Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Van Incident tot Hype

Van Incident tot Hype

Ratings: (0)|Views: 141|Likes:
Published by Peter Vasterman
Wat bepaalt of een gebeurtenis of nieuws-bericht uitgroeit tot een mediahype? Waarom gebeurt dat bij het ene bericht wel en bij het andere niet? En kun je voorkomen dat de media-aandacht voor een incident enorme proporties aanneemt? Mediasocioloog Peter Vasterman analyseerde de afgelopen jaren vele mediahypes.
Hij beschrijft de kenmerken van dit soort nieuwsgolven en de processen die de hypes versterken.
Wat bepaalt of een gebeurtenis of nieuws-bericht uitgroeit tot een mediahype? Waarom gebeurt dat bij het ene bericht wel en bij het andere niet? En kun je voorkomen dat de media-aandacht voor een incident enorme proporties aanneemt? Mediasocioloog Peter Vasterman analyseerde de afgelopen jaren vele mediahypes.
Hij beschrijft de kenmerken van dit soort nieuwsgolven en de processen die de hypes versterken.

More info:

Published by: Peter Vasterman on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
1
Academie voor Overheidscommunicatie, februari 2011
Vanincidenttothype
Dedynamiekvanescalatiesinmediaenmaatschappij
 Wat bepaalt of een gebeurtenis of nieuws-bericht uitgroeit tot een mediahype? Waarom gebeurt dat bij het ene bericht welen bij het andere niet? En kun je voorkomendat de media-aandacht voor een incident enorme proporties aanneemt?Mediasocioloog Peter Vasterman analyseerdede afgelopen jaren vele mediahypes.Hij beschrij de kenmerken van dit soort nieuwsgolven en de processen die de hypes versterken.
“Verslaggevers wachten niet tot er nieuws voorbij-komt, die gaan nieuws maken. Eén incident inbijvoorbeeld de jeugdzorg is niet genoeg. Maar als jefalend beleid aan de kaak kunt stellen, dan heb je wat als journalist.” Aan het woord is Peter  Vasterman, universitair docent bij de leerstoelgroepJournalistiek aan de UvA en gespecialiseerd inmediahypes. Hij publiceert met regelmaat over berichtgeving over rampen, risico’s en schandalen enbeschrij daarin gedetailleerd hoe mediahypesontstaan. “Wat we doen is kijken of er een patroon inzit. We halen de voorspelbaarheid eruit”, aldus Vasterman. “Vaak zien we dezelfde kenmerken en werkwijzen terugkeren.”
Eenberichtinteressantmaken
Een eerste kenmerk is het feit dat een nieuwsbericht
in een bepaalde context 
geplaatst wordt. Vasterman:“Een incident moet betekenis krijgen, het moetgeframed worden of een label krijgen waardoor het voor de media interessant is om er iets mee te doen.Neem bijvoorbeeld berichtgeving over agressie in het verkeer of dronken Polen. Een toevallige ruzie tusseneen etser en een automobilist kan dan voor eenjournalist aanleiding zijn tot een artikel (‘Het komttoch wel heel vaak voor’) en vervolgens wordt het alssignaal opgevat dat er landelijk iets mis is.”
Voorbeeld:hetpaddoverbod
“Iets dergelijks zag je ook bij het paddoverbod in2008. Een incident in Amsterdam waarbij eenstudente zelfmoord pleegde werd gepresenteerd alshet zoveelste in een reeks van incidenten. Twee weken later kwam het bericht dat een man zijn hondgedood had na gebruik van paddo’s. Minister Klink  was om en binnen vier dagen was een meerderheid van de Tweede Kamer voor een verbod. Terwijl hetgebruik van paddo’s in deze gevallen niet eensbewezen was en er helemaal geen reeks van incident-en was.”
Snelleescalatie
Deze voorbeelden tonen volgens Vasterman goed aanhoe een nieuwsbericht escaleert. “In de dynamiek  van mediahypes zie je dat er een nieuwsthema wordtgecreëerd. Een redactie brengt er dan zoveel nieuwsomheen dat iedereen weet: ‘dit is wat er nu speelt.’. Andere redacties worden bang om de boot te missenen voelen de druk om mee te doen. Met de reis van Wilders naar Engeland en New York gingen bijvoor-beeld wel 50 journalisten mee.”Hierbij treedt een verschijnsel op dat Vasterman
‘verlaging van de nieuwsdrempel’
noemt. “Alles watmet het onderwerp te maken hee is opeens nieuws.Incidenten van vijf jaar geleden worden erbij gehaalden er komen berichten als ‘Hier is het ook gebeurd’en ‘Die en die wist er ook van’. Iedere dag duikt er  weer een nieuw geval op. We noemen dit ‘correspon-dence assumption’ op: de aanname dat er een verband is tussen het incident en een maatschap-pelijk probleem. Terwijl in werkelijkheid incidentenen berichtgeving erover helemaal niet gelijk lopen.”
KENNISMIDDAG OVER MEDIAHYPES
Hoewordteenvoorvaleenincident?
Een onverwacht, opvallend voorval haalthet nieuwsHet incident dient betekenis te krijgen(labelling, framing, context)Er ontstaan verbindingen met issues enproblemenActoren en woordvoerders reagerenMedia zien het incident als topje van de ijsberg,als bewijs voor een falend systeemRedacties gaan nieuws maken: zoeken nieuweinvalshoeken en bronnenPolitici en belangengroepen gebruiken hetincident om zich te proleren
 
