Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ACADPRza pecatenje16.07.02

ACADPRza pecatenje16.07.02

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Elena Panova

More info:

Published by: Elena Panova on Sep 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
Dr`avno sredno u~ili{te za `elezni~ki i PTT soobra}aj
Vlado Tasevski
-Skopje
ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО
 AutoCAD
Profesor 
 Tomislav Mi{evskiSkopje, Avgust 2003 godina
 
 
Prira~nik za rabota
Вовед во компјутерска комуникација
За поуспешно следење на современите техники за изработка натехничките цртежи ќе се запознаете со основите за цртање надводимензионални (2D) технички цртежи со примена на програмскиотпакет AutoCAD 14. Под поимот CAD (Computer Aided Design) - цртање сопомош на компјутер - се подразбира намената на софтверскиот пакет. AutoCAD е светски водечки софтверски продукт во областа напроектирањето и дизајнот, наменет за цртање на технички цртежи во ситеструки како електротехнчката, машинската, сообраќајната, градежната идр. Со овој програмски пакет е овозможено едноставно цртање наосновните елементи на техничкиот цртеж: точки, линии, лаци, кругови,полигони, елипси, низа на линии, линии со одредена дебелина и другиграфички елементи. Истотака цртежот може да се прикаже во пресек пришто е овозможено шрафирање со голем број на готови примероци.Овозможено е котирање со автоматско мерење на должините ивнесување на текст со различни фонтови и големини на буквите. Имаголеми можности за уредување на цртежот како што се поместување восите правци ротирање зголемување, скратување, продолжување илинамалување на нацртаните елементи .
Стартување на програмскиот пакет AutoCAD
Стартувањето на програмот може да се изведе на два начина:Од икона на AutoCAD
-
 Ако иконата на програмот AutoCAD се наоѓа на работната површинана екранот тогаш се постапува на следниот начин: се маркираиконата со покажувачот на глушецот и се кликнува двапати со левататипка.
 
-
 Ако иконата не се наоѓа на работната површина тогаш постапката еследна се поставува покажувачот на глувчето над копчето START исе кликнува со левата типка, се отвара менито, се маркираподменито Programs во содржината на менито се наоѓа името напрограмот AutoCAD и се активира програмот.
Пример:
Start, Programs, AutoCAD14, AutoCAD14, се кликнува со левататипка од глувчето.
DSU Vlado Tasevski - Skopje
 
______________________________________________________________________2
 
 AUTOCAD R14
Прозор на AutoCAD
Прозорот на AutoCAD-от е поделен на пет области:
-
Лентата со менија
-
Фиксирани и подвижни ленти со алатки
-
Област за цртање
-
Команден прозор
-
Статусна линијаНа екранот гледано од горе надолу можат да се видат следните елементи:Најгорната линија е заглавие на програмот (англ.
Title bar
)Под неа е линијата на паѓачките менија ( Pulldown menus)Наредната линија е алатникот Standard, под него Алатникот со различни својства на објектите (Toolbar Object Properties )Под алатникот Standard се наоѓа просторот за цртањеПод просторот за цртање се наоѓа командната линија во која сеиспишуваат сите наредби кои се дадени и кои се тековниНајдолу се наоѓа статусната линијаПросторот за цртање - црната површина е најголемиот дел од екранот тоае делот каде се врши цртање на цртежот. Во овој простор најчесто сепоставуваат пливачките алатки Draw и Modify. Бојата на површината зацртање и големината на кончаницата можат да се менуваат по желба накорисникот.
 ___________________________________________________________________________ To
mislav Mi{evski
 
3
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->