Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
244Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simbolismul romanesc

Simbolismul romanesc

Ratings:

3.67

(3)
|Views: 19,929 |Likes:
Published by ischiaaa

More info:

Published by: ischiaaa on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
Simbolismul rom
â
nesc
Ap
ă
rut
 î 
n a doua jum
ă
tate a secolului al XIX-lea, ca o reac
ţ
ie antiparnasian
ă
,simbolismul constituie un curent de circula
ţ
ie universal
ă
care se dezvolt
ă
 
 î 
n Fran
ţ
a
 î 
ntr-un climat de dezam
ă
gire
ş
i de ne
 î 
ncredere
 î 
n viitor, stare care poate fi definita caun nou
mal du sciele
. In scurta vreme, mi
ş
carea cap
ă
t
ă
o amploare europeana,r
ă
sp
â
ndindu-se in Belgia, Rusia, Italia, Rom
â
nia etc.
Simbolismul rom
â
nesc
este un fenomen literar aproape sincron cu celeuropean, ap
ă
r
â
nd
 î 
ntr-o perioad
ă
 
 î 
n care literatura noastr
ă
se p
ă
trunsese deja despiritul modernit
ăţ
ii.S remarc
ă
climatul vitreg
 î 
n care apare aceste curent: simboli
ş
tii, sus
ţ
in
ă
toriidoctrinei
Contemporanului
si s
ă
m
ă
n
ă
tori
ş
tii privesc cu ne
 î 
ncredere aceast
ă
mi
ş
care
 î 
n spa
ţ
iul poeziei.Autohtonizat, simbolismul rom
â
nesc se dezvolt
ă
ca o form
ă
de negare alirismului epigonic, eminescian, dar
ş
i asimil
â
nd parnasianismul. Apari
ţ
ia sa
 î 
nmediul mic burghez,
 î 
n climatul de provincie
 îş
i g
ă
se
ş
te explica
ţ
ia
 î 
n spiritul defrond
ă
la adresa societ
ăţ
ii.
Î
n evolu
ţ
ia acestui curent s-au manifestat mai multe etape
ş
i direc
ţ
ii. Curentulcunoa
ş
te ini
ţ
ial un moment al taton
ă
rilor legat de activitate de teoretician a luiAlexandru Macedonsky, care
 î 
n 1880 fondeaz
ă
revista
 Literatorul
, ea va g
ă
zdui celemai importante articole privitoare la poezia modern
ă
. Dintre acestea fac parte:
Arta versurilor
Despre logica poeziei (1880)
Poezia viitorului (1892)
Î
n
Poezia viitorului,
noua liric
ă
este definit
ă
ca ”muzic
ă
 
ş
i imagine”,versificarea neidentific
â
ndu-se cu poezia. Subliniind c
ă
logica poeziei este
 î 
nsu
ş
iabsurdul”, Macedonsky reac
ţ
ioneaz
ă
la una dintre cele mai evidente tare ale liriciirom
â
ne
ş
ti a acelui moment, prozaismul, afirm
â
nd: ”orice s
ă
ritur
ă
, oric
â
t de ira
ţ
ional
ă
 ar fi, este permis
ă
adev
ă
ratei poezii. Ceea ce nu i se iart
ă
este tocmai prozaismul,adic
ă
logica.” El discut
ă
 
ş
i no
ţ
iunea de instrumentalism, consider
â
ndu-l o form
ă
desimbolism
 î 
n care ”sunetele joac
ă
rolul imaginilor”Ca poet, Macedonsky este doar par
ţ
ial simbolist, nuan
ţ
ele dominante alecrea
ţ
iei sale fiind romantismul (
 î 
n ciclul
Nop
ţ
ilor
) sau parnasianismul (
 î 
n
Poemarondelurilor
) . Dintre elementele simboliste pe care le cultiv
ă
cu insisten
ţă
seremarc
ă
tehnica refrenului, preferin
ţ
a pentru sugestia cromatic
ă
 
