Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Magisteruppsats Tro&Liv JosefBengtson

Magisteruppsats Tro&Liv JosefBengtson

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 551|Likes:
Published by josefbengtson5877

More info:

Published by: josefbengtson5877 on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
GÖTEBORGSUNIVERSITETInstitutionenförlitteratur,idéhistoriaochreligion
Översättningensmöjligheterochdilemman
–omreligionidenliberalademokratin
Notetheproblemofreligiontakennotintheconfessionalsensebutinthesecularsenseofaunityoffaithbetweenaconceptionoftheworldandacorrespondingnormofconduct.Butwhycallthisunityoffaith”religion”andnot”ideology,” 
orevenfrankly"politics”?-AntonioGramsci
Magisteruppsats,15hpTros‐ochLivsåskådningsvetenskapHandledare:OlaSigurdsonVT2009Författare:JosefBengtson
 
 
2
Innehållsförteckning
1.
 
Inledning
.........................................................................................................................3
 
1.1.
 
S
YFTEOCHFRÅGESTÄLLNING
................................................................................................................5
 
1.2.
 
S
TRUKTUROCHAVGRÄNSNINGAR
........................................................................................................6
 
1.3.
 
M
ETOD
........................................................................................................................................................9
 
2.
 
Bakgrund
......................................................................................................................11
 
2.1.
 
R
ELIGIONOCHDENLIBERALADEMOKRATIN
.................................................................................11
 
2.2.
 
R
 ADIKALORTODOXI
..............................................................................................................................15
 
3.
 
JürgenHabermas
.....................................................................................................17
 
3.1.
 
H
 ABERMASOMDENOFFENTLIGAARENAN
......................................................................................18
 
3.2.
 
H
 ABERMASFÖRNYADESYNPÅRELIGION
........................................................................................18
 
3.3.
 
H
 ABERMASSYNPÅÖVERSÄTTNINGENSROLL
................................................................................23
 
4.
 
JohnMilbank
..............................................................................................................26
 
4.1.
 
D
ETSEKULÄRASOMMYT
.....................................................................................................................27
 
4.2.
 
M
ISSTÄNKSAMHETFRAMFÖRDIALOG
.............................................................................................29
 
4.3.
 
M
ILBANKSPOLITISKAVISION
.............................................................................................................32
 
5.
 
Diskussion
...................................................................................................................35
 
5.1.
 
R
ELIGION
KULTUR
,
MYTELLERRATIONALITET
.........................................................................36
 
5.2.
 
O
MDENOFFENTLIGAARENAN
...........................................................................................................39
 
5.3.
 
O
MDIALOGENSMÖJLIGHETEROCHÖVERSÄTTNINGENSDILEMMAN
........................................46
 
5.4.
 
O
MDETENSKILDAOCHDETALLMÄNNA
..........................................................................................50
 
6.
 
Avslutandereflexioner
.......................................................................................54
 
7.
 
Litteraturförteckning
..........................................................................................63
 
 
 
3
1.
 
Inledning
PåståendetattreligionochpolitikinteskallsammanblandashariSverigekommitattuppfattasnärmastsomettaxiom.Denmerexaktainnebördenavdettapåståendeärdocktämligenoklar.Vanligenmenasdocksannoliktattreligionären“privatsak”,ellerhörtillden“privatasfären”,tillskillnadfrånpolitikochandragemensammaangelägenhetersomavhandlaspådenoffentligaarenan.ISverigehardetvikallarreligion,under1900‐taletssenarehälft,tillstordelexisteratutanföroffentlighetensljus.ItaktmedattSverigegåttfrånenhetssamhälletillettpluralistisktsamhällemedenmångfaldavtraditionerochreligioner,harreligioneninågonmeningåtertagitsinplatspådenoffentligaarenanunderdetsenastedecenniet.Flerochflertalarnuomreligionensåterkomst,ellermerkorrekt,omreligionensnyasynlighetpådenoffentligaarenan.
1
Iljusetavattdengamlasekulariseringsteorin,sommenadeattmoderniseringmednödvändighetskulleinnebärasekularisering,kommitpåskam,talardessutomalltflerinomakademinomvårtidsåsompostsekulär.
2
Så,hurskalldåsekulärastaterförhållasigtillreligionpådenoffentligaarenan?Detgivnasvaretfrånliberalapolitiskafilosoferhartraditionelltvaritatthänvisadetreligiösatilldenprivatasfären.Alltflerreligiösatycksidagmotsättasigvaddeuppfattarsomkravpåattförvisasinreligiontilldenprivatasfären,ochmenarattderasreligionärnågotsompåverkarhelalivet.Debatteromslöjoriskolan,Muhammed‐karikatyrer,samkönadeäktenskapochHalal‐TV,kanpåolikasättsessomaktuellaexempelpådetta.ÄvenutanförSverigeharexemplenpåkonfliktersomuppståttigränssnittetmellanreligionochdenliberalademokratindensenastetidenvaritotaliga.IFrankrikeharmanpåsenaretidförbjuditreligiösasymboleriskolorna,
3
ochiStorbritannienorsakadedenanglikanskeärkebiskopenav
1
Graham Ward och Michael Hoelzl, red. The New Visibility of Religion. Studies in Religion and CulturalHermenutics. (London: Continuum, 2008).
2
James K.A. Smith, ”Secularity, Globalisation, and the Re-enchantment of the World,” James K.A. Smith,After Modernity? Secularity, Globalization, and the Re-enchantment of the World., red. James K.A. Smith(Waco: Baylor University Press, 2008). s.5
 
3
Manfårförmodaattåtskilligagenerationersomburitsmyckeskorsaldrigfåttpåtalatattdettaskullestridamotdenfranskalaïcitén,utanattdennalagändringaktualiseratsmotbakgrundavdenmuslimskainvandringen.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->