Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dones exemplars - Prado Esteban

Dones exemplars - Prado Esteban

Ratings:
(0)
|Views: 110|Likes:
Published by LibertadAmistad
Publicat al seu bloc, 'Mujer, verdad y revolución integral', el febrer de 2013.
"Ara més que mai són necessàries dones entregades a empreses èpiques perquè en les colossals catàstrofes socials que s'acosten necessitarem d'aquest esperit i d'aquesta capacitat de sacrificar-ho tot al bé com a idea realitzable.

Deixo extractes d'algunes cartes de dones, algunes molt joves, altres ja mares, que es van comprometre amb un ideal de vida humana, amb independència que tal ideal tingués encert i error, i van entregar la seva vida per ell. Són per això modèliques i dignes de ser imitades."
Publicat al seu bloc, 'Mujer, verdad y revolución integral', el febrer de 2013.
"Ara més que mai són necessàries dones entregades a empreses èpiques perquè en les colossals catàstrofes socials que s'acosten necessitarem d'aquest esperit i d'aquesta capacitat de sacrificar-ho tot al bé com a idea realitzable.

Deixo extractes d'algunes cartes de dones, algunes molt joves, altres ja mares, que es van comprometre amb un ideal de vida humana, amb independència que tal ideal tingués encert i error, i van entregar la seva vida per ell. Són per això modèliques i dignes de ser imitades."

More info:

Published by: LibertadAmistad on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

 
 ONES EXEMPLARS
Prado Esteban
Publicat al seu bloc, “Mujer, verdad y revolución integral”, el febrer de 2013.“No i a !osades de felicitat ni de descans. "s va se#!re !er un ca#$ eroic ca! a la dignitat i la su!eració de la vida.” 
(León Felipe)La nostra auto-construcció necessita reerents! "odels i e#e"ples $ue donin contin%uts al ser i pensar-sedona&'uan e conte"plat lart sacre $ue es conser*a en es%l+sies! catedrals i "useus se"pre "a cridatlatenció la prolieració de representacions de les ",rtirs! especial"ent a les taules i tapissos dels se%lesX i X.! "odels de dona lluitadora $ue aparei# en no"broses ocasions a"b la pal"a i les$uena& Entenc$ue "oltes dones an (e") *ist en a$uestes i%ures un ideal de e"initat $ue es realit/a en lentre%a acauses %rans i "a%n0i$ues! $ue e#pressa la plenitud de la"or a la *ida entre%ant %enerosa"ent la se*apr1pia e#ist2ncia indi*idual! +s "+s! crec $ue a$uest ar$uetip de dona a tin%ut una inlu2ncia ona"entalen inno"brables %eneracions de dones a Occident&Els 3lti"s dies! lle%int un llibre $ue recull les
“%artes dels conde#nats a #oder v$cti#es de na&is#e” 
 (4arcelona!5678)! obser*o la or9a de "oltes de les cartes escrites per dones! "air"o en a$uesta idea! en a$uestai"at%e de la pot2ncia *italista i la or9a desperit $ue destil:la una cultura esde*in%uda de lEdat Mit;anaoccidental en el $ue a leroi se su"a lero<na co" a co"pendi de la *irtut u"ana derra"ada en els dosse#es& Preerei#o parlar derois"e abans $ue de *0cti"es! a$uelles $ue *an ser conde"nades a "ort o*an ser en $ualitat de co"batents pels seus ideals! i%ual $ue les ",rtirs cristianes& an ser! en tot cas!derrotades per1 no u"iliades ni doble%ades&A$uests ets són la "a;or reutació da$uesta idea insensata $ue no *a" ser sub;ectes de la ist1ria sinó3nica"ent +ssers atropellats! esc1ria de la societat! sot"eses perp2tues! bones per a res&Ara "+s $ue "ai són necess,ries dones entre%ades a e"preses 2pi$ues per$u2 en les colossals cat,stroessocials $ue sacosten necessitare" da$uest esperit i da$uesta capacitat de sacriicar-o tot al b+ co" aidea realit/able&Dei#o e#tractes dal%unes cartes de dones! al%unes "olt ;o*es! altres ;a "ares! $ue es *an co"pro"etrea"b un ideal de *ida u"ana! a"b independ2ncia $ue tal ideal tin%u+s encert i error! i *an entre%ar la se*a*ida per ell& Són per ai#1 "od2li$ues i di%nes de ser i"itades&
Marie Fi#c(er
! austr0aca! arrestada per la =estapo ;unta"ent a"b el seu "arit! torturats i decapitats!escriu les se*es 3lti"es cartes al seu "arit>
“sou l'(!oca #)s feli* de la #eva vida. "ns e# entregat l'un a l'altreen tot... +igues valent, esti#at udi, !ren-o tot co# vingui” 
 i a la se*a illa>
“no )s tan i#!ortant viure uns dies #)so #enys... +igues valenta i #ant)n-te fer#a” 
 (sense data)&
?ed@ rac(
! B6 an@s! austr0aca! escriu a la se*a a"0lia
“les #eves salutacions !er a vosaltres i tot el #eu infinit a#or !er a all bell i all bo... Passo el te#!s a la cel/la de la #ort a#b la #i#a cal#a”
(C5 de "ar9 de 56B)&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->