ş
i pietrele pre
ţ
ioasesau motivul evad
ă
rii
 î 
n
ţ
inuturi exotice.Un alt teoretician al curentului este Ovid Densusianu care,
 î 
n revista, ”Via
ţ
a
 
nou
ă
”, elogiaz
ă
poezia citadin
ă
 
 î 
n care vede expresia dezl
ă
n
ţ
uirii energiei metropolei.St
ă
rile specific simboliste nu-l atrag
 î 
n mod special, de aceea direc
ţ
ia ini
ţ
iat
ă
de el afost catalogat
ă
drept ”pseudosimbolist
ă
”.
Î
ntre poe
ţ
ii simboli
ş
ti, un loc aparte ocup
ă
 
Ş
tefan Petic
ă
,
 î 
n a c
ă
rui oper
ă
seresimte influen
ţ
a eminescian
ă
(poezii ca
Fecioara
 î 
n Alb
)
ş
i Dimitrie Anghel, cu oevident
ă
preferin
ţă
pentru simbolurile florale (volumele
Î
n g
ă
din
ă
 
ş
i
Fantazii
).Mircea Demetriade, Traian Demetrescu, Iulie Cezar S
ă
vescu sunt mai apropia
ţ
i desimbolismul francez. Respingerea prozaismului,
 î 
nclina
ţ
ia spre st
ă
ri suflete
ş
tinedefinite, predilec
ţ
ia spre anumite teme
ş
i motive construiesc un profil comunacestor poe
ţ
i.Ca tipologie a eului liric, ei se pot caracteriza ca produs al unei sensibilit
ăţ
icitadine, moderne, decadente. Sunt domina
ţ
i fie de
spleen
, fie de plictis existen
ţ
ial.Decep
ţ
ia, dezam
ă
girea, repulsia fa
ţă
de realitate sunt evidente
 î 
n poezia lor. Cavariant
ă
de atitudine, exist
ă
 
ş
i aceea a revoltei, a gestului dinamitard.Poet al roman
ţ
elor, al atitudinii grandilocvente, al emfazei
ş
i ironiei, IonMinulescu propune un limbaj poetic neologic, cu preferin
ţ
e evidente pentru sonorit
ăţ
irare (
Î
ntr-un bazar sentimental
). Este poetul dorin
ţ
ei de evadare
 î 
n timp
ş
i spa
ţ
iu, altriste
ţ
i mascate sub v
ă
lul autoironiei (
Roman
ţ
a celor trei cor
ă
bii
,
Roman
ţ
a cheii
).Trecerea de la simbolism la poezia modern
ă
interbelic
ă
se realizeaz
ă
prinGeorge Bacovia, un poet considerat de unii o expresie integral
ă
a simbolismuluirom
â
nesc, iar de al
ţ
ii un poet imposibil de
 î 
ncadrat
 î 
ntr-un curent literar.
Î
n volumelesale,
Plumb
(1916),
Sc
â
ntei galbene
(1926),
Cu voi...
1930,
Comedii
 î 
n fond
(1936)apar multe din temele
ş
i motivele simboliste (t
â
rgul provincial, peisajul dezolant,starea de nevroz
ă
, moartea continu
ă
, iubirea agonic
ă
,
spleenul
, ploaia, plumbul,muzica lui Chopin, corbii), dar
ş
i evidente influen
ţ
e ale unor poe
ţ
i simboli
ş
ti(Baudelaire, J. Laforgue, T. Corbiere etc.)
Î
n litaratura noastr
ă
, simbolismul
 î 
nseamn
ă
deschiderea programatic
ă
spremodernitate
ş
i trecerea de la rural la citadin, mi
ş
care at
â
t de necesar
ă
sincroniz
ă
riipoeziei noastre cu spiritul secolului XX.BIBLIOGRAFIE: Bote Lidia,
Simbolismul rom
â
nesc
, E.P.L,. Bucure
ş
ti, 1966;C
ă
linescu, G.,
Istoria literaturii rom
â
ne de la origini p
â
n
ă
 
 î 
n prezent
, ed. a II-a,Ed. Minerva, Bucure
ş
ti, 1986.

Activity (244)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sylvyana Dragoi liked this
Ramona Abageru liked this
cbindila liked this
Bianca Grigore liked this
Anca Sch liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->