Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
La Verdad Hondureña no tiene nada que ver con la de ZP

La Verdad Hondureña no tiene nada que ver con la de ZP

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 831|Likes:
Published by Good Myrmidon
La Verdad sobre el Golpe Hondureño, ZP y Honduras, Chavez y Honduras, Democracia para Honduras, Abajo el Chavismo, Vivan los Demócratas Hondureños, ZP apoya el Internacionalismo Cubano.
La Verdad sobre el Golpe Hondureño, ZP y Honduras, Chavez y Honduras, Democracia para Honduras, Abajo el Chavismo, Vivan los Demócratas Hondureños, ZP apoya el Internacionalismo Cubano.

More info:

Published by: Good Myrmidon on Jul 01, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

 
 
Lhcrl |zj izj{vrc @coejric hl nnlblfc l kci{znvl{ l izj{vrc jbolmlfcr ji Hcifzrl{(gcrbzne{bc fetncbìvekc fj hlkjr nl tzüjvl l zi @coejric jxvrlimjrc bcnj{vc% u |zj {j hlfjkefefc {j`zernj jn mzj`c ln Khlwe{bc eivjrilkecilne{vl.
{jrâl eivjrj{livj |zj {j njujrli nc |zjbj kzjivli fj{fj LNN 
ul |zj nc |zj eigcrbl nl Trji{l u Izj{vrc
@coejric IC J[ KEJ_VC
)[ztci`c |zj {e jn jbolmlfcr fekj nc |zj tcij lolmc. c {jl nl WJ_FLF. nj jkhlrli (c {jl. ic nc ferì|zj jn mlbûi j{ jn mlbûi% tcr
l}ilre{vl
)Nc bjmcr |zj tcfâl hlkjr ]T j{ ic {e`iegeklr{j u blivjijr zi tjrgen olmc) Jn trj{efjivj fjtzj{vcic j{ bì{ |zj zi fjneikzjivj khlwe{vl (wln`l nl rjfziflikel% u Hcifzrl{ ic {j bjrjkj |zj nlblkhl|zji tcr {jbjmlivj klilnnl)[lnzfc{.XXX
Fj=
Jfzlrfc
KC__J[TCIFJIKEL _JKEOEFL FJ ZI LBE@C \ZJ WEWJ JI HCIFZ_L[) GLWC_ FJ OC__L_ ICBO_J[) [E \ZEJ_J  [  _JJIWEL_. ZVENE]L OKK c KKC)
J{veblfc Lnjmlifrc=Bzkhl{ `rlkel{ tcr vz trjckztlkeûi tcr ic{cvrc{) J{vlbc{ oejivrli|zenc{)Vý {loj{ |zj nc{ fj nl e}|zejrfl {ci jxtjrvc{. blj{vrc{. ji nlfj{eigcrblkeûi) Nl rjlneflf ic j{. ie fj njmc{. nc |zj ]jnlullgerbl kcbc {z wjrflf)Nl wjrflf j{ |zj ]jnlul wecnû eikcivlonjbjivj nl Kci{vevzkeûifj nl _jtýonekl. fj{lklvû {jivjikel{ fj nc{ mz}`lfc{ u glnnc{ fj nlKcrvj [ztrjbl fj Mz{vekel. u fec ln kcbliflivj fj nl{ Gzjr}l{Lrblfl{ ûrfjij{ |zj wecnloli nl Kci{vevzkeûi. lfjbì{ fjeikzbtner lkzjrfc{ |zj nl Kci{vevzkeûi j{vlonjkj ji jn crfjilfbeie{vrlvewc.kcbc ic hlojr {zbeie{vrlfc jn trj{ztzj{vcilkeciln ln Kci`rj{c kci tnl}c wjikefc fj{fj hlkj 8 bj{j{ u.tcr vlivc. {j blivjiâl {ei rjifer kzjivl{ fj nc{ gcifc{ fjnJ{vlfc) L j{vl gjkhl. ]jnlul hl kci{zbefc jn 5;* fjntrj{ztzj{vc fj rjgjrjikel fjn lüc ?448) Hloâl tl{lfc ln
 
