Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
70Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aurel Romila - Psihiatrie Ed.2,2004

Aurel Romila - Psihiatrie Ed.2,2004

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,228 |Likes:
Published by adelutul
o carte valoroasa
o carte valoroasa

More info:

Published by: adelutul on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
AUREL ROMILA
Profesor de psihiatrieUniversitatea de Medicinã ºi Farmacie„Carol Davila“ BUcureºti 
PSIHIATRIEPSIHIATRIEPSIHIATRIEPSIHIATRIEPSIHIATRIE
Ediþia a 2-a revizuitã
Editat de Asociaþia Psihiatrilor Liberi din RomâniaBucureºti, 2004
 
Tehnoredactare computerizatã:
dr. Victor Marinescu
Trezorier:
dr. Dumitru Scorþescu
Management ºi distribuþie:
dr. Marian Popa
ISBN: 973-0-03617-9
 
Prefaþã la ediþia a II-a
Cartea a fost completatã cu noutãþile psihiatriei biologice ºi adãugitãcu anumite subcapitole ºi scheme didactice. Ea reprezintã o sintezã a 40 de anide psihiatrie ºi sperãm sã ajute în formarea viitorilor psihiatri ºi psihologi.
Prof. Dr. AUREL ROMILA
Bucureºti, 2004
Prefaþã la ediþia I
A scrie azi o „psihiatrie” poate fi considerat un demers prezumþios fieºi numai pentru cã domeniul s-a diversificat enorm ºi greu ar fi de cuprinschiar în zeci de volume.Cu toate acestea, bazat pe o experienþã de o viaþã (din care peste 20 deani de învãþãmânt în specialitate) am îndrãznit sã elaborez o lucrare desintezã – similarã mai curând unui breviar, unui lapidarium – în dorinþade a pune la dispoziþia tinerilor mei colegi (ºi nu numai psihiatri) un ins-trument cu care sã identifice ºi sã depãºeascã mai uºor maleza existenþei.În aceastã carte, pe lângã noþiunile de bazã ale psihiatriei clinice, amabordat atât concepþiile importante privind boala psihicã cât ºi câteva jaloane terapeutice ºi limitele lor (pentru cã nimic nu poate fi mai nociv înmedicinã decât fetiºizarea unui medicament sau a unei metode): terapiilebiologicã ºi psihologicã, inclusiv noile achiziþii psihoterapeutice precumresocializarea, demers modern cãruia i-am dedicat aproape întreaga meaactivitate profesionalã. Ultimul capitol se adreseazã atât psihiatrilor, cât ºimedicilor legiºti, angajaþi în interpretarea comportamentului bolnavuluipsihic în raport cu normele juridice.Mulþumesc celor care m-au ajutat efectiv sã exist ºi sã rezist în condiþiileunui prelungit „Ev Mediu” ºi sã public aceastã carte. Printre aceºtia, la locde cinste se numãrã membrii Asociaþiei Psihiatrilor Liberi din România cuprecãdere dr. V.Þuculescu ºi Comitetul de Sprijin al aparþinãtorilor (maiales familiile Onu ºi Marinescu), cei care au susþinut organizarea uneipsihiatrii resocializante, comunitare, înþelegându-i valoarea.

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
Elena Mincan added this note
un geniu..
Elena Mincan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Boogy Andrey liked this
Florina Nitescu liked this
Ars Stef liked this
black999er liked this
anca_panait liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->