Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia marturiei si martorului

Psihologia marturiei si martorului

Ratings: (0)|Views: 3,426|Likes:
Published by CIPSSON
Psihologia juridică oferă un ajutor substanţial tuturor categoriilor de specialişti care participă la înfăptuirea justiţiei şi ale cărei hotărâri produc un impact asupra destinului oamenilor aflaţi sub incidenţa legii, prin înţelegerea mecanismelor psihice ale persoanei implicate în drama judiciară indiferent de statutul său (autor, victimă, martor) şi sprijinirea specialiştilor în exersarea autocontrolului pentru evitarea propriilor limite psihologice ce ţin de caracterul, atitudinile şi aptitudinile sale şi oferă stategiile şi mijloacele concrete prin care aceste limite pot şi trebuie a fi depăşite.
Una din coordonatele majore studiate de psihologia judiciară este problematica psihologică a mărturiei şi a martorului care nuanţează premisele psihologice ale mărturiei, legile recepţiei senzoriale în formarea depoziţiilor testimoniale, limitele psihofiziologice ale sensibilităţii, influenţa factorilor obiectivi şi subiectivi în procesele perceptive, calităţile proceselor de memorare oglindite în potenţialele de reproducere şi recunoaştere, aprecierea mărturiei în raport cu personalitatea şi interesele martorului în cauză, precum şi problematica bunei-credinţe.
Psihologia juridică oferă un ajutor substanţial tuturor categoriilor de specialişti care participă la înfăptuirea justiţiei şi ale cărei hotărâri produc un impact asupra destinului oamenilor aflaţi sub incidenţa legii, prin înţelegerea mecanismelor psihice ale persoanei implicate în drama judiciară indiferent de statutul său (autor, victimă, martor) şi sprijinirea specialiştilor în exersarea autocontrolului pentru evitarea propriilor limite psihologice ce ţin de caracterul, atitudinile şi aptitudinile sale şi oferă stategiile şi mijloacele concrete prin care aceste limite pot şi trebuie a fi depăşite.
Una din coordonatele majore studiate de psihologia judiciară este problematica psihologică a mărturiei şi a martorului care nuanţează premisele psihologice ale mărturiei, legile recepţiei senzoriale în formarea depoziţiilor testimoniale, limitele psihofiziologice ale sensibilităţii, influenţa factorilor obiectivi şi subiectivi în procesele perceptive, calităţile proceselor de memorare oglindite în potenţialele de reproducere şi recunoaştere, aprecierea mărturiei în raport cu personalitatea şi interesele martorului în cauză, precum şi problematica bunei-credinţe.

More info:

Published by: CIPSSON on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
Feticu Nicolae - Ciprian, Ştiinţe penale, An I, Semestrul I, Grupa Sibiu, Sesiunea - februarie 2009
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIUUNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIUFACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU”FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU”MASTERAT - ŞTIINŢE PENALEMASTERAT - ŞTIINŢE PENALEANUL I, SEMESTRUL I, GRUPA SIBIUANUL I, SEMESTRUL I, GRUPA SIBIU
(SESIUNEA FEBRUARIE 2009)(SESIUNEA FEBRUARIE 2009)
 
DISCIPLINA:DISCIPLINA:PSIHOLOGIE JUDICIARĂPSIHOLOGIE JUDICIARĂ TEMA:TEMA:
“Psihologia mărturiei şi a martorului ” “Psihologia mărturiei şi a martorului ” 
 
