Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ucapan Abdullah Sani Taman Sabah 15 Okt 2005.

Ucapan Abdullah Sani Taman Sabah 15 Okt 2005.

Ratings:
(0)
|Views: 264|Likes:
Ucapan Ulung En. Abdullah Sani Hj. Abdul Salleh dalam Perasmian LOCAL FORUM KOMUNITI TUN SAKARAN MARIN PARK, SABAH PART, Sebagai Pengerusi Lcf-TSMP Pertama 2005.
Ucapan Ulung En. Abdullah Sani Hj. Abdul Salleh dalam Perasmian LOCAL FORUM KOMUNITI TUN SAKARAN MARIN PARK, SABAH PART, Sebagai Pengerusi Lcf-TSMP Pertama 2005.

More info:

Published by: Abdullah Sani Bin Haji Abdul Salleh on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

 
P.0.BOX 235 , 91308 SEMPORNA, SABAH MALAYSIATel-019 –808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah ParkTel 089–786349, Fax:089 -782015
Email :sanihjsalleh@yahoo.com
-1 --1 -
Sabah park
LOCAL COMMUNITY FORUMTSMP
( Forum Komuniti TempatanTaman Marin Tun Sakaran, TMTS)
Our Ref : FKT / TMTS / SP ( 001 )Tarikh : 15hb.Nov.2005Your Ref :
FORUM KOMINITI TEMPATANFKT-TMTS
Laporan Dari Pengerusi.FKT –TMTS: 15 Nov. 2005.Mesyuarat PERTAMA.
Pendahuluan,
Terlebihdahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggiPenghargaan di-atas kepercayaan tuan–tuan dan puan–puan untukmengujudkan ForumKominiti DiEra baru selepas
PENGWARTAAN
dan seterusnya memilih saya memikultanggungjawab sebagai Pengerusi
Pertama
 
FKT –TMTS
selepas Pengwartaan
8 buahPulau
dibawah Taman Sabahyang dikenali sebagai
Taman Marin Tun Sakaran
( TMTS )
atau TunSakaran Marin Park( TSMP )
pada 22hb. Julai 2004. Apa kita lakukan pada hari akan menjadi satu lipatan Sejarah TMTS, bertapaprihatinnya mesyarkat tempatan terhadap masa depan mereka, kita telah menjadikan diri
kita sebahagian daripada mesyarakat Taman Marin TunSakaran
yang akanmenentukan arah tujuh Taman ini
999
tahun akan datang, ini bererti pada tahun
3003
Komuniti ini telah melalui 15 hingga 20 generasi. Anak cucuk kita akan melihat sejarah nenek moyang mereka terhadap kewujudan Taman Marin Tun Sakaran.
150 tahun
dahulu Daerah Kawasan Taman ini dikenali sebagai Daerah
Mangi’indorah
(
The Sulu Zone TulisanJames Warren 
) moyang kita telah memeliharakawasan ini daripada pencerobohan.
999
tahun akan datang kitalah yang akan menentukannya kearah mana hendak kitatuju Warisan Nenek moyang kita .Kebijaksanaan kita memelihara Warisan ini berertikebahgagian anak cucuk kita pada masa akan datang.Dalam bahasa Bajau Suluk 
Mangi’indora 
bererti Kawasan tidak 
Cantik 
atau
bahaya 
, tetapi hari ini kita telah membuat keputusan untuk mencantikannya dan
 
P.0.BOX 235 , 91308 SEMPORNA, SABAH MALAYSIATel-019 –808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah ParkTel 089–786349, Fax:089 -782015
Email :sanihjsalleh@yahoo.com
-2 --2 -
menjadikannya sebagai
Taman(
Park 
)
kawasan yang
Cantik 
untuk 
999 tahun
akandatang.Tahniah kepada Taman Sabah, Pihak Kerajaan dan Rakan rakan dalam komunitikerana telah membuat satu keputusan yang bijak.Seperti mana ucapan sulung saya selepas Pengwujudansemula Forum KomunitiTempatan,FKT-TMTStempoh hari bersama Ajk –Ajk yang terdiri dari beberapa pesertaBengkel yang mejoritinya Waris Pulau dalam Taman Marin Tun Sakaran, Jawatan ini bukanlahsatu kemuliaan dan kebanggaan bagi saya, tetapi ia lebih kepada Tanggung-jawab yangharus dilaksanakan oleh saya dan rakan-rakan yang lain dalam FKT-TMTS.Mesyuarat Pertama kita ini telah tertangguh sebanyak 3 kali, disebabkan beberapaperkara yang tidak dapat di-elakan, Kita terpaksa menuggu jawapan rasmi dariPPHTSemporna mengenai kedudukan WARIS –WARIS sah yang tersenarai di Pejabat tanah danukurSempornaselepas PengWartaan dibuat, ini juga telah menyebabkanpihakTamanSabah 3 kali meluluskan Tempat dan Dewan kecil ini untuk kita bermesyurat dalam masasebulan.
LAPORAN 1.
Tindakan yang telah dilakukan selepasPengwujudan FKT TMTS Sebulan lalu.
Bagi memenuhi janji tempoh hari untuk mengenal pasti
WARIS SAH
, pihak sayatelah bertindak 
3 hari
selepas dipilih Sebagai Pengerusi untuk menghubungi Peg.DaerahSemporna Selaku PPHTdan Jabatan Tanah & Ukur Sempornauntuk mendapatkan beberapamaklumat waris, melalui Satu surat
Bil Ruj:Fkt/TMTS/SP(001).Bertarikh:1hb.Okt.2005
.Pihak PPHT telah menjawab sebahagian dari maklumat yang kita kehendaki dalamsuratnya ,
Dos(L):16/05/16 bertarikh: 8hb.Nov.2005
Senarai
WARIS SAH
.Setelah mengkaji dan melihat senarai yang dikeluarkan oleh PPHT Semporna, sayamendapati perlunya
Pengkotogerian
kumpulan Waris bagi menyenangkan kita menyusunprogram Waris secara telusdan teratur, untuk memastikan semua pihak berhak mendapatkan Hak Warisan masing-masing.Bagi maksud Waris Sah dalam
FKT-TMTS
, Pihak saya mencadangkan beberapakreteriayang harus di-ambil Perhatian.
3 Ketogori
adalah dicadangkan bagimemastikan Waris-waris Sah mendapat Haknya.
KUMPULAN 1
1.SENARAI WARIS BERGERAN –( Waris Kumpulan Satu ).
Waris yang mempunyai
Hak 100 %
dalam
FKT-TMTS
selaras denganpengwartaan Taman Sabah N0. KPKAS : ( S ) 900 –2 / 5 dan menjadi
WarisKumpulanPertama
sepertimana yang telah dijamin Pengistiharan Tamanmengenai
HAKdan KEISTIMEWAAN
,
Perkara 1.
Ini bererti kumpulan ini harus dimaklum atau dijemput menganggotai FKT –TMTS.
KUMPULAN 2
2.SENARAI WARIS HAK ADAT SEKSYEN 15 / 16.YANG TELAHMENGISI BORANG.( Waris Kumpulan Dua ).
 
