Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Repere managerialesecurit.

Repere managerialesecurit.

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Aliona Casiadi

More info:

Published by: Aliona Casiadi on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, PPTX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
EUGENIA PARLICOV, CONSULTANT SUPERIOR,DIREC
Ț 
IA ÎNV 
 Ă
Ț 
 Ă
MÎNT PREUNIVERSITAR
 REPERE MANAGERIALE ÎN  FORMAREACOMPORTAMENTULUI  RESPONSABIL ÎN SITUA
Ț 
 II DE RISC
 
 
FORMAREA COMPETEN
Ț
ELORTRANSVERSALE/TRANSDISCIPLINARE
Predarea
con
ț
inuturilor 
Securitateatraficului rutier 
ș
i
Protec
ț 
ia civilă
ș
i
apărarea împotriva incendiilor 
în bazaprincipiului integrat la
Educa
ț 
ia civică,
Fizica, Chimia, Geografia, Educa
ț 
ia
tehnologică, Educa
ț 
ia
fizică;
 
Resurse:
seturile
didactice şi varietatea
tehnologiilor educaţionale disponibile
.
 
 
FORMAREA ATITUDINILOR ŞI 
DEPRINDERILOR DE COMPORTAMENT RESPONSABIL LA TRAFICUL RUTIER 
 
clasele I-IX
, în cadrul a
patru ore
de
dirigenţie
, desfă
ș
urate în ajunulvacan
ț
elor,
ț
inînd cont de prevederileCurriculumului
Securitatea TraficuluiRutier 
adaptat la
particularită
ț
ilepsihofizice ale elevilor, precum
ș
i lasitua
ț
ia specifică localită
ț
ii, sezonului.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->