Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
schoolgids 2009-2010 Jan Drijverschool

schoolgids 2009-2010 Jan Drijverschool

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 70|Likes:
Published by Corina Bakker
schoolgids 2009-2010 voor de Jan Drijverschool te Den Hoorn op Texel
schoolgids 2009-2010 voor de Jan Drijverschool te Den Hoorn op Texel

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Corina Bakker on Jul 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
SchoolgidsDrijverschool 2009-2010
 
 2Schooltij is een groep van zes scholen voor primair onderwijs die onderwijskundigen op het gebied van personeel en financiën nauw met elkaar samenwerkt.De Schooltij-scholen ontwikkelen voor de kinderen een rijke en uitdagendeleeromgeving.Zij bieden hierdoor een breed onderwijsaanbod waarin de ontwikkeling van dekinderen tot zelfsturing en zelfverantwoording centraal staat.De Schooltij-scholen vervullen een brede maatschappelijke rol in de verschillendeTexelse dorpen, waarin sprake is van geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolseopvang én samenwerking met verenigingen op het gebied van sport en cultuur.Dit leidt voor de Schooltij-scholen tot een herkenbaar profiel.
Wij zien kinderen die met plezier naar school gaanWij zien kinderen die actief en onderzoekend lerenWij zien kinderen die kunnen samenwerkenWij zien kinderen die respectvol met hun leefomgeving omgaanWij zien kinderen die
hobby’s
hebben en die ook in en rond de school beoefenenWij zien leerkrachten die van kinderen houdenWij zien leerkrachten die met plezier werkenWij zien leerkrachten die zich bewust zijn van de wereld om hen heenWij zien leerkrachten die zelf graag lerenWij zien leerkrachten die in staat zijn een veilige uitdagende leeromgeving tecreërenWij zien ouders die graag in school komenWij zien ouders die de school beschouwen als partner bij de ontwikkeling vanhun kinderen en wij zien ouders die bereid zijn hun expertise in te zetten voor deschool 
Wij zien anderen uit het dorp, bijvoorbeeld de huisarts, de boer, de leesoma, eenrol spelen in het leven van de school. Wij zien externe organisaties, bijvoorbeeldde muziekschool, de bibliotheek, de musea, die de kinderen gerichte activiteitenbieden.De Schooltij-scholen bieden brede zorg aan zoveel mogelijk kinderen.Zij onderhouden een nauwe samenwerking met instellingen voor jeugdzorg, hetSBAO en SO.Wij zien leerkrachten en ondersteuners om deze kinderen heen staan met debedoeling de autonomie van de kinderen te ontwikkelen.Als werkgever biedt Schooltij personeelsleden maximale ontplooiing, gevarieerdewerkplekken en binnen mobiliteitsbeleid regelmatig een andere groep of school.Het financieel beleid is gericht op het in stand houden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen, een effectief management en een slanke ondersteuning, waardoor maximale inzet vanmiddelen voor het onderwijsproces is gegarandeerd. Schooltij voert een actief personeels- en kwaliteitsbeleid.
Wij zien onafhankelijke en deskundige bestuursledenWij zien slagvaardige en ondernemende directeurenWij zien effectieve en dienstverlenende ondersteuners
 
Inhoudsopgave
A De Stichting Schooltij 5B De resultaten van het onderwijs 5C De zorg voor de leerlingen 5C1 De Kompasschool, voorziening voor speciaal basisonderwijs 6C2 De leerlinggebonden financiering 6C3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) 6D De relatie van de scholen en de omgeving 7D1 Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest 7D2 Logopedie 7D3 Schoolartsendienst 7D4 Jeugdadviesteam 7D5 Jeugdtandverzorging 8D6 Motorische remedial teaching (MRT) 8D7 Dyslexieteam 8E De relatie met de andere scholen 8E1 Overleg Texels Onderwijs (OTO) 8E2 Het voortgezet onderwijs 9F De ouder/verzorger 9F1 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 9F2 Ouderbijdrage 9F3 Klachtenprocedure 9F4 Schoolverzekering 10F5 Verantwoordelijkheid in en rondom de school 11F6 Tussenschoolse en buitenschoolse opvang 11F7 Veiligheidsbeleid 11F8 Vervanging bij ziekte 11G Sponsoring 12H Verlofregelingen 12I Belangrijke namen en adressen 131 De school 141.1 Richting 141.2 Schoolgrootte 142 Waar de school voor staat 152.1 Uitgangspunten 152.2 Het klimaat van de school 153 De organisatie van het onderwijs 163.1 De organisatie van de school 163.2 Schooltijden 173.3 Rooster bewegingsonderwijs 173.4 Vakantierooster 173.5 De samenstelling van het team 183.6 Het onderwijs aan de kinderen 183.7 Het schoolgebouw 234 De zorg voor de kinderen 244.1 Opvang van nieuwe leerlingen in de school 244.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 244.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 254.4 Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs 254.5 De resultaten van ons onderwijs 265. De leerkrachten 276 De ouders 286.1 Medezeggenschapsraad (MR) 296.2 De Ouderraad (OR) 297. De ontwikkeling van het onderwijs 308 Praktische schoolzaken 31

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->