Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Când coroziunea atacă

Când coroziunea atacă

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Gabriel Răileanu
Referat Științific
Referat Științific

More info:

Published by: Gabriel Răileanu on Sep 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

 
Liceul „Regina Maria”
Dorohoi
Când coroziunea atacă…
 
1.
 
Concursul de creativitate în fizică șitehnologii „Ștefan Procopiu”
 
Cuprins
 
Liceul „Regina Maria”
Dorohoi
Când coroziunea atacă…
 
2.
 
Pre(text)
Odată cu dezvoltarea științei, omul a devenit tot mai curios desprece se întâmplă în jurul său și de toate fenomenele care
-
l înconjoară zi de
zi.
Astfel, omul a fost nevoit să creeze o știință care să
-
l ajute în înțeleg
e-rea f 
enomenelor care se întâmplau î
n
viața sa și care nu puteau fi explicate de
legile fizicii.
 Nașterea
chimiei
 
 poate fi atribuită comunului fenomen al 
,care a dus la apariția
arta și știința care se ocupă cu procesarea minereurilor de fier pentru obținereametalelor. Goana după 
a dus la descoperirea procesului purificării lui, chiar dacă princip
i-
ile care stăteau la baza ei nu erau prea bine înțelese
-
se credea că este o transformare, nu o purificare. Mulți școlari din acea vreme considerau că transformarea metalelor de bază în aur este posibilă, lucru care a dus la formare
și
la
căutarea
 pietrei filozofale, despre
care se credea că va aduce astfel de transformări la o singură atingere. Ceea ce trebuie să pr 
e-
cizăm de la început este faptul că această știință, chimia, este o știință
experimentală
, căci
toate teoriile chimiei
se bazează
pe unele experimente. Astfel,
 putem spune că această știință
este una din 
fundamentale, care studiazăsubstanțele
cu structura și proprietățile lor,urmărind în același timp modificările produse asupra acestora dereacțiile chimice.Cuvântul
de
chimie
 provine din 
, 
kēme
(chem)
însemnând
 pământ 
.
Argument 
În zilele moderne asistăm din ce în ce mai mult la încercarea științei de a ușura munca
oamenilor, ceea ce a fost, din cele mai vechi timpuri unul din marile visuri ale rasei umane.Acum,
trăim în epoca tehnologiei, în care mașinăriile sunt programate astfel încât muncaomului să tindă spre zero. Majoritatea circuitelor electronice, rețelelor de internet, tot ceea ce
ne
înconjoară și ne ajută să ne desfășurăm activitatea de zi cu zi este fa
 bricat din metal. Aici
apare o mare problemă, care a frământat secole la rând oamenii de știință:
coroziunea 
. Prin
coroziune
 
se înțelege în mod obișnuit transformarea materială asuprafețelor 
 demetal,cauza-
tă de influența mediului de contact. Ca rezultat se compune 
metalului respectiv. În
cazul fierului acest oxid este
rugina
. Coroziunea, ca termen tehnic este
folosit atât în geol
o
gie (diluarea mineralelor de către apă
-dioxid de
 
Liceul „Regina Maria”
Dorohoi
Când coroziunea atacă…
 
3.
 
carbon) cât și în medicină (influența negativă a unei inflamații asupra țesuturilor).
 
Introducere 
Progresul umanității este mijlocit legat de dezvoltarea metodelor de obținere, de pe
r-
fecționare
 
a tehnologiilor de fabricare și de utilizarea neîntreruptă
 
a metalelor. În prezent,metalele reprezintă cele mai importante materiale de construcție. Folosirea efectivă a metal
e-lor 
ca materiale de construcție trebuie să se bazeze pe cunoașterea proprietăților fizice, mec
a-
nice și chimice. Dacă proprietățile fizice și mecanice pot fi exprimate prin constante caract
e-ristice,
 proprietățile chimice sunt depende
nte
de mediul cu care vine în contact metalul.
 
Interacțiunea unui metal sau aliaj cu mediul este de importanță vitală pentru perfo
r-
manța și duritatea
materialelor 
de construcție.
 
Ce este coroziunea? 
Corodarea metalelor este un fenomen inevitabil care produce pierderi industriale ce se
estimează la o treime din totalul de pierderi din e
conomia
mondială. De aceea, acest
fenomen
a fost atent studiat, pe baza a numeroase observații experimentale, luându
-
se astfel măsuri de
 p
revenire sau de încetinire a distrugerii pieselor și instalațiilor metalice.
 
Datorită activității chimice mari, metalele care vin în contact cu un mediu coroz
iv us-cat, umed sau microbiologic
se distrug. Ele nu dispar, se transformă, fie în compuși solizi,care se descompun, fie în compuși solubili, care se dizolvă în mediul coroziv.
 
Coroziunea este fenomenul de degradare superficială sau în profunzime a unui mat 
e-
rial, de obicei metal, sub acțiunea factorilor fizico
-
chimici din mediul înconjurător.
 
 Aprecierea fenomenului de coroziune
Orice abordare fundamentală a fenomenului de coroziune trebuie să ia în considerare
trei factori:
metalul, interfața metal 
și nu în ultimul rând
mediul.
 
Metalul.
Dintre cele peste 100 de elemente chimice cunoscute, aproximativ 80 sunt metale,
fiecare având proprietăți fizice, mecanice și chimice diferite. Deși toate se pot coroda, într 
-o
situație dată, fiecare se corodează în mod diferit. Pe lângă marea diversitate a compozițiilor 
chimice ale materialelor metalice, trebu
ie luate în considerare efectele eterogenității asociate
unui metal sau aliaj, cum ar fi
eterogenitățile atomice (de structură) și eterogenitățile micr 
o-scopice
și macroscopice, care vor determina mecanismul detaliat al procesului de coroziune.
 
Mediul.
Medi
ile, în contact cu care sunt utilizate materialele metalice, sunt de o mare variet
a-
te, implicând:
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->