P.0.BOX 235 , 91308 SEMPORNA, SABAH MALAYSIATel-019 –808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah ParkTel 089–786349, Fax:089 -782015
Email :sanihjsalleh@yahoo.com
-3 --3 -
Merekayang telah di-iktiraf sebagai penuntut Hak NCR yang mempunyai Hak Adatdalam Seksyen
15 / 16 Ordinan Tanah Negeri
Sabahsebelum
PENGWARTAAN
dan berdaftar di Pejabat Tanah & Ukur Semporna , seperti mana yang telah dijaminoleh PengistiharanTaman mengenai
HAK dan KEISTIMEWAAN
,perkara N0. 2,Walaubagaimanapun Waris Jenis ini Perlu melalui Proses Undang-Undang yang sediaada sebelum diterimah sebagai
WarisSah
yang mempunyai
Hak NCR dan berhak Memiliki Geran dalam TMTS
.Isu ini harus dibincang secara terperinci bagi mengelakan mereka yang tidak mempunyai Hak telah dimasukan dalam senarai ini dan mereka yang ber hak telahtercicir.
KUMPULAN 3
3.KUMPULANWARIS TERCICIR.( Waris Kumpulan 3 ).
Kumpulan Waris inibelum berdaftar dan dikenal Pastioleh Pihak TamanSabah,Jabatan Tanah & Ukur,Kumpulan ini perlu melaporkan kedudukan Hak NCmereka kepada Pihak Jabatan Tanah atau Pihak berkuasa dan memaklumkan FKT-TMTSkedudukan Hakmereka , Bagi mengelakan Kesulitan Hak NCR dan PertindihanTuntutandibawah seksyen 15 / 16.
PANDANGAN 1
PEMEGANG AMANAH TAMAN MARIN TUN SAKARAN.
Bagi maksud Pemegang Amanah Pulau,Pihak Dewan Undangan Negeri Sabahada memberikan Jamininan mengenainya dalam Perkara 4 ( Hak & Kesitimewaan ),Oleh itu Perkara ini harusdibincang secara teliti sebelum diputuskan, Keranaperkara ini melibatkan soal Perundangan dan perlu diputuskan melalui Peraturan danUndang-Undang bagi mengelakan perbelahan dikalangan Kominiti.Bagi Pulau –Pulau yang memiliki Geran, Pemegang Amanah yang dilantik mestilah terdiri dari mereka yang mempunyai Geran di atas Pulau atau Waris
KUMPULAN PERTAMA
, ini adalah kerana Kedudukan mereka dalam Taman Marinsudah diputuskan
100 %.
Sementara Pulau –Pulau yang belum mempunyai Geran tanah (
P.Bohey Dulang, P.Tatagan, P.Sibuan dan Bod Gaya 
), tetapi mempunyai Hak NCR dibawah Seksyen
15/16
Hak adat seperti yang di-laporkan Oleh PPHT Semporna ,maka Perundingan dikalangan mereka harus menjadi keutamaan sebelumPerlantikan. Ajk Kecil Pulau yang terdiri dari Waris Pulaumasing-masing harus ditubuhkanbagi menyesaiakan Perkara ini. Satu minit mesyuarat haruslah dikemukakan untuk pihak FKT-TMTS menapis dan seterus membuat cadangan kepada Pihak Kerajaankhas Taman Sabah.Walaubagaimanapun Pandangan ini harus dirujuk kepada pihak berkuasa,Khasnya Taman Sabah kerana ia melibatkan Tafsiran Undang-Undang yang mungkinmemerlukan Pandangan
Peguam NegeriSABAH
atau Penguam Taman danseterusnya Pemegang Amanah Taman Sabah.Pihak kita harus menentukan Senarai nama yang dihantar sebagai Pemegang Amanah adalah mereka yang benar-benar
WARIS SAH
atau Waris NCR yang

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdullah Sani Bin Haji Abdul Salleh liked this
Abdullah Sani Bin Haji Abdul Salleh liked this
Acieyrah Sahim Marabau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->