pojedina pitanja izdjelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 108/2012), ovlaštena je VladaRepublike Hrvatske da svojim uredbama ure
đ
uje pitanja teku
ć
e gospodarske politikeiz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog prora
č
una i propisivanjaporeza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može ure
đ
ivati samoHrvatski sabor. Pored ustavnog ograni
č
enja, prema kojem Vlada Republike Hrvatskene može ure
đ
ivati pitanja koja se odnose na razradu Ustavom Republike Hrvatskeutvr
đ
enih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav,ustrojstvo, djelokrug i na
č
in rada državnih tijela i lokalne samouprave, ovlast VladeRepublike Hrvatske da ure
đ
uje (samo) pitanja teku
ć
e gospodarske politike ograni
č
ena je još i odredbom prema kojoj Vlada Republike Hrvatske može koristi ovu ovlastsamo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda.Iznimno, ovlaštena je Vlada Republike Hrvatske da u razdoblju od danaraspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora, pa do dana prvog zasjedanjanovoizabranoga Hrvatskoga sabora, uredbama ure
đ
uje pojedina pitanja iz djelokrugaHrvatskoga sabora, osim onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske možeure
đ
ivati samo Hrvatski sabor i donošenja ili izmjena državnog prora
č
una, tepropisivanja poreza.Ovlast Vlade Republike Hrvatske da u zakonodavnoj delegaciji svojimuredbama ure
đ
uje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora prestat
ć
e premaspomenutom Zakonu 1. listopada 2013. godine, jer tog dana isti
č
e rok od godine danakada je Vladi Republike Hrvatske dana ta ovlast.Predlagatelj ocjenjuje da mu i nadalje treba podijeliti zakonsku ovlast zadonošenje uredbi na temelju zakonske ovlasti, ali ograni
č
eno kao i do sada - samo urazdoblju kada Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, te za razdoblje kada je Hrvatskisabor raspušten ili mu je istekao mandat.S obzirom da je
č
lankom 79. Ustava Republike Hrvatske propisano daHrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put, izme
đ
u 15. sije
č
nja i 15.srpnja i drugi put, izme
đ
u 15. rujna i 15. prosinca, Vlada Republike Hrvatske
ć
e ovu
 
3
ovlast imati samo u razdoblju od 15. prosinca 2013. do 15. sije
č
nja 2014. godine, teod 15. srpnja 2014. do 15. rujna 2014. godine.
III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
 Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati posebna sredstva udržavnom prora
č
unu Republike Hrvatske.
IV.
 
PRIJEDLOG DA SE ZAKON DONESE PO HITNOM POSTUPKU
Sukladno
č
lanku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj81/2013) predlaže se ovaj Zakon donijeti po hitnom postupku kako bi se sprije
č
ilonastajanje pravne praznine i Vladi Republike Hrvatske omogu
ć
ilo da i ubudu
ć
e, kada je to nužno, donosi uredbe na temelju zakonske ovlasti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->