Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pendidikan Alam Sekitar Di Sekolah

Pendidikan Alam Sekitar Di Sekolah

Ratings:
(0)
|Views: 3,481|Likes:
Published by aiying

More info:

Published by: aiying on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2011

pdf

text

original

 
Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen GuruMohammad Zohir Ahmadzohir@usm.myNordin Abdul Razaknorazak@usm.myPendahuluanPendidikan telah diterima sebagai satu alat yang asas untuk mengawal alam sekitardan juga pembangunan lestari sejak dari persidangan Tbilisi pada tahun 1977. Sekolahpulamenjadi salah satu cara utama untuk menangani masalah-masalah yang berkaitandenganalam sekitar (Moroye, 2005) Pendidikan (berkaitan) alam sekitar penting bagimeningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitarmembantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka danmemakmurkan masa hadapan (Perikleous, 2004). Satu cara untuk menjalankanpendidikanalam sekitar ialah dengan mengintegrasikan pendidikan alam sekitar dalampengajarandi bilik darjah. Dalam konteks Malaysia, perkara ini sudah pun diperkenalkan secararasmi pada tahun 1998 dengan terbitnya Buku Panduan Guru Pendidikan AlamSekitarmerentas Kurikulum untuk sekolah rendah dan menengah oleh Pusat PerkembanganKurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi peringkat prasekolah bukuberkenaanditerbitkan pada tahun 2005. Namun sejauh mana ia dilaksanakan masih bolehdiperdebatkan. Dalam hal ini, Hotinli (2004) menegaskan, walaupun isu-isu alamsekitaryang perlu diajar telah disenaraikan mengikut mata pelajaran melalui ketetapanyang
 
dibuat oleh Kementerian Pelajaran, namun kualiti pelaksanaan amat bergantungkepadakesedaran dan minat guru secara individu. Guru sepatutnya menggunakan buku inisebagaipanduan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitandenganpendidikan alam sekitar. Guru juga sepatutnya menggunakan segala peluang yangadauntuk menyemai, memupuk dan melestarikan pendidikan alam sekitar melaluiaktiviti disekolah sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Dalam hal ini, komitmen guruadalahsangat penting.Komitmen GuruMengajar merupakan pekerjaaan yang kompleks dan menuntut penglibatan gurubukan sajadari segi tenaga dan pemikiran malah juga perasaannya (Day, 2004). Tanpaperasaan komitmenyang tinggi terhadap bidang tugasnya, guru akan berhadapan dengan beban tugasyangsemakin banyak dan mencabar (Nias, 1996). Hal ini kerana pada masa yang samaguru jugamemerlukan komitmen peribadi dan keluarga. Justeru, guru perlu bijak untukmenguruskanantara komitmen peribadi di rumah dan komitmen terhadap pengajaran di sekolah.Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum memerlukan semua mata pelajaranterlibatdan menyumbang kepada Pendidikan Alam Sekitar. Pengajaran Pendidikan AlamSekitarberkait rapat dengan matlamat negara untuk membina masyarakat yang sensitif danmemiliki pengetahuan yang tepat, kemahiran dan nilai terhadap isu alam sekitardan
 
berkeupayaan untuk memberi sumbangan kepada penyelesaian masalah alamsekitar.Elemen Pendidikan Alam Sekitar disepadukan dan diajar secara jelas dalam mataDP. Jilid 7, Bil. 2/2007 Pendidikan Lestari75pelajaran seperti Pendidikan Moral, Geografi, Bahasa, Pendidikan Agama Islam dan juga dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang akandiperkenalkan pada tahun 2005 (Ministry of Education Malaysia, 2004). Selaindaripadapendidikan formal dalam bilik darjah, Pendidikan Alam Sekitar juga berlaku secaratidakformal melalui aktiviti kokurikulum berbentuk program/projek seperti Kelab AlamSemula Jadi dan projek 3K (Keselamatan, Keceriaan dan Kecantikan), pertandingan kuiz,KempenKitar Semula, ceramah dan lawatan.Dalam menjayakan pendidikan alam sekitar merentas kurikulum, pihak sekolahmemerlukanguru yang tinggi kualiti dan komitmennya untuk menyediakan dan melaksanakantugasanutama mendidik generasi masa hadapan. Pendidikan alam sekitar yang berkualitisukaruntuk dicapai tanpa usaha yang ikhlas daripada guru yang dedikasi dan komited.Hanyaguru yang komited sahaja dapat menyemai dan memelihara nilai dan membantupelajaruntuk menghidupkan nilai (Maheshwari, 2005). Pentingnya komitmen bagiseseorang guruadalah kerana komitmen merupakan kekuatan dalaman yang datang dari gurusendiri yangmemerlukan tanggungjawab yang besar, kepelbagaian dan cabaran dalam kerjayamereka

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fai Hana liked this
秋杏 liked this
aziatulnatasha liked this
Hanna Kham liked this
joeraize liked this
Sim Siaw Hui liked this
muzek_amn liked this
Leean yeillurves liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->