Jmårkevc. zic{ <: fâl{ livj{. zil tlrvefl fj ?;4 benncij{ tlrl|zj kci{vrzujrli zi vjrbeiln lårjl(³¬,3%)Nl Kci{vevzkeûi fj Hcifzrl{ kcivejij keikc (:% lrvâkznc{ |zj{ci fjicbeilfc{
tåvrjc{
. u jivrj jnnc{ j{vìi |zj jn {e{vjblfjbckrìvekc j{ nl gcrbl fj `coejric. |zj jn tnl}c fj trj{efjivjj{ fj 6 lüc{. |zj ic jxe{vj nl rjjnjkkeûi fj iei`zil gcrbl. u cvrcbì{ |zj {j bj j{kltl u |zj vejij |zj wjr kci jn vjrrevcrecilkeciln) VCFC[ nc{ cvrc{ lrvâkznc{ tzjfji {jr jibjiflfc{ c{ztrebefc{)]jnlul. ji Kci{jmc fj Beie{vrc{. nli}l zil jikzj{vl tcr bjfecfjn Fjtlrvlbjivc fj J{vlfâ{vekl. kcivrcnlfc tcr jn Beie{vrc fjnl Trj{efjikel. tlrl |zj {j j{vlonj}kl ji nl{ jnjkkecij{ `jijrlnj{fj icwejborj ?445 zil zril lfekeciln tlrl icborlr zilL{lbonjl Ilkeciln Kci{vevzujivj)Fj j{vl gcrbl ic {j tjrbeverâl. l |zeji rj{znvj `lilfcr fj nljnjkkecij{ trj{efjikelnj{ fj icwejborj ?445. vcblr tc{j{eûifj {z klr`c. l{â kcbc vlbtckc ln Kci`rj{c. kzuc{ bejborc{ {cijnjkvc{ ji wcvc ferjkvc. ic ji tnlikhl) [j tzjfj wcvlr tcrtjr{cil{ eifewefzlnj{ eifjtjifejivjbjivj fjn tlrvefc l |zjtjrvjij}kli1 wcvl{ olmc nl gcvc fj klfl klifeflvc) Fj e`zlngcrbl. nc{ klifeflvc{ trj{efjikelnj{ l nl{ jnjkkecij{ fjicwejborj ?445 gzjrci wcvlfc{ ji jnjkkecij{ kcivrcnlfl{ tcr jnV[J fjivrc fj nc{ klifeflvc{ fj klfl tlrvefc) Å{vc{ ul gzjrcijnjkvc{ ji jnjkkecij{ týonekl{ fj hlkj wlrec{ bj{j{) Ic {ciicborlfc{ l fjfc tcr jn klzfennc fjn tlrvefc) Vcfc{ nc{ tlrvefc{trj{jivlrci bì{ fj fc{ klifeflvc{) [ûnc tzjfj{ wcvlr zil wj}tcr|zj hlu zi tlfrûi jnjkvcrln u hlu zil l{e`ilkeûi tcr jn V[Jfj l kzìn zril vejij{ |zj er l wcvlr) [e ic j{vì{ ji jn tlfrûi. icwcvl{)
 
 
 J{ jxlkvlbjivj e`zln |zj tlrl nl{ jnjkkecij{ `jijrlnj{) Ji nljikzj{vl fj ]jnlul. ic hlu tlfrûi jnjkvcrln. l{â |zj tzjfj{ er lwcvlr kzlivl{ wjkj{ u fcifj |zejrl{)Kcbc {j trjvjifj |zj vcfc{ nc{ lrvâkznc{ fj nl Kci{vevzkeûitzjfli {jr jibjiflfc{ c {ztrebefc{. nl ýiekl eivjikeûi fjjnebeilrnl Kci{vevzkeûi lkvzln j{ vcklr nc{ lrvâkznc{ tåvrjc{ u. tcr vlivc.jn Mz}`lfc fjknlrl nl /jikzj{vl/ enj`ln u wecnlvcrel fj nlKci{vevzkeûi) Ltjnli. u nl Ge{klnâl fjn J{vlfc u nl Kcrvj fjLtjnlkecij{ {c{vejiji nl {jivjikel)Lfjbì{. fj lkzjrfc l nl Nju. nl ýiekl jiveflf lzvcre}lfl tlrlnnjwlr l nl trìkvekl kzln|zejr lkveweflf jnjkvcrln. j{vlfâ{vekl. c nc|zj {jl. |zj vji`l ln`zil rjnlkeûi fj kci{znvl kci geij{jnjkvcrlnj{. j{ jn Vreoziln [ztrjbc Jnjkvcrln. u j{l jiveflf ichl {efc vcblfl ji kzjivl u ic tlrveketl tlrl ilfl ji nl/jikzj{vl/ fj ]jnlul)Jn lr`zbjivc fj ]jnlul j{ |zj nl jikzj{vl ic j{ weikznlivj. |zj{ûnc j{ zil jikzj{vl. tjrc vcfl nl fckzbjivlkeûi u vcfc jnblijmc j{vìi nnjwlfc{ l kloc tcr jn Jmjkzvewc) Nl Ge{klnâl `erlei{vrzkkecij{ l vcfl{ nl{ jiveflfj{ j ei{vevzkecij{ fjn J{vlfc fj|zj ic tzjfji tlrveketlr ji iei`ýi lkvc enj`ln. u rj|zejrj l nl{Gzjr}l{ Lrblfl{ fj ic tlrveketlr ji nl jikzj{vl) ]jnlul fl zilcrfji ln kcbliflivj fjn Jmårkevc fj kz{vcfelr nl{ zril{. u jnkcbliflivj {j iej`l ul |zj. {j`ýi nl Kci{vevzkeûi fj nl_jtýonekl. jn kcbliflivj fjn jmårkevc ic j{vì cone`lfc l lvjifjriei`zil crfji |zj wecnjivj nl Kci{vevzkeûi)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->