Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prawo_karne___Skrypt___I_Semestr

Prawo_karne___Skrypt___I_Semestr

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 989 |Likes:
Published by DJ_Laska

More info:

Published by: DJ_Laska on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Rozdział 1 - Czym jest Prawo Karne?
§ 1. Prawo karne§ 2. Miejsce prawa karnego w systemie prawa§ 3. Podstawowe pojęcia§ 4. Funkcje prawa karnego§ 5. Historia prawa karnego§ 6. Źródła prawa karnego
Rozdział 2 – Nauka o przestępstwie
§ 1. Struktura przestępstwa§ 2. Znamiona czynu zabronionego§ 3. Przyczyna i skutek § 4. Gwarant§ 5. Strona podmiotowa czynu zabronionego§ 6. Nieumyślność§ 7. Karygodność czynu zabronionego§ 8. Wina§ 9. Kontratyp§ 10. Błąd co do znamion typu czynu zabronionego.
 
§ 11. Zdolność do bycia winnym§ 12. Błąd co do bezprawności czynu§ 13. Kombinacje typów czynów zabronionych§ 14. Formy popełnienia przestępstwa§ 15. Odpowiedzialność zbiorowa§ 16. Sprawstwo kierownicze§ 17. Sprawstwo polecające§ 18. Podżeganie§ 19. Pomocnictwo§ 20. Zbieg przepisów § 21. Wymiar kary łącznej i wyroku łącznegoLegenda:
………………..…….………
.
spór w doktrynie………………………………………………poglądy prof. Zolla…………………………………………………poglądy doktryny 
……………………………….….poglądy Sądu Najwyższego
 
 Rozdział 1.
9/10/06 
Czym jest prawo karne?
§1 PRAWO KARNE
Prawo karne to dziedzina prawa stanowionego przezpowołaną do tego władzę. Określa ono, które czyny sąkaralne i na jakich zasadach pociąga się sprawców tychczynów do odpowiedzialności oraz jakie kary stosuje sięza dokonanie tych czynów.Prawo karne reaguje, ingerując w podstawowe prawai wolności człowieka, mając wszakże na celu ich ochronę.Legitymizacja dla wprowadzenia prawa karnego znajdujesię w Konstytucji.Dlatego prawem karnym nie będzie statut organizacji(np. kodeks etyczny lekarzy), chociaż za złamanie jegonorm przewidziane są określone sankcje (np. wydalenie zorganizacji). Normy te nie są bowiem ustanowione przez władze państwowe. Art. 10. § 1. KK – odpowiedzialności karnej podlegająosoby, które ukończyły 17 lat,.
 Art. 10. § 1.
Na zasadach określonych w tym kodeksieodpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony poukończeniu 17 lat.
 Art. 31. KK – wyłączenie odpowiedzialności karnej.
 Art. 31. § 1.
Nie popełnia przestępstwa, kto, z powoduchoroby psychicznej, upośledzenia
 
umysłowegolub innego zakłócenia czynności psychicznych,nie mógł w czasie
 
czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.
 Art. 31. § 2.
 Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania pospowaniem była w znacznym stopniuograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
 Art. 31. § 3.
Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawcawprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywalbo mógł  przewidzieć.
§ 2 MIEJSCE PRAWA KARNEGO W SYSTEMIEPRAWA 
Prawo karne zabezpiecza zorganizowane w innychdziedzinach prawa stosunki społeczne. Ma
charakter
33
№ 1№ 4
 
№ 2№ 3
 
subsydiarny 
, co oznacza, że wkracza dopiero wtedy,gdy inna dyscyplina nie daje sobie rady.
§ 3 PODSTAWOWE POJĘCIA 
Czyn zabronion
zachowanie o znamionachokreślonych w ustawie karnej.
Art. 115. § 1.
Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionachokreślonych w ustawie karnej.
Czyny zabronione:
a)
zbrodnie
(powyżej 3 lat pozbawienia wolności)i
 występki
(grzywna powyżej 30 stawek dziennych,ograniczenie wolności, pozbawienie wolności powyżej miesiąca).
 b)
 wykroczenia
(do 30 stawek dziennych).
Przestępstwo
to czyn zabroniony (wyspelub zbrodnia), gdzie możemy postawzarzut,że popełniający ten czyn mógł się zastosować do zakazulub nakazu postępowania (wina w czynie zabronionym).Ograniczniki:
a)
zasada oportunizmu - niecelowe postępowaniezostaje umorzone
 b)
znikomy stopień społecznej szkodliwości
Kara
może być konsekwencjątylko przestępstwa. (
 Nulla poena sine culpa/crimen.)
Środek zapobiegawczy celowo zabezpieczającspołeczeństwo przed zachowaniami niebezpiecznymi.Celowo zadana dolegliwość kary jest cechą odróżniająca ją od
środków zabezpie-czających,
które to stanowiązabezpieczenie społeczeństwa przed niebezpiecznymczłowiekiem, ale dolegliwośćnie jest ich celem.
Kary 
:
* Grzywna
kara orzekana w systemie stawek dziennych (ich liczba i wysokość jest określana przezsąd). Sąd może orzec do 360 stawek dziennych; wysokość jednej stawki może wynosić od 10 do 2000 . W ustawach innych niż Kodeks karny grzywna jestokreślana kwotowo (np. Kodeks karny skarbowy).* Kara
ograniczenia wolności
od 1 miesiąca do 1 roku.* Kara
pozbawienia wolności
od 1 roku do lat 15.* Kara
25 lat
pozbawienia wolności.* Kara
dożywotniego
pozbawienia wolności.Protokół 6. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka –zakaz kary śmierci.
 Artykuł 1
 Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taka karęani nie może nastąpić jej wykonanie.
 Artykuł 2
 Państwo może przewidzieć w swoich ustawach karę śmierci za czyny popełnione podczas wojny lub w okresiebezpośredniego zagrożenia wojną; kara ta będzie stosowana jedynie w przypadkach przewidzianych przez te ustawyi zgodnie z ich postanowieniami. Państwo zawiadomi
44
 
№ 5№ 7№ 8
Takich kar, póki co, nie stosujesię w Polsce.
№ 6№ 9№ 10

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
osdfhi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->