Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sinteze_istorie_Bac_2008

Sinteze_istorie_Bac_2008

Ratings: (0)|Views: 411|Likes:
Published by neaksu90

More info:

Published by: neaksu90 on Jul 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ISTORIESINTEZE BACALAUREAT 2009A.POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
1.Romanitatea românilor în viziunea istoricilor1.A. Etnogeneza roneas
Geto-dacii şi lumea romană în
 
secolele I î. Hr. – al II-lea d.Hr.
Popor de origine indo-europeană, daco-geţii au reprezentat ramura nordică atracilor, diferenţiindu-se de aceştia în perioada Epocii Fierului.
Erau numiţi geţi în izvoarele scrise greceşti şi daci în cele romane. Până în secolulI î.H., când şi-au constituit un stat propriu, au fost organizaţi în triburi şi uniuni detriburi care :
aveau denumiri specifice (apulli, burii, carpii, costobocii etc.);
erau conduse de şefi militari (
basilei
);
aveau centrul în cetăţi fortificate de tip “dava” (Argedava, Buridava,Piroboridava etc.).
Istoria politico-militară timpurie a daco-geţilor este cunoscută dinizvoarele scrise externe, cele mai vechi însemnări fiind cuprinse în operaistoricului grec Herodot (sec.V î.H.).
Geto-dacii au intrat contact cu lumea romană, preluând elemente ale culturiimateriale şi spirituale ale acesteia, încă dinainte de instaurarea stăpânirii imperialeîn zona dunăreană (
 faza preliminară 
a romanizării geto-dacilor).
Ameninţarea romană directă a început să se manifeste din timpul regeluiBurebista, întemeietorul statului dac (82-44 î.Hr.).
Bu rebista (82-44 î.H.) – a fost conducătorul get care a unit pentru prima dată toatetriburile daco-geţilor sub o singură autoritate politică, punând astfel bazele statuluidac.
Condiţiile care au favorizat întemeierea statului în secolul I î.H.au fost:
unitatea etnică, lingvistică şi religioasă a daco-geţilor;
dezvoltarea organizării sociale şi apariţia aristocraţiei tribale(
tarabostes, pilleati
);
ameninţările externe ( în special din partea celţilor din vest şi aromanilor care, în expansiunea lor, se apropiaseră de zona Dunării).
Unificarea triburilor geto-dace a fost realizată atât pe cale paşnică cât şi prin forţaarmelor. Burebista a beneficiat de sprijinul direct acordat de marele preot alcultului zalmoxian, Deceneu.
Ca organizare, statul condus de Burebista era o monarhie cu pronunţat caracter militar. Hotarele sale se întindeau în nord până în Carpaţii Păduroşi, înspre răsărit până la gurile Bugului, în vest până în Slovacia de azi, iar spre sud până la MunţiiBalcani.
După moartea regelui dac statul dac s-a destrămat în patru, apoi în cinci entităţistatale distincte.
 
Romanii urmăreau să-şi impună controlul asupra coloniilor greceşti vest-pontice,să aibă acces la resursele zonei nord-dunărene (aur, argint, grâne) şi să beneficiezede poziţia strategică avantajoasă.
Legăturile daco-romane s-au intensificat în secolele I î.Hr. – I d.Hr., dar, dupăinstaurarea stăpânirii imperiale pe teritoriul locuit de geto-daci, s-a trecut la o nouăetapă, manifestată printr-o
romanizare intensă
.
Geto-dacii din Dobrogea de astăzi au intrat sub stăpânirea romană din anul 46 d.Hr., făcând parte din provincia Moesia.
Decebal (87-106) – conducător dac ce a purtat iniţial numele de Diurpaneus, şicare a reuşit să refacă unitatea statului dac, în condiţiile agravării ameninţăriiromane.
 Noul stat dac era mai redus teritorial decât în secolul I î.H. dar mai dezvoltat în plan economic şi mai bine organizat militar, capitala sa fiind la Sarmizegetusa, înMunţii Şureanu (sud-vestul Transilvaniei).
Seria conflictelor militare cu romanii a fost deschisă de predecesorul lui Decebal,Duras, prin campania dacilor la sudul Dunării, în Moesia (iarna anului 85/86).
În anul 87, împăratul roman Domiţian trimite în Dacia o armată romană condusăde Cornelius Fuscus. Aceasta este înfrântă de Decebal la Tapae. Ulterior (anul 88),o nouă armată romană, în frunte cu Tettius Iulianus, atacă Dacia, regele dac fiindacum înfrânt (tot la Tapae). Anul următor 
(89),
se încheie pacea dintre Decebal şiDomiţian. Având caracterul unui compromis, aceasta prevedea:
transformarea Daciei într-un stat clientelar Romei;
acordarea de subsidii băneşti şi asistenţă din partea romanilor, utilizate pentru întărirea capacităţii militare a statului dac.
Conflictele daco-romane se reiau odată cu urcarea pe tronul Romei a lui Traian(98-117). În anul 101 izbucneşte primul război daco-roman (101-102). Decebaleste înfrânt la Tapae. În iarna 101/102 luptă împotriva romanilor în Moesia, alăturide aliaţii săi, burii şi sarmaţii, dar este nevoit să încheie pace. Tratatul din 102,defavorabil dacilor, prevedea :
dărâmarea zidurilor cetăţilor dacice;
cedarea Banatului, Olteniei şi Munteniei către romani;
anularea politicii externe a lui Decebal.
Între anii 105 şi 106 se desfăşoară cel de-al doilea război daco-roman. ÎntreagaDacie este cucerită, rezistenţa dacilor este înfrântă.
Decebal se sinucide (106). Dacia devine provincie romană.
Romanizarea geto-dacilor.
Principalii factori care au contribuit la derularea procesului de romanizare în timpulstăpânirii romane au fost:-armata romană adusă în provincia Dacia şi cantonată în
castre
;-veteranii (soldaţi romani lăsaţi la vatră, stabiliţi în Dacia);-administria şi justiţia roma;-coloniştii latinofoni, aduşi masiv, din toate provinciile imperiului şi prezenţi în toate domeniile vieţii social-economice a provinciei;-înţăntul în limba latină;-religia romană. Au fost onoraţi în special zeii romani Jupiter, Junona,Minerva. S-au manifestat următoarele fenomene religioase: sincretismul(amestecul atributelor unor zei diferiţi, inclusiv ale celor locali, într-un
 