C
OORDONATOR OORDONATOR 
 
ŞŞ
TIINŢIFIC::
CC
ONF
.
UNIV
.TATU ANGELATATU ANGELA
 
MM
ASTERAND:
FETICU NICOLAE-CIPRIANFETICU NICOLAE-CIPRIAN
 
SIBIU - 2009
1
 
Feticu Nicolae - Ciprian, Ştiinţe penale, An I, Semestrul I, Grupa Sibiu, Sesiunea - februarie 2009
C
UPRINS
SECŢIUNEA I – Problematica psihologică a mărturiei şi martorului……............................ 2
§1. Consideraţii introductive………………………………………….................................................... 2§2. Problema mărturiei şi a martorului – problemă psihologică…................................................................ 3§3. Istoricul cercetărilor psihologice consacrate mărturiei........................................................................... 4§4. Relaţia martor- autoritate judiciară din perspectiva psihologiei judiciare............................................... 8
SECŢIUNEA A II-A – Problematica psihologică a mărturiei de bună credinţă...................12
§1. Recepţia senzorială…………………………………………………………........................................ 131.1. Senzaţia……………………………………………………………............................................... 131.2. Percepţia………………………………………………………….................................................. 13§2. Prelucrarea(decodarea) informaţiilor ..................................................................................................16§3. Stocarea informaţiilor….….…………………………….......................................................................17§4. Reactivarea informaţiilor….…………………………….......................................................................19§5. Domenii de aplicare practică a reactivării informaţiilor…………………........................................ 255.1. Recunoaşterea persoanelor..………………………………………............................................... 255.2. Recunoaşterea cadavrelor.……………………………………….................................................. 265.3. Recunoaşterea după fotografii……………………………………............................................... 27
SECŢIUNEA A III-A – Problematica psihologică a mărturiei de rea credinţă............... 28
§1.Consideraţii introductive…………………………………. .................................................................. 28 §2.Criterii de verificare a veridicităţii mărturiei judiciare presupusă de rea credinţă................................ 302.1. Sursa mărturiei …………………………………………………................................................... 302.2. Poziţia martorului în raport cu părţile din proces.……………………........................................ 312.3. Condiţia psiho-socială şi psihotemperamentală …………………................................................. 32
2
 
Feticu Nicolae - Ciprian, Ştiinţe penale, An I, Semestrul I, Grupa Sibiu, Sesiunea - februarie 2009
2.4. Interesul manifestat de martor faţă de problematica probaţiunii ……………………....................332.5. Buna credinţă în evaluarea martorului ........................................................................................... 33
 Bibliografie ....................................................................................................................................
36
SECŢIUNEA
I
ASPECTE GENERALE PRIVIND PROBLEMATICA PSIHOLOGICĂA MĂRTURIEI ŞI MARTORULUI
§1. Consideraţii introductive
Psihologia juridică oferă un ajutor substanţial tuturor categoriilor de specialişti care participă laînfăptuirea justiţiei şi ale cărei hotărâri produc un impact asupra destinului oamenilor aflaţi sub incidenţalegii, prin înţelegerea mecanismelor psihice ale persoanei implicate în drama judiciară indiferent destatutul său (autor, victimă, martor) şi sprijinirea specialiştilor în exersarea autocontrolului pentru evitarea propriilor limite psihologice ce ţin de caracterul, atitudinile şi aptitudinile sale şi oferă stategiile şimijloacele concrete prin care aceste limite pot şi trebuie a fi depăşite.Psihologia, în general, ajută la înţelegerea omului, prin sublinierea faptului că în viaţa psihică,aplicarea legilor cauzalităţii mecanice este o eroare, comportamentul uman, atât cel conformist, cât şi celdeviant, nu poate fi înţeles decât în termini probabilistici.Pentru a înţelege omul în mod aprofundat trebuie luptăm hotărât împotriva conceieiraţionalităţii totale a acţiunilor umane. Ficţiunea lipsită de substanţă a unui om care cunoaşte perfectîntreaga textură normativă socială (deci normele morale şi cela legale în ansamblul lor), care este în toateîmprejurările perfect sensibil şi spontan, adaptabil la orice fluctuaţie a acestora şi care în acelaşi timp ar acţiona mereu raţional în conformitate cu aceste norme, fără putinţă de tăgadă că este un rod al imaginaţieisau poate un ideal către care trebuie să tindem, dar care de-a lungul istoriei şi până azi doar prin excepţiedevine o realitate. Având deci de judecat omul, noi trebuie să-l privim ca fiind o făptură, care, obişnuit,acţionează raţional, de multe ori automat, şi nu o dată însă şi iraţional, societatea în evoluţia ei tinzând totmai eficient cu ajutorul ştiinţei să reducă din ce în ce mai mult eclipsele de iraţionalitate care se manifestăla fiecare dintre noi.A înţelege omul înseamnă a recunoaşte inegalitatea înzestrării native a indivizilor, adică sărecunoaştem că de la punctul de pornire nu suntem cu toţii la fel de educabili şi nu învăţăm cu toţii la fel.Această recunoaştere, însă, departe de a ne duce la o dezarmare în faţa unei fatalităţi ineluctabile, trebuiesă ne ducă doar la diversificarea, nuanţarea şi individualizarea cantitativă şi calitativă a acţiunilor educaţionale şi reeducaţionale.
3

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mirela_ila liked this
Sergiu Krk liked this
Elena Tarcatu liked this
adelina liked this
Iana Golban liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->