2
Academie voor Overheidscommunicatie, februari 2011
Copycatgedrag
Diverse bijkomende verschijnselen versterken demediahype nog:
copycatgedrag 
bijvoorbeeld.Mensen worden op het idee gebracht en gaan eenincident nadoen. “Dat zag je een aantal jaren geledenbij de poederbrieven en zie je momenteel bij hetgooien van tegels van viaducten. Dit leidt ertoe datmensen denken: ‘zie je wel, het is een enormprobleem’.” Een ander verschijnsel is wat Vasterman
‘positieve terugkoppelingslussen’
noemt: mediamaken nieuws, daar komen reacties op, die zijn ophun beurt ook weer nieuws. De media vergroten dat vervolgens uit, brengen alleen het nieuws dat hetframe bevestigt en negeren mensen en feiten die hettegendeel bewijzen.”
Hoeschandalenontstaan
Naast mediahypes doet Vasterman ook onderzoek naar het schandaal, die een geheel eigen dynamiek hebben. “Schandalen zijn echt een apart fenomeen.Een schandaal ontstaat niet zomaar, dat wordtgecreëerd”, aldus Vasterman. “Er is een onthulling  van een misstap. En er is een beschuldiging, door iemand die belang hee bij het feit dat iemandaangeklaagd wordt. En vervolgens wordt er echteen schandaal van gemaakt.” Een voorbeeld is dekwestie rond Evelien Herens, oud-minister vanOntwikkelingssamenwerking, die in opspraak raakte doordat ze huurvergoeding kreeg voor haar appartement in New York. Vasterman: “De onthulling zelf is nog geen schandaal. Pas als er verontwaardi-ging omheen wordt gecreëerd ontstaat een schan-daal. Bijvoorbeeld door kwalicaties als ‘diva van dearmoedebestrijding blijkt graaier’. De veront- waardigde reacties uit de samenleving vormen danhet nieuws.”
Positieveiligstellen
Ook bij het schandaal zie je vervolgens escalatieoptreden. Dit kan komen door een reactie van depersoon in kwestie, die de zaak daarmee vaak nog erger maakt. Vasterman: “Dat noemen we ‘secondorder transgression’: het feit dat je geld hebtaangenomen was al erg, maar als je jezelf gaat verdedigen of het ook nog goed probeert te praten,dat vinden mensen nog veel erger. Wat ook gebeurt is dat anderen zich van de zaak distantiëren. Vasterman: “Opeens duiken er allerleinota’s op (‘Melkert wist ervan’) of de rol van Verhagen wordt erbijgehaald. Zij willen niet meegesleurd worden uit angst voor besmeing en zullen huneigen positie veiligstellen of in ieder geval afstandcreëren. De persoon in kwestie komt alleen te staanen gee uiteindelijk op. Dat zag je bijvoorbeeld bijoud-GroenLinks-politicus Wijnand Duyvendak en zijn verleden in de krakerswereld. Al snel verloor hij desteun binnen GroenLinks en moest hij welopstappen.”
Watkunjeeraandoen?
Kun je je hier eigenlijk wel tegen verweren?“Moeilijk”, zegt Vasterman. “Al je opmerkingen worden namelijk in dat kader geplaatst. Toch kun je wel wat doen: je weet namelijk dat er nog meer gaatkomen. Dus als je verdere informatie zelf al naar buiten brengt, kun je een hoop schade beperken. Voorwaarde is wel dat je snel met de feiten komt.Bij Adri Duivesteijn, gemeenteraadslid in Almere,is dat bijvoorbeeld gelukt. In de kwestie rondprivéreizen in dienstauto’s hee de raad meteenalle declaraties naar buiten gebracht. Binnen eenpaar weken had hij het vertrouwen terug en was dekwestie voorbij.Naast openheid is steun van anderen ontzeendbelangrijk. En je moet de context analyseren, hetframe, het kader waarbinnen jouw handeling door de media is gepresenteerd.”
Eectenopdelangetermijn
 Tot nu toe ging het om eecten op de korte termijn,maar ook op de lange termijn zijn patronen teontdekken - en daarmee soms te voorspellen. Vasterman: “Je ziet vaak een
zelfversterkend proces
 optreden. Door een bepaalde toon in de bericht-geving kan de indruk ontstaan dat er iets aan dehand is. Mensen raken verontrust, dat leidt tot eenroep om harde aanpak, de politiek reageert metmaatregelen, het probleem wordt zichtbaarder, datleidt tot meer aangies en rechtszaken, dus publicit-eit en dus weer meer verontrusting en een roep omnog hardere maatregelen. Deze reeks van eectennoemen we de amplicatiespiraal: de gevolgen versterken elkaar. Een goed voorbeeld is de ‘islamiser-ing’, een term van Wilders. Als je op die manier naar immigratie en integratie kijkt, wordt het vanzelf eenprobleem. Alles lijkt opeens criminaliteit te zijn of islamisering.”
Eenvoorbeeld:deaaire-Brandon
Schokkende beelden: vastgeketend aan de muur Herhaling Jolanda Venema 1988Wanhopige moeder Geschokte KamerledenAlle media brengen het als groot nieuwsSchandaal in wording Spoeddebat Tweede Kamer Invoelende staatssecretaris brengt bezoek aanBrandonEr zijn wel veertig Brandons in Nederland(vroeger 2000)MAAR:Context ontbreekt, weerwoord beperktReputatieschade enormSnelle escalatie en uitdoving: ‘beste oplossing  voor nu’

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->