singur cult) şi
interpretatio romana
(adorarea unor zeităţi dacice sub numeromane).
Principalul rezultat al romanizării a fost formarea unui nou popor – daco-roman.
Atunci când împăratul Aurelian a decis retragerea armatei şi administraţiei din provincia imperială Dacia, din raţiuni strategice, în anul 271 d.Hr., majoritatea populaţiei nu a părăsit acest teritoriu şi a continuat să trăiască la nord de Dunăre.
În urma procesului de romanizare, s-a format populaţia daco-romană. Aceastavorbea limba latină populară (vulgară), dar a mai păstrat şi cuvinte din limbadacică. După abandonarea provinciei Dacia de către romani, procesul deromanizare a continuat. Atunci s-a desfăşurat
etapa postromană
a romanizării
,când şi dacii liberi, care nu făcuseră parte din provincia Dacia, intrând în contactcu daco-romanii, s-au romanizat.
Deoarece la nord de Dunăre a continuat să trăiască o numeroasă populaţie daco-romană, vorbitoare de limbă latină, statul roman nu a întrerupt legăturile culocuitorii de pe acest teritoriu.
Creştinismul a avut, la rândul său, o contribuţie importantă în procesul deromanizare a autohtonilor, noua credinţă fiind răspândită în limba latină demisionarii veniţi din imperiu.
Dobrogea de astăzi a făcut parte din Imperiul Roman de Răsărit până în anul 602.
Etnogeneza românească. Continuitatea de locuire pe teritoriul românesc.
Etnogeneza românească a fost un proces complex, care a avut loc de-a lungul maimultor secole.
Chiar dacă, în primul mileniu creştin, în zona nord-dunăreană s-au perindatnumeroase populaţii migratoare (huni, vizigoţi, gepizi, avari, slavi, bulgari etc.), populaţia daco-romană a continuat să trăiască pe acest teritoriu, dovadă fiindnumeroasele descoperiri arheologice, dar şi o serie de mărturii scrise.
Etnogeneza românească a fost un proces complex, desfăşurat de-a lungul maimultor secole, al cărui rezultat a fost apariţia unui popor neolatin (înrudit, prinaceasta cu italienii, spaniolii, francezii, portughezii), singurul moştenitor alromanităţii orientale.
Principalele etape ale formării poporului român au fost:
 perioada stăpânirii romane (sec. II-III), când asupra dacilor şi-au exercitatinfluenţa romanizatoare armata, coloniştii, veteranii, administraţia romană,constituindu-se astfel poporul daco-roman;
 perioada migraţiilor, ulterioară retragerii aureliene, când fenomenulromanizării s-a extins şi asupra dacilor liberi. Totodată, a continuat săexiste o populaţie daco-romană şi la sudul Dunării, urmaşă a daco-geţilor şi moesilor din provincia romană Moesia. Aceştia, cunoscuţi cu numele devlahi, vor fi vorbitorii dialectelor limbii române: aromân, megleno-român,istro-român. Până la sfârşitul secolului al VIII-lea, în timpul desfăşurăriiinvaziei migratorilor, populaţia daco-romană se transformă în populaţieromânească, asimilând influenţe din partea migratorilor germanici şi maiales a slavilor.Din secolul al IX-lea, izvoarele istorice scrise vorbesc despre români ca fiind populaţia autohtonă din zona Dunării de Jos, ceea ce arată încheierea etnogenezeiromâneşti până în acel moment.Limba română

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lia Popescu liked this
ramis04 liked this
lungu_adriana liked this
bogdypush liked this
Judith Salamon liked this
rraduu liked this
mikky